hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-Skriveroppsett (Wi-Fi-nettverk)

Koble en HP-skriver til et lokalt Wi-Fi-nettverk for å skrive ut trådløst fra en personlig datamaskin, smart telefon eller nettbrett.

Konfigurering av Wi-Fi-skriver

Gjenopprette Wi-Fi-oppsettmodus på skriveren

Klargjør en skriver for en Wi-Fi-tilkobling ved å gjenopprette Wi-Fi-oppsettmodus.

Når innstillingene har blitt gjenopprettet, går skriveren i Wi-Fi-oppsettsmodus i omtrent to timer, og gjør den registrerbar under HP-programvareinstallasjonen.

 • For de fleste skrivere med berøringsskjerm: Fra Trådløs- eller Oppsett-menyen, velger du Nettverksoppsett eller Innstillinger, og deretter velger du Gjenopprett nettverksinnstillinger.

 • De fleste HP-skrivere uten berøringsskjerm: Trykk på og hold nede knappene Trådløs og Avbryt til Av/på-knappen blinker, og vent deretter på at trådløs-lyset begynner å blinke.

 • De fleste Laser-skrivere uten en berøringsskjerm eller kontrollpanelmeny: Trykk på og hold inne Trådløs-knappen til Varsel og strømlampen blinker, eller trykk på og hold inne knappene Trådløs og Avbryt til Trådløs-lampen blinker (Laser NS, Neverstop). Skriveren kan starte på nytt.

 • De fleste LaserJet-skrivere uten berøringsskjerm: Trykk og hold nede Trådløs-knappen til Varsel-lyset blinker, og vent deretter på at trådløs-lyset skal blinke.

 • Skriverne ENVY 6000, 6000e, 6400e, ENVY Pro 6400, DeskJet Plus IA 6000, 6400 og Tango: Trykk på og hold inne Trådløs-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder til Status-lyset blinker (blått eller lilla avhengig av modell).

Gå til Gjenopprett Wi-Fi oppsettmodus på HP-skriveren for ytterligere informasjon og knappetrykk for flere skrivermodeller.

Installere HP Smart

Installer HP Smart-appen på datamaskinen eller den mobile enheten din.

Gjør følgende hvis du konfigurerer skriveren på et Wi-Fi-nettverk.

 • Plasser skriveren og datamaskinen eller mobilenheten i nærheten av Wi-Fi-ruteren.

 • Slå på Wi-Fi på datamaskinen eller mobilenheten, og koble til nettverket. Hvis datamaskinen kobles til nettverket med en Ethernet-kabel, må du midlertidig koble fra kabelen og bruke Wi-Fi-tilkoblingen under oppsettet.

 • Aktiver Bluetooth på datamaskinen eller mobilenheten slik at HP Smart kan oppdage skriveren under oppsettet.

 • Når du har installert HP Smart for iOS og Android, aktiverer du mobilenhetens posisjonstjeneste og tillater at appen kan bruke posisjonen din til å oppdage skriveren og tilby løsninger under oppsettet.

 1. Last ned HP Smart-appen fra 123.hp.com (Android, Apple iOS, iPadOS), HP Smart - Microsoft Store (Windows) eller HP Smart - Mac App Store (macOS).

  Hvis du blir bedt om å logge deg på med Microsoft-kontoen for å bruke appen på tvers av enheter, kan du logge deg på eller klikke på Nei, takk for å fortsette.​

  Merk:

  Koble fra et virtuelt privat nettverk (VPN) før du laster ned.

 2. Hvis du konfigurerer HP Smart for første gang, må du opprette eller logge deg på en HP-konto for å få tilgang til alle skriverfunksjoner.

 3. Klikk på Legg til skriver eller plusstegnet i HP Smart for å søke etter skriveren, og følg deretter instruksjonene for å fullføre oppsettet.

Tilleggsalternativer for Wi-Fi-tilkobling

Bruk denne metoden for å koble til en skriver dersom du endret ruteren eller Internett-leverandøren eller et lokalt nettverk er utilgjengelig.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...