solution Contentsolution Content

HP-skrivere-skriver er ikke tilgjengelig-feil (Android)

Når du skriver ut fra en Android-smarttelefon eller et nettbrett, vises meldingen Denne skriveren er ikke tilgjengelig akkurat nå.

Merk:

Når du skriver ut fra Microsoft Word, Excel eller PowerPoint, vises meldingen Denne skriveren er ikke tilgjengelig akkurat nå. Installer plugin-modulen for HP Print Service og velg den tilgjengelige skriveren for utskrift. Du trenger bare å gjøre dette én gang.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Installer HP Print Service plugin-modulen, og velg den tilgjengelige skriveren

Kontroller at HP Print Service plugin-modulen er installert, og at du har valgt en aktiv skriver.

 1. Merk av i boksen for å godta vilkårene, trykk på Start, og lukk deretter appen.

 2. Åpne filen du vil skrive ut.

 3. Trykk på handlingsikonet Mer, og trykk deretter på Skriv ut.

  Feilmeldingen Denne skriveren er ikke tilgjengelig nå vises. Ignorer feilmeldingen.
 4. Trykk på pil ned i øvre høyre hjørne, og velg deretter det tilgjengelige skrivernavnet som ikke er nedtonet.

  Klikk på pil ned i øvre høyre hjørne
 5. Hvis nødvendig, endre innstillinger, og trykk deretter på ikonet Skriv ut.

  Trykk på utskriftsikonet i Android
 6. Velg HP Print Service plugin-modulen, trykk på OK, og deretter skrives dokumentet eller bildet ut.

  Melding fra HP Print Service Plugin-modulen

Start skriveren, ruteren og den mobile enheten på nytt

Start alle enheter på nytt for å fjerne feil i nettverk og maskinvare.

 1. Slå av skriveren og deretter slå den på igjen.

 2. Koble strømledningen fra ruteren og vent i ti sekunder, koble til kabelen og vent til Internett-tilkoblingen er fullført.

 3. Slå telefonen av og deretter slå den på igjen.

Feilsøke problemer med skrivertilkoblingen

Kontroller nettverksproblemer og krav til oppsett hvis skriveren ikke finnes under programvaren, eller når trådløse utskriftsjobber mislykkes.

 • Dårlig nettverkstilkobling: Flytt skriveren og datamaskinen eller mobilenheten nærmere den trådløse ruteren, og kontroller deretter om signalkvaliteten er forbedret. Prøv å åpne et nettsted for å se om Internett-tilkoblingen fungerer som den skal. Hvis Wi-Fi er treg eller uregelmessig, starter du ruteren på nytt ved å koble fra strømledningen. Vent i 15 sekunder og koble deretter til strømledningen på nytt.

 • Skriveren er av eller i hvilemodus: Berør menyen på kontrollpanelet, eller trykk på av/på-knappen for å vekke skriveren, og legg den i klar-modus. Noen ganger kan skriverstatus vise frakoblet når den faktisk er klar.

 • Kontroller skriverens nettverkstilkoblingsstatus: Sørg for at skriverens trådløsfunksjon er på, og at skriveren er koblet til samme nettverk som datamaskinen eller mobilenheten din. Hvis skriveren din har et lys ved siden av et Trådløst-ikon eller knapp , må du sørge for at lyset er på. Hvis den er av eller blinker, er skriveren koblet fra nettverket.

 • Slik kobler du skriveren til nettverket på nytt: Plasser skriveren i nærheten av Wi-Fi-rutersignalet, og koble den deretter til nettverket.

  • Skrivere med kontrollpanel med berøringsskjerm: Åpne Oppsett-, Nettverk- eller Trådløsinnstillinger-menyen, velg Veiviser for trådløst oppsett, og følg instruksjonen for å velge nettverksnavnet og angi passordet.

  • Skrivere uten kontrollpanel med berøringsskjerm: Trykk og hold nede Trådløs-knappen i fem sekunder eller til trådløs-lampen begynner å blinke. Innen to minutter trykker du på og holder nede WPS (Wi-Fi Protected Setup) på ruteren til tilkoblingsprosessen begynner. Trådløslampen på skriveren slutter å blinke når tilkoblingen blir fullført.

  • HP DeskJet 6000- og 6400-, ENVY 6000- og 6400- og Tango-skrivere: Trykk på og hold nede Wi-Fi--knappen og Av/på-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder til den blå linjen blinker. Innen to minutter trykker du på og holder nede WPS-knappen på ruteren til tilkoblingsprosessen begynner. Den blå linjen slutter å blinke når tilkoblingen er fullført.

 • Start enheter på nytt: En omstart av skriveren og mobilenheten kan fjerne mulige feiltilstander.

 • Skriv ut en trådløs testrapport: Søk på nettsiden for HPs kundestøtte etter skrivermodellen, og søk deretter etter selvtestside for å finne dokumentet om hvordan man skriver ut og evaluerer rapporten.

 • Aktiver Bluetooth for et HP Smart-appoppsett: Aktiver Bluetooth på datamaskinen eller mobilenheten slik at HP Smart kan oppdage skriveren under oppsettet.

Kontroller utskriftsinnstillinger og-status (Android)

Sørg for at skriveren er aktivert, og at utskriftskøen er tom på din Android smart telefon eller nettbrett.

 1. I Innstillinger-menyen trykk på Apper eller Applikasjoner.

 2. Trykk på Mer-ikonet , og så trykk på Vis System Apper.

 3. Trykk på Utskriftskø. Hvis Utskriftskøen ikke er et alternativ, trykk på Storageog så trykk på utskriftskøen.

 4. Trykk på Slett Data eller Tving Stopp.

 5. Omstart din mobile enhet.

Bruke en annen metode for å skrive ut

I noen tilfeller er ikke konfigurasjonen av den mobile enheten kompatibel med en HP utskriftsmetode.

Hvis du ikke kan skrive ut, må du installere HP Smart-applikasjonen for å konfigurere oppsettet til skriveren, eller bruke Wi-Fi Direct Hvis tilkobling til et lokalt nettverk mislykkes.Ytterligere muligheter for støtte