hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP InkJet-skrivere - Feil med blekkpatron

En av følgende feilmeldinger vises på skriverens kontrollpanel eller datamaskinen, og skriveren vil ikke skrive ut.

 • Feil ved blekkpatron

 • Patroner i feil spor

 • Patron mangler

 • Blekkpatronproblem

 • Tom blekkpatron

 • Inkompatibel blekkpatron

 • Feil i patronsystemet

 • Blekkpatronen(e) mangler eller er ikke funnet

Identifiser blekkpatrontype for fremgangsmåten for å løse disse feilene.

Blekkpatrontyper

Bytt ut blekkpatroner (21, 22, 27, 28, 56-67, 61/301, 63/302, 64/303, 65/304, 74, 75, 92-98, 304, 305, 901)

Løs feil som "patron mangler", "tom blekkpatron" og "inkompatibel patron" for skrivere som bruker HP 21, 22, 27, 28, 56, 57, 60, 61, 61/301, 62, 63, 63/302, 64, 64/303, 65, 65/304, 67, 74, 75, 94, 95, 96, 97, 98, 304, 305 og 901 patroner.

Disse trinnene gjelder for skrivere med to kassett spor (svart og med tre farger). Hvis du ikke har en ny blekkpatron tilgjengelig og trenger å skrive ut, må du ta ut blekkpatronen som er angitt i feilmeldingen. Bekreft at du har bedt om å starte enkeltpatronmodus, og prøv deretter å skrive ut. Pass på å fullføre de følgende trinnene før du installerer nye blekkpatroner.

Eksempel på HP 63-blekkpatroner

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Sjekk blekkpatronens nummer

Kontroller at blekkpatronenens modellnumre stemmer med din skriver og land/region.

 1. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 2. Se etter modellnummeret på hver av blekkpatronene.

 3. Gå til HP Store for å bekrefte at de er kompatible med skriveren og ditt land/region.

  Bytt ut eventuelle inkompatible blekkpatroner.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Rengjør blekkpatronen og vognens elektriske kontakter

Fjern eventuelt rusk fra kontaktene på blekkpatronene og vognen.

 1. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 2. Fjern blekkpatronen som er angitt i feilmeldingen fra vognen.

  • Vognene med patronlåsene: Åpne låsen og dra deretter blekkpatronen opp og ut av sporet.

   Ta ut blekkpatronene med låsene fra vognen
  • Vognene uten blekkpatron lås: Trykk ned på blekkpatronen for å løsne den, og dra den deretter forsiktig ut av sporet.

   Ta blekkpatronene ut av vognen
 3. Hold blekkpatronen på sidene og fjern eventuell beskyttelsestape som fortsatt finnes i kontaktene.

  ADVARSEL:

  Ikke ta på blekkdysene eller det kopper-fargede elektriske båndet. Hvis man berører eller prøver å fjerne disse delene kan det føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk forbindelse.

  Fjerne tapen på blekkpatronen
 4. Fukt en ren, lofri klut lett med destillert vann, tørk så av de kobberfargede kontaktene på patronen.

  Rengjør blekkpatronkontaktene
 5. Fukt en lofri klut eller et mykt vann med destillert vann, og rengjør deretter de elektriske kontaktene i vognen.

  Rengjør kontaktene i vognen
 6. Vent i 10 minutter til kontaktene er tørre, og sett deretter blekkpatronen inn i det fargekodede sporet.

 7. Gjenta disse trinnene for den andre patronen hvis det er nevnt i feilmeldingen.

 8. Lukk dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet.

  Hvis feilen vedvarer, rengjør blekkpatron- og vognkontakter en gang til.

Bytt ut problemblekkpatronen

Det kan løse blekk relaterte feil ved å installere en ny blekkpatron.

 1. Bytt ut blekkpatronen med en original HP-kassett for best mulig resultat. For å finne kassettnummeret og for å kjøpe HP blekkrekvisita, gå til HP Store eller en lokal forhandler.

  Merk:

  Hvis du har en defekt HP-blekkpatron, vil det kanskje dekkes av garantien. Gå til Om originale HP-kassetter for Page yield og HPs begrensede garantiinformasjon.

 2. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 3. Ta ut blekkpatronen som er angitt i feilmeldingen, og sett deretter inn den nye blekkpatronen i sporet.

 4. Gjenta denne fremgangsmåten for å undersøke eventuelle andre blekkpatroner som er angitt i feilmeldingen.

 5. Lukk dekselet eller lokket til patron tilgangs området, og følg deretter instruksjonene for å justere skriveren.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Løs skriverhodefeil (932, 933, 950, 951-959, 962-969-patroner)

Løs feil som "patron mangler", "tom blekkpatron" og "inkompatibel patron" for skrivere som bruker HP 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, og 969 patroner.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Eksempel på HP 950-blekkpatroner

Sjekk blekkpatronens nummer

Kontroller at blekkpatronenens modellnumre stemmer med din skriver og land/region.

 1. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 2. Se etter modellnummeret på hver av blekkpatronene.

 3. Gå til HP Store for å bekrefte at de er kompatible med skriveren og ditt land/region.

  Bytt ut eventuelle inkompatible blekkpatroner.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Rengjør de elektriske blekkpatronkontaktene

Fjern eventuelt rusk fra kontaktene på blekkpatronene.

 1. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 2. Skyv inn på blekkpatronen som er angitt i feilmeldingen, for å frigjøre den fra vognen.

  Fjerne blekkpatronen
 3. Tørk av de kobber-fargede kontaktene på blekkpatronen med en lofri klut.

  Rengjøre de kobberfargede kontaktene på blekkpatronen
 4. Sett blekkpatronen inn i det fargekodede sporet til den klikker på plass.

 5. Gjenta denne fremgangsmåten for blekkpatroner som er angitt i feilmeldingen.

 6. Lukk dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet.

Bytt ut problemblekkpatronen

Det kan løse blekk relaterte feil ved å installere en ny blekkpatron.

 1. Bytt ut blekkpatronen med en original HP-kassett for best mulig resultat. For å finne kassettnummeret og for å kjøpe HP blekkrekvisita, gå til HP Store eller en lokal forhandler.

  Merk:

  Hvis du har en defekt HP-blekkpatron, vil det kanskje dekkes av garantien. Gå til Om originale HP-kassetter for Page yield og HPs begrensede garantiinformasjon.

 2. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 3. Ta ut blekkpatronen som er angitt i feilmeldingen, og sett deretter inn den nye blekkpatronen i sporet.

 4. Gjenta denne fremgangsmåten for å undersøke eventuelle andre blekkpatroner som er angitt i feilmeldingen.

 5. Lukk dekselet eller lokket til patron tilgangs området, og følg deretter instruksjonene for å justere skriveren.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Løse blekkpatronfeil (178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935-patroner)

Løs feil som "inkompatibelt skriverhode", "manglende eller sviktende skriverhode" og "skriverhodeproblem" for skrivere som bruker HP 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934 og 935 patroner.

Eksempel på HP 904-blekkpatroner

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Kontroller blekkpatronene

Kontroller at kassett modellnumrene samsvarer med skriveren og landet/regionen, og kontroller deretter at de er riktig installert.

 1. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 2. Se etter modellnummeret på hver av blekkpatronene, og gå deretter til for HP Store å kontrollere at de er kompatible med skriveren og ditt land/region.

  • Hvis blekkpatronene ikke er kompatible, bytter du dem ut.

  • Hvis blekkpatronene er kompatible, kan du fortsette til neste løsning.

 3. Sørg for at etiketten på blekkpatronen tilsvarer etikennen på vognen.

  Kontroller at hver blekkpatron er i riktig spor
 4. Kontroller at alle blekkpatronene er satt ordentlig i. Hvis en blekkpatron stikker lenger enn de andre, trykker du ned til den smekker på plass.

 5. Hvis blekkpatronen ikke sitter godt på plass, ta den ut av sporet, bøy klaffen forsiktig bort fra blekkpatronen og ikke mer enn 1,27 cm (0,5 tommer), og sett den inn igjen.

  Bøy klaffen ut av blekkpatronen
 6. Lukk dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet, og følg deretter instruksjonene for å justere skriveren hvis du blir bedt om det.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Rengjør blekkpatronens og skriverhodets elektriske kontakter

Fjern eventuelt rusk fra kontaktene på blekkpatronene og vognen.

 1. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 2. Fjern blekkpatronen som er angitt i feilmeldingen fra vognen.

 3. Tørk av de kobber-fargede kontaktene på blekkpatronen med en lofri klut.

  Kobberfarget kontakt på blekkpatronen
 4. Legg blekkpatronen på siden med kontakten vendt oppover.

 5. Tørk kontakten inne i skriverhodet med en lofri klut.

  Elektriske kontakter inne i vognen
 6. Sett blekkpatronen inn i sporet igjen, og trykk godt ned på blekkpatronen til den klikker på plass.

 7. Gjenta denne fremgangsmåten for blekkpatroner som er angitt i feilmeldingen.

 8. Lukk dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet.

Bytt ut problemblekkpatronen

Det kan løse blekk relaterte feil ved å installere en ny blekkpatron.

 1. Bytt ut blekkpatronen med en original HP-kassett for best mulig resultat. For å finne kassettnummeret og for å kjøpe HP blekkrekvisita, gå til HP Store eller en lokal forhandler.

  Merk:

  Hvis du har en defekt HP-blekkpatron, vil det kanskje dekkes av garantien. Gå til Om originale HP-kassetter for Page yield og HPs begrensede garantiinformasjon.

 2. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 3. Ta ut blekkpatronen som er angitt i feilmeldingen, og sett deretter inn den nye blekkpatronen i sporet.

 4. Gjenta denne fremgangsmåten for å undersøke eventuelle andre blekkpatroner som er angitt i feilmeldingen.

 5. Lukk dekselet eller lokket til patron tilgangs området, og følg deretter instruksjonene for å justere skriveren.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Løs blekkpatronfeil (02, 17, 363 og 801-patroner)

Løs feil som "Patron mangler", "Tom blekkpatron" og "skriverhodeproblem" for skrivere som bruker HP 02, 17, 363 og 801 patroner.

Eksempel på en HP 02-blekkpatron

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Sjekk blekkpatronens nummer

Kontroller at blekkpatronenens modellnumre stemmer med din skriver og land/region.

 1. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 2. Se etter modellnummeret på hver av blekkpatronene.

 3. Gå til HP Store for å bekrefte at de er kompatible med skriveren og ditt land/region.

  Bytt ut eventuelle inkompatible blekkpatroner.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Rengjør de elektriske blekkpatronkontaktene

Fjern eventuelt rusk fra kontaktene på blekkpatronene.

 1. Slå på skriveren, og åpne deretter dekselet til patrontilgangsområdet.

 2. Klem og løft låsen for blekkpatronen som er angitt i feilmeldingen for å få tilgang til og ta blekkpatronen ut av sporet.

  ADVARSEL:

  Hold blekkpatronen etter håndtaket. Ikke berør de kobberfargede kontaktene med hendene. Ikke la en blekkpatron være utenfor skriveren i mer enn 30 minutter.

  Fjerne blekkpatronen
 3. Fukt en bomullspinne lett med destillert vann, og rengjør de kopper-fargede kontaktene på blekkpatronen.

  Rengjøre blekkpatronkontaktene
 4. Vent i 10 minutter til kontaktene er tørre, sett blekkpatronen inn i det fargekodede sporet og lukk deretter låsen.

 5. Gjenta denne fremgangsmåten for blekkpatroner som er angitt i feilmeldingen.

 6. Lukk dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet.

Bytt ut problemblekkpatronen

Det kan løse blekk relaterte feil ved å installere en ny blekkpatron.

 1. Bytt ut blekkpatronen med en original HP-kassett for best mulig resultat. For å finne kassettnummeret og for å kjøpe HP blekkrekvisita, gå til HP Store eller en lokal forhandler.

  Merk:

  Hvis du har en defekt HP-blekkpatron, vil det kanskje dekkes av garantien. Gå til Om originale HP-kassetter for Page yield og HPs begrensede garantiinformasjon.

 2. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 3. Ta ut blekkpatronen som er angitt i feilmeldingen, og sett deretter inn den nye blekkpatronen i sporet.

 4. Gjenta denne fremgangsmåten for å undersøke eventuelle andre blekkpatroner som er angitt i feilmeldingen.

 5. Lukk dekselet eller lokket til patron tilgangs området, og følg deretter instruksjonene for å justere skriveren.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Løse blekkparonfeil (10-13, 18, 38, 39, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 88, 89 727, 728, 777 og 940 blekkpatroner)

Løse feil som "patron mangler", "tom patron" og "inkompatibel patron" for skrivere som bruker HP 10, 11, 12, 13, 18, 38, 39, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 88, 89, 727, 728, 777, and 940 patroner.

Eksempel på HP 10-blekkpatron

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Sjekk blekkpatronens nummer

Kontroller at blekkpatronenens modellnumre stemmer med din skriver og land/region.

 1. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 2. Se etter modellnummeret på hver av blekkpatronene.

 3. Gå til HP Store for å bekrefte at de er kompatible med skriveren og ditt land/region.

  Bytt ut eventuelle inkompatible blekkpatroner.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Ta ut blekkpatronene, og sett dem inn på nytt

Kontroller at blekkpatronene sitter riktig i vognen.

 1. Åpne blekkpatrondekselet.

  Åpne blekkpatrondekselet
 2. Trekk blekkpatronen ut av sporet.

 3. Skyv blekkpatronen inn i det fargekodede sporet til den stopper.

  Installere en blekkpatron
 4. Gjenta denne fremgangsmåten for å ta ut og sette inn de andre patronene.

 5. Lukk dekselet til patrontilgangsområdet.

Bytt ut problemblekkpatronen

Det kan løse blekk relaterte feil ved å installere en ny blekkpatron.

 1. Bytt ut blekkpatronen med en original HP-kassett for best mulig resultat. For å finne kassettnummeret og for å kjøpe HP blekkrekvisita, gå til HP Store eller en lokal forhandler.

  Merk:

  Hvis du har en defekt HP-blekkpatron, vil det kanskje dekkes av garantien. Gå til Om originale HP-kassetter for Page yield og HPs begrensede garantiinformasjon.

 2. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 3. Ta ut blekkpatronen som er angitt i feilmeldingen, og sett deretter inn den nye blekkpatronen i sporet.

 4. Gjenta denne fremgangsmåten for å undersøke eventuelle andre blekkpatroner som er angitt i feilmeldingen.

 5. Lukk dekselet eller lokket til patron tilgangs området, og følg deretter instruksjonene for å justere skriveren.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...