hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-Skriveroppsett (USB-kabel)

Sette opp skriveren for en USB-tilkobling på en Windows-datamaskin, Mac eller Chromebook.

Konfigurere en USB-skrivertilkobling (Windows)

Last ned HP Smart-appen, og følg deretter instruksjonene for å sette opp en USB-tilkobling i Windows.

 1. Hvis du allerede har koblet USB-kabelen til skriveren, kan du koble den fra og deretter fjerne skriveren fra datamaskinen.

  Søk etter og åpne skrivere og skannere, og velg deretter navnet til skriveren din fra listen. Klikk på Fjern enhet, klikk på Ja, og start deretter datamaskinen på nytt.
 2. Kontroller at det finnes en ledig USB-port på datamaskinen. Ikke koble skriveren til en USB-hub eller dokkingstasjon, kan det hende skriveren ikke mottar nok strøm til å fungere riktig.

 3. Gå til HP Smart – Microsoft Store og installere HP Smart-programmet.

 4. Åpne appen, og følg deretter instruksjonene for å fullføre oppsettet. Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, klikker du på plusstegnet for å legge til skriveren.

Konfigurere en USB-skrivertilkobling (Mac)

Last ned HP Smart-appen, og følg deretter instruksjonene for å sette opp en USB-tilkobling i macOS.

 1. Hvis du allerede har koblet USB-kabelen til skriveren, kan du koble den fra og deretter fjerne skriveren fra datamaskinen.

  Klikk på Apple-ikonet , klikk på Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere, Utskrift og skann eller Utskrift og faks. Klikk på navnet på skriveren, klikk på Minustegn og slett deretter skriveren.
 2. Kontroller at det finnes en ledig USB-port på datamaskinen. Ikke koble skriveren til en USB-hub eller dokkingstasjon, kan det hende skriveren ikke mottar nok strøm til å fungere riktig.

 3. Gå til HP Smart – Mac App Store og installere HP Smart-programmet.

 4. Åpne appen, og følg deretter instruksjonene for å fullføre oppsettet. Hvis installasjonsprogrammet ikke starter automatisk, klikker du på plusstegnet for å legge til skriveren.

Konfigurere en USB-skrivertilkobling (Chromebook)

Koble til USB-kabelen, og konfigurer deretter USB-tilkoblingen i Chrome OS.

 1. Koble skriverens USB-kabel til datamaskinen.

 2. Klikk på klokken i nedre høyre hjørne på Chromebook, og klikk deretter på Innstillinger-ikonet .

 3. Rull nedover og velg Avansert.

 4. Under Utskrift-avsnittet klikker du på Skrivere, og klikker deretter på Legg til skriver.

  • Hvis skriveren vises, klikker du på den og deretter på Legg til.

  • Hvis skriveren ikke vises, klikker du på Legg til manueøt, og følger deretter instruksjonene for å legge til skriveren. For mer informasjon, gå til Chromebook Help – Skriveroppsett (på engelsk).

  Klikk på Legg til

Alternative alternativer for USB-tilkobling

Konfigurer en USB-skrivertilkobling ved hjelp av en annen metode.

Konfigurere en USB-skrivertilkobling med en innebygd driver (Windows)

Når du kobler til skriverens USB-kabel, installerer Windows automatisk og legger til skriveren for å gi grunnleggende utskriftsfunksjonalitet.

 1. Kontroller at det er en ledig USB-port på datamaskinen. Hvis du bruker en USB-hub eller dokkingstasjon, kan det hende skriveren ikke mottar nok strøm til å fungere riktig.

 2. Koble skriverens USB-kabel til datamaskinen.

  • Hvis en "Fant ny maskinvare"-melding vises, følger du ledetekstene for å installere driveren. Prøv deretter å skrive ut.

  • Hvis utskrifts tilkoblingen eller utskriftsjobben mislykkes, fortsetter du med disse trinnene.

 3. Søk etter og åpne Skrivere og skannere.

 4. Klikk på Legg til en skriver eller skanner.

  • Hvis skriveren er i listen, velger du den, klikker på Legg til enhet, og følger instruksjonene på skjermen for å installere driveren.

  • Hvis skriveren din ikke er oppført, kan du fortsette med disse trinnene.

 5. Klikk på Skriveren jeg vil ha er ikke oppført, og velg deretter Legg til en lokal skriver eller nettverksskriver med manuelle innstillinger.

 6. Klikk på neste, velg Bruk en eksisterende port, velg (USB001: Virtual printer port for USB) fra rullegardinmenyen, og klikk deretter på Neste.

 7. Klikk på Windows Update, og vent deretter på at skriverdriverne oppdateres.

 8. Under Produsent, velg HP eller Hewlett Packard, og velg deretter navnet på skriveren din.

  Velge HP under produsent og deretter velge skrivernavnet
 9. Klikk på Neste, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere driveren.

 10. Koble fra USB-kabelen og koble den til på nytt for å fullføre Skriveroppsett.

Konfigurere en USB-skrivertilkobling med en innebygd driver (Mac)

Når du kobler til skriverens USB-kabel, installerer macOS automatisk og legger til skriveren for å gi grunnleggende utskriftsfunksjonalitet.

 1. Klikk på Apple-ikonet , klikk på system innstillinger og deretter på programvareoppdatering. Installer alle tilgjengelige oppdateringer, og start deretter datamaskinen på nytt.

 2. Kontroller at det er en ledig USB-port på datamaskinen. Hvis du bruker en USB-hub eller dokkingstasjon, kan det hende skriveren ikke mottar nok strøm til å fungere riktig.

 3. Klikk på Apple-ikonet , klikk på Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere, Utskrift og skann eller Utskrift og faks.

 4. Hvis skriveren vises i listen, velger du den og deretter på minus tegnet for å fjerne skriveren.

 5. Koble skriverens USB-kabel til datamaskinen.

 6. Hvis du blir bedt om å laste ned ny programvare, følger du instruksjonene for å installere den.

 7. Bekreft at skriveren er oppført under skrivere.

  • Hvis din skriver er oppført, er skriveroppsettet fullført.

  • Hvis skriveren din ikke er oppført, kan du fortsette med disse trinnene.

  Eksempel på skrivere og skannere-vinduet med skrivere som viser
 8. Klikk på Plusstegnet, klikk på Legg til skriver eller skanner, og klikk deretter på navnet på skriveren.

 9. Fra Bruk eller Skriv ut ved bruk av hurtigmenyen, velg AirPrint eller Secure AirPrint, og klikk deretter på Legg til.

  Hvis det ikke finnes et alternativ for skriver, velger du navnet på skriveren, eller klikk på Velg programvare for å velge en driver.
  Bekrefte at det er merket av for Skriv ut i bruk-menyen

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...