hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-skrivere – Ikke samsvarende papir-feil (Windows, Mac)

Når utskriftsjobben er sendt, vises en feilmelding om Ikke samsvarende papir eller feil papirstørrelse på skriverens kontrollpanel eller datamaskin når papirinnstillingene for utskriftsjobben ikke stemmer overens med det som er lagt inn i skriveren.

Feilsøking av feilmeldingen Ikke samsvarende papir (Windows)

Identifiser og løs problemer med feil papir eller papirstørrelse på en Windows-datamaskin.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Kontroller papirstørrelsen og kildeinnstillingene (Windows)

Kontroller papirstørrelsen og kildeinnstillingene for utskriftsjobben din i Windows.

 1. I programmet du prøver å skrive ut fra, klikker du på Fil og deretter Skriv ut.

 2. Kontroller at skriveren er valgt, og åpne deretter dialogboksen Egenskaper.

  Avhengig av hvilket program det er snakk om, kan denne knappen være Egenskaper, Alternativer, Skriveroppsett, Skriver eller Innstillinger.

  • På de fleste HP-skrivere kan du klikke på kategorien Papir/kvalitet og deretter fortsette med denne fremgangsmåten.

  • På HP-laserskrivere må du klikke på kategorien Papir og klikke på Original størrelse i rullegardinmenyen. Kontroller deretter at papirstørrelsen tilsvarer papirtypen som er lagt inn i skriveren. Klikk på rullegardinmenyen Utskriftsstørrelse, velg Samme som opprinnelig størrelse, og klikk deretter på OK.

 3. Klikk på Papirkilde, og bekreft deretter at riktig papirskuff er valgt.

 4. Klikk på Avansert, og klikk deretter på rullegardinmenyen Papirstørrelse.

 5. Kontroller at papirstørrelsen tilsvarer papirtypen som er lagt inn i skriveren.

  Merk:

  Hvis nøyaktig papirstørrelse ikke vises på listen, velger du den siden som er nærmest papiret i skuffen.

 6. Klikk på OK.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Oppdater skriverprogramvaren

HP leverer regelmessig nye fastvareversjoner for skrivere med produktforbedringer eller problemløsninger. Oppdater fastvare og apper regelmessig slik at du får mest mulig ut av skriveren.

 • Oppdater fra skriverens kontrollpanel: Mange HP-skrivere med berøringsskjermer eller menyer kan koble seg direkte til HP for å finne og installere oppdateringer. Kontroller at datamaskinen er koblet til en aktiv Internett-tilkobling. Dersom skriveren er koblet til med en USB-kabel, kan du bruke et av de andre alternativene.

  Finn Produktoppdatering- eller Se etter oppdateringer-menyen ved å trykke på HP ePrint-ikonet eller -knappen ( or ) på skriveren. Du kan også åpne Oppsett-, Service- eller Innstillinger-menyen, velge Preferanser, Skrivervedlikehold eller Verktøy hvis nødvendig og deretter velge Webtjenester, Skriveroppdatering eller LaserJet-oppdatering.

 • Last ned skriverprogramvare fra HPs kundestøtte: Når skriveren er slått på og koblet til datamaskinen eller nettverket, går du til HP-programvare og -drivernedlastinger for å se etter og installere tilgjengelige oppdateringer som er oppført under Fastvare.

 • Installer oppdateringer gjennom HP Smart-appen: Åpne HP Smart-appen. Hvis du ikke har HP Smart, kan du laste den ned fra 123.hp.com eller i appbutikken. Når du har lagt til skriveren, klikker du på skriverbildet. Klikk deretter på Startside for skriver (EWS) eller Avanserte innstillinger, klikk på Verktøy eller Webtjenester, og klikk deretter på Skriveroppdateringer.

Installere HP-skriverdriveren på nytt (Windows)

Avinstaller og installer skriverdriveren på nytt på en Windows-datamaskin.

 1. Koble USB-kabler fra skriveren.

 2. Søk etter og åpne Endre eller fjern programmer i Windows.

 3. Se etter navnet på HP-skriveren din i listen over programmer.

  • Hvis du finner skriveren din, klikker du på skrivernavnet og deretter på Avinstaller.

  • Hvis du ikke finner skriveren din, kan du søke etter og åpne Skrivere og skannere, klikke på skriveren og deretter klikke på Fjern enhet.

 4. Hvis meldingen Brukerkontokontroll vises, klikker du på Ja.

 5. Følg instruksjonene for å fullføre fjerningen av programvaren, og start deretter datamaskinen på nytt.

 6. Gå til 123.hp.com for å laste ned og installere den nyeste skriverdriveren.

Feilsøking av feilmeldingen Ikke samsvarende papir (Mac)

Identifiser og løs problemer med feil papir eller papirstørrelse på en Mac.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Kontroller papirstørrelsen og kildeinnstillingene (Mac)

Kontroller papirstørrelsen og kildeinnstillingene for utskriftsjobben i macOS.

 1. I programmet du prøver å skrive ut fra, klikker du på Fil og deretter Skriv ut.

 2. Kontroller at skriveren er valgt, og klikk på Vis detaljer.

 3. Velg Type papir/kvalitet eller Medier og kvalitet.

 4. Klikk på Mate fra eller Kilde og kontroller at riktig papirskuff er valgt.

 5. Kontroller innstillingen for papirstørrelser.

  • Hvis det vises et alternativ for papirstørrelse, klikker du på det.

  • Hvis det ikke vises noe valg for papirstørrelse, klikker du på Avbryt. Klikk deretter på Fil igjen, og velg Sideoppsett.

 6. Kontroller at papirstørrelsen tilsvarer papirtypen som er lagt inn i skriveren.

  Merk:

  Hvis nøyaktig papirstørrelse ikke vises på listen, velger du den siden som er nærmest papiret i skuffen.

 7. Klikk på OK.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Oppdater skriverprogramvaren

HP leverer regelmessig nye fastvareversjoner for skrivere med produktforbedringer eller problemløsninger. Oppdater fastvare og apper regelmessig slik at du får mest mulig ut av skriveren.

 • Oppdater fra skriverens kontrollpanel: Mange HP-skrivere med berøringsskjermer eller menyer kan koble seg direkte til HP for å finne og installere oppdateringer. Kontroller at datamaskinen er koblet til en aktiv Internett-tilkobling. Dersom skriveren er koblet til med en USB-kabel, kan du bruke et av de andre alternativene.

  Finn Produktoppdatering- eller Se etter oppdateringer-menyen ved å trykke på HP ePrint-ikonet eller -knappen ( or ) på skriveren. Du kan også åpne Oppsett-, Service- eller Innstillinger-menyen, velge Preferanser, Skrivervedlikehold eller Verktøy hvis nødvendig og deretter velge Webtjenester, Skriveroppdatering eller LaserJet-oppdatering.

 • Last ned skriverprogramvare fra HPs kundestøtte: Når skriveren er slått på og koblet til datamaskinen eller nettverket, går du til HP-programvare og -drivernedlastinger for å se etter og installere tilgjengelige oppdateringer som er oppført under Fastvare.

 • Installer oppdateringer gjennom HP Smart-appen: Åpne HP Smart-appen. Hvis du ikke har HP Smart, kan du laste den ned fra 123.hp.com eller i appbutikken. Når du har lagt til skriveren, klikker du på skriverbildet. Klikk deretter på Startside for skriver (EWS) eller Avanserte innstillinger, klikk på Verktøy eller Webtjenester, og klikk deretter på Skriveroppdateringer.

Avinstaller HP-utskriftsdriveren og legg til skriveren med AirPrint (Mac)

Fjern skriverdriveren og programvaren som er installert på Mac-maskinen, og legg deretter til skriveren med AirPrint.

 1. Last ned og åpne HP Easy Start.

 2. Åpne HP Easy Start-rullegardinmenyen og klikk på Avinstaller HP-programvare.

  Klikk på Avinstaller HP-programvare i HP Easy Start
 3. Følg instruksjonene for å avinstallere all HP-programvare.

 4. Klikk på Apple-ikonet , klikk på Systemvalg, og klikk deretter på Skrivere og skannere, Utskrift og skann eller Utskrift og faks.

 5. Klikk på Pluss-tegnet.

 6. Velg skriveren på listen.

 7. Klikk på Bruk- eller Skriv ut ved hjelp av-feltet, velg AirPrint fra rullegardinmenyen, og klikk deretter på Legg til.

  Velg skriveren i listen, og åpne Bruk-feltet
 8. Dersom AirPrint ikke er tilgjengelig, eller hvis du trenger en spesifikk funksjon kun for HP, kan du gå til HPs programvare og drivere for å laste ned HP-programvaren for skriveren din.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...