hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-skrivere-skriver er ikke tilgjengelig-feil (Android)

Når du skriver ut fra en Android-smarttelefon eller et nettbrett, en Denne skriveren er ikke tilgjengelig akkurat nå melding vises.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Start skriveren, ruteren og den mobile enheten på nytt

Start alle enheter på nytt for å fjerne feil i nettverk og maskinvare.

 1. Slå av skriveren og deretter slå den på igjen.

 2. Koble strømledningen fra ruteren og vent i ti sekunder, koble til kabelen og vent til Internett-tilkoblingen er fullført.

 3. Slå telefonen av og deretter slå den på igjen.

Feilsøke problemer med skrivertilkoblingen

Kontroller nettverksproblemer og krav til oppsett hvis skriveren ikke finnes under programvaren, eller når trådløse utskriftsjobber mislykkes.

 • Dårlig nettverkstilkobling: Flytt skriveren og datamaskinen eller mobilenheten nærmere den trådløse ruteren, og kontroller deretter om signalkvaliteten er forbedret. Prøv å åpne et nettsted for å se om Internett-tilkoblingen fungerer som den skal. Hvis Wi-Fi er treg eller uregelmessig, start ruteren på nytt ved å koble fra strømledningen, vent i 15 sekunder og deretter koble til strømledningen på nytt.

 • Skriveren er av eller i hvilemodus: Berør menyen på kontrollpanelet, eller trykk på av/på-knappen for å vekke skriveren, og legg den i klar-modus. Noen ganger kan skriverstatus vise "frakoblet" når den faktisk er klar.

 • Kontroller skriverens nettverkstilkoblingsstatus: Sørg for at skriverens trådløsfunksjon er på, og at skriveren er koblet til samme nettverk som datamaskinen eller mobilenheten din. Hvis skriveren din har et lys ved siden av et Trådløst-ikon eller knapp , må du sørge for at lyset er på. Hvis den er av eller blinker, er skriveren koblet fra nettverket.

 • Slik kobler du skriveren til nettverket på nytt:

  • Skrivere med berøringsskjermer: Åpne den Viseren for trådløs konfigurering fra menyen for Trådløst, Innstillinger og Nettverksoppsett. Velg nettverksnavnet ditt, og skriv deretter inn passordet for å fullføre tilkoblingen.

  • Skrivere uten berøringsskjerm: Trykk på og hold nede Trådløst-knappen på skriveren til lysdioden blinker. Innen to minutter trykker du på og slipper WPS-knappen på den trådløse ruteren. Lampen for trådløs tilkobling på skriveren slutter å blinke når tilkoblingen er fullført.

 • Start enheter på nytt: En omstart av skriveren og den mobile enheten kan fjerne mulige feiltilstander.

 • Skriv ut en trådløs testrapport: Søk på nettsiden for HPs kundestøtte etter skrivermodellen, og søk deretter etter selvtestside for å finne dokumentet om hvordan man skriver ut og evaluerer rapporten.

 • Aktiver Bluetooth under Skriveroppsett (kun Android og iOS): HP Smart-appen bruker Bluetooth til å finne skriveren og konfigurere den trådløse tilkoblingen til nettverket.

Kontroller utskriftsinnstillinger og-status (Android)

Sørg for at skriveren er aktivert, og at utskriftskøen er tom på din Android smart telefon eller nettbrett.

 1. Åpne innstillinger på den mobile enheten, trykk på tilkoblede enheter eller tilkoblinger, og deretter trykk på Utskriving.

 2. Bekreft at HPs utskrifttjeneste er opplistet og statusen er . Hvis tjenesten ikke er opplistet, trykk på Legg til tjeneste og så installer HP-utskriftsserveren.

 3. I Innstillinger-menyen trykk på apper eller applikasjoner.

 4. Trykk på mer-ikonet , og så trykk på Vis System Apper.

 5. Trykk på Utskriftskø. Hvis utskriftskøen ikke er et alternativ, trykk på Storage og så trykk på utskriftskøen.

 6. Trykk på Slett Data eller Tving Stopp.

 7. Omstart din mobile enhet.

Bruke en annen metode for å skrive ut

I noen tilfeller er ikke konfigurasjonen av den mobile enheten kompatibel med en HP utskriftsmetode.

Hvis du ikke kan skrive ut, må du installere HP Smart-applikasjonen for å konfigurere oppsettet til skriveren, eller bruke Hvis tilkobling til et lokalt nettverk mislykkes.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...