hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP bærbare PC-er - beskytte og vedlikeholde din bærbare PC

HP bærbare PC-er er laget for å bruke bærbare datamaskiner som kontorer, skoler, hjem, møterom og flyplasser. Nøye bruk og transport av din bærbare datamaskin sørger for optimal ytelse og lang levetid.

ADVARSEL:

For å redusere muligheten for varme-relaterte skader eller overoppheting av datamaskinen, må du ikke plassere datamaskinen direkte på fanget eller hindre ventilasjonsåpningene på datamaskinen. Bruk strømadapteren på et hardt, flatt underlag. Ikke la en annen hard overflate, for eksempel en tilstøtende skriver, eller et mykt underlag, for eksempel puter, tepper eller klær, for å blokkere luftstrøm. Ikke la strømadapteren ta kontakt med huden eller et mykt underlag under bruk. Datamaskinen og strømadapteren samsvarer med de bruker tilgjengelige overflaten temperatur grenser som er definert av International standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950).

Miljøtips

Ta miljømessige forholdsregler for å redusere risikoen og sørg for at den bærbare PC-en fungerer som den skal. Bruk eller lagre den bærbare PC-en i miljøer som samsvarer med temperatur-og luft fuktighetsspesifikasjoner.

Unngå sterk varme

Sterk varme kan føre til at den bærbare PC-en slår seg av, skader komponenter eller ødelegger PC-en. Bærbare datamaskiner har ventiler på undersiden, og luften flyter gjennom inne for å kjøle inn innvendige komponenter. Hvis ventilene blir tette eller varme genererer deler som er dekket med støv, vil ikke den bærbare PCen effektivt kjøle inn innvendige deler.

Merk:

For å beskytte interne komponenter, den bærbare PC-en er laget for å bremse ned eller slå av hvis den interne temperaturen overstiger forhåndsdefinerte grenser.

 • Bruk og oppbevar den bærbare PC-en i et rent miljø. Bruk eller lagring av datamaskinen i fuktige, støvete, røffe eller røykfylte forhold kan føre til at interne komponenter dekkes av støv, noe som kan føre til at den bærbare datamaskinen overopphetes når den er i bruk.

 • Du må alltid bruke den bærbare PC-en på et hardt, flatt underlag. Bruk et skrivebord, en tabell eller et datamaskinbrett og unngå å plassere den bærbare datamaskinen på myke flater, for eksempel sengetøy, puter, klær eller tepper. Disse flatene kan blokkere luftstrømmen gjennom ventilasjonsåpningene og forårsake varme.

  Merk:

  Unngå å plassere den bærbare PC-en direkte på fanget eller i direkte kontakt med huden. Hvis du vil bruke den bærbare PC-en i fanget, kan du hvile den på en hard, flat overflate, for eksempel et magasin laget spesielt for bærbare PCer.

 • Ikke la datamaskinen være på et varmt sted. Unngå å gå ut av den bærbare PC-en med bil eller direkte. Hold LCD-skjermen borte fra direkte sollys.

Du finner mer informasjon her:

Unngå høy kulde

Ved temperaturer under 10 °C (50 °F), vil det typiske litium-ion-batteriet som brukes i bærbare datamaskiner lades sakte og kanskje ikke oppnå en full opplading før ladings syklusen slukkes. For å lade batteriet, kan du flytte den bærbare PC-en til et varmere miljø der den interne batteritemperaturen kan vokse over 10 °C (50 °F).

Merk:

Dersom batteriet sitter igjen i et miljø med lite temperatur for 12 timer. eller mer varme den bærbare datamaskinen og batteriet, og utfør en hard tilbakestilling. Gå til Hvordan utføre en hard tilbakestilling av din bærbare PC for mer informasjon.

Ytterligere miljøtips

For å holde din bærbare PC til å fungere som utformet, unngå smuss og væsker, og nøye lagre den bærbare PC-en og bruke bare utpekte inndataenheter.

 • Bruk rene hender når du bruker den bærbare PC-en: Når du bruker tastaturet med klissete, skitne eller fete fingre kan du la rusk være forurenset av datamaskinens interne komponenter. Rusk på tastaturet kan også ripe opp eller flekke LCD-skjermen når den bærbare PC-en lukkes.

 • Hold de væsker vekk fra produktet: Ikke spis eller drikk når du bruker en bærbar datamaskin. Behold alle kjemikalier, for eksempel kaffe, cola, vann eller rengjøringsmiddel fra tastaturet. Unngå å bruke datamaskinen i et vått miljø, for eksempel et svømmebasseng eller dusj, og beskytte komponenter fra likvide kilder, inkludert regn og gressprinklere.

 • Lagre den bærbare datamaskinen på et flatt underlag: Ikke lagre en bærbar PC under alt som kan øve nok stress for å knekke dekslet eller skjermen. For eksempel i bunnen av en boks eller i en pose fullt av bøker. Ikke stable objekter oppå den bærbare PC-en.

 • Bruk bare riktig inndataenhet: Ikke bruk penn, blyant eller annet objekt til å legge data til skjermen. Bruk bare fingeren for HP TouchSmart bærbare PCer. For HP Tablet PC-er kan du bare bruke en Stylus eller inndataenhet som er kompatibel med nettbrettet.

Elektrisk tips

Beskytt datamaskinens elektriske komponenter ved å bruke riktig strømadapter til din bærbare PC-modell. Vær forsiktig når du bruker og lagrer strømadapteren og strømledningen for å holde både deg og din bærbare PC sikre fra potensielle skader. Ikke gjør noe med den bærbare PC-en eller dets komponenter som du ikke vil gjøre med andre typer elektriske enheter.

Bruk bare strømadapteren som fulgte med den bærbare HP-PCen

For best ytelse bør du bare bruke strømadapteren som fulgte med den bærbare HP-PCen.

De fleste bærbare HP-datamaskiner bruker smart strømadapter-teknologi, og kan bruke strømadaptere fra andre bærbare HP-datamaskiner som kan ha ulike wattstyrke krav. Men hvis du bruker en strømadapter med lavere wattstyrke enn din bærbare datamaskin, kan det påvirke ytelsen til kortet og din bærbare PC.

Bruk av en lavere wattstyrke strømadapter kan føre til at programmer kjører langsommere, batteriet lader saktere eller ikke i det hele tatt, og selve adapteren kan bli varm.

Informasjon om adapterspenningen finner du på undersiden av adapteren. Gå til bruke og teste strømadapteren hvis du vil ha mer informasjon.

Strømadapteretikett med wattstyrke markert

Tips for bruk av strømadapteren

Riktig bruk av strømadapteren gir best ytelse.

Koble til en strømkilde: Koble strømledningen inn i et strømuttak som alltid er lett tilgjengelig.

ADVARSEL:

Alle sertifiseringstester for HP bærbare PC-er bruker en jordet strømadapter. En ujordet adapter som utsettes for overspenning eller elektrostatiske utladninger, kan forårsake skader.

 • Koble alltid strømadapteren til et jordet strømuttak.

  ADVARSEL:

  Hvis du ikke bruker et jordet strømuttak, kan du kanskje kjenne et lite elektrisk støt i hendene ved berøring av PCen.

 • Bruk det støpselet som følger med strømledningen. Du må ikke deaktivere jording. Jording er en viktig sikkerhetsfunksjon.

 • Koble adapteren til et overspenningsvern hvis den lokale strømforsyningen er ustabil.

Bruke strømadapteren: Med tilkobling til ekstern nettstrøm lades batteriet, og batteriikonet i systemstatusfeltet endrer utseende.

 • Bruk bare strømadapteren som ble levert med datamaskinen, en erstatningsstrømadapter fra HP eller en kompatibel strømadapter som er kjøpt fra HP.

 • Bruk AC-adapteren på et hardt, flatt underlag.

  Merk:

  Kontroller at strømadapteren IKKE er plassert på et sted under skap, nær avtrekksvifter eller ovner osv. eller er tildekket av andre gjenstander som f.eks. en telefonkatalog, tepper eller klær, der romtemperaturen kan bli høyere enn 35 grader celsius og hindrer naturlig avkjøling. Strømadapteren kan bli overopphetet og gå inn i varmebeskyttelsesmodus. La strømadapteren kjøles ned i ca. dem (5) minutter før du fortsetter å bruke den.

 • Koble til en ekstern strømkilde når du lader eller kalibrerer batteriet, installerer eller endrer systemprogramvare (som drivere og oppdateringer), og når du brenner en DVD eller CD.

 • Hvis du alltid bruker ekstern strømforsyning, må du kalibrere batteriet ofte eller ta ut det fulladede batteriet før du fortsetter å bruke en ekstern strømforsyning. Kontinuerlig lading av batteriet uten at det lades ut, kan redusere batteriytelsen og -levetiden.

 • Hvis mange programmer kjører, eller batteriet lades, kan adapteren bli varm når den når strømgrensen.

 • Dokkingstasjoner kan ha begrensninger ved bruk av ulike adaptere. Bruk den riktige, kompatible dokkingstasjonen for din bærbare PC. Bruk bare strømadapteren som fulgte med dokkingstasjonen.

 • Uten tilkobling til ekstern AC-strøm bruker datamaskinen batteristrøm, og skjermens lysstyrke reduseres automatisk for å spare batteri. For å øke lysstyrken på skjermen i Windows, Søk etter og åpne endre lysstyrken, og bruk deretter glidebryteren for å justere lysstyrken.

Koble fra og flytte adapteren: Koble fra strømledningen, mus og andre eksterne enheter når du flytter på maskinen.

 • Koble strømmen fra datamaskinen ved å ta ut strømledningen fra strømuttaket og deretter koble den fra datamaskinen.

 • Ikke la eksterne enheter eller lader være koblet til maskinen mens du flytter den. Kontaktene kan ødelegges hvis ledningene blir dratt, vridd eller dyttet.

Oppbevar strømadapteren

Oppbevar strømadapteren med ledningen løst sammenfoldet for å forlenge strøm adapterens levetid.

Legg trømadapters ledning løst sammen for lagring eller transport. Ved hjelp av et "figur 8" mønster når bunting med ledningen muliggjør enkel oppbevaring, hindrer du at de innvendige kobber ledningene sprekker og hindrer at ledningen blir floket.

Strømadapter og ledning riktig buntet for lagring
ADVARSEL:

Unngå å vikle ledningen rundt adapteren eller andre gjenstander, da dette kan skade de indre kobberledningene. Ødelagte ledninger kan kortslutte både adapteren og maskinens interne strømforsyningsenhet. Ødelagte ledninger kan gi støt og utgjøre en brannfare.

Strømledning rundt adapteren og skadd strømledning

Tips for transport av en bærbar datamaskin

Vær forsiktig når du bærer og transporterer den bærbare PC-en for å redusere risikoen for uhell.

 • Koble fra alle kabler og periferienheter før du flytter den bærbare PC-en. Å flytte en bærbar PC med strømadapter eller tilbehør kan skade disse enhetene og bryte kontaktene på den bærbare datamaskinen. Trekking, vridning eller fastkjørt ledning kan skade dem.

  Hvis du bruker et utvidet eller eksternt batteri, må du bekrefte at det er låst på plass for å hindre at det løsner under transporten.

 • Lukk den bærbare PC-en før du bærer den. Den bærbare PC-en blir mer utsatt for skade hvis du mister den når den er åpen. Om en bærbar PC bæres etter hengslene eller LCD-skjermen kan dette skade PC-en siden hengslene ikke er utformet for å støtte hele vekten til den bærbare PC-en.

 • Bær den bærbare PC-en forsiktig. Når det er mulig, kan du bruke en koffert eller ryggsekk til transport av den bærbare datamaskinen. Dersom en bæreveske ikke brukes, holder du den bærbare PC-en med begge hender eller plasserer den bærbare PC-en under én arm under transport. Du må ikke kaste, miste eller slå et objekt med den bærbare datamaskinen eller bærevesken. Ikke legg gjenstander for eksempel penner og papir, mellom tastaturet og skjermen, og prøv deretter å utføre en delvis lukket bærbar PC. Dersom objekter flytter seg eller det legges trykk på dekslet til den bærbare datamaskinen, kan LCD-skjermen bli ripet eller skadet.

 • Slå av datamaskinen før du transporterer den. Kontroller at den bærbare datamaskinen er slått av, og at alle LED-lampene er slukket før du transporterer den i en bæreveske, for eksempel en datamaskinveske eller -ryggsekk. Når den bærbare datamaskinen er i en bæreveske når den er slått på, kan det føre til varmeutvikling i standby-eller hvilemodus.

  Merk:

  Det er ikke sikkert at datamaskinen slår seg helt av. Slå av datamaskinen ved hjelp av Av-/på-knappen, eller sett den i dvalemodus.

 • Ikke legg for mye i bærevesken eller ryggsekken. Beskytt LCD-skjermen fra potensielle skader fra trykk mot den bærbare PC-en. Bruk en bæreveske eller ryggsekk av egnet størrelse, og ikke overlast den. Ikke inkluder tunge objekter i bærevesken med den bærbare PC-en.

  Hvis den bærbare datamaskinen er utsatt for kraftige bevegelser (mistet eller slått mot andre gjenstander), skal den bæres i en støtsikker veske.

 • Bruk en sikkerhetsenhet når du bruker en bærbar datamaskin på et offentlig sted. Når du bruker en bærbar datamaskin på et offentlig sted, for eksempel en kafé eller et bibliotek, kan du bruke en sikkerhetsenhet, for eksempel en lås, for å hindre tyveri. Gå til HP bærbare PC-er - Bruke en Kensington-lås

Batteritips

Ytelsen til en bærbar datamaskin er avhengig av den bærbare datamaskinen, bruksprofilen din og vedlikehold av batteriet. Strømkapasiteten til batterier for bærbare datamaskiner reduseres over tid. Hvordan et batteri brukes kan også påvirke kapasitet og levetid.

 • Koble strømledningen til lading av den bærbare datamaskinen over natten. Dette gir deg et fulladet batteri når du er klar til å bruke den bærbare PC-en.

  Merk:

  Ikke la en bærbar PC være tilkoblet i lengre perioder. Dette kan få batteriet til å miste kalibrering og evnen til å lade riktig.

 • Bruk HP-anbefalt strømstyring når du kjører på batteristrøm. HP-anbefalte strømstyringsalternativer kan redusere belastningen på batteriet og redusere strøm belastningen til PROSESSOREN. Dette sparer batteriets samlede levetid og reduserer varme oppbygging i den bærbare PC-en.

 • La batteriet i den bærbare PC-en renne helt ut. Når det er drenert må batteriet være fulladet.

Gå til Forbedre batteriytelse for mer informasjon.

Rengjøringstips

Støv, smuss, dyrehår og andre partikler kan samle seg på eller inne i den bærbare datamaskinen, og forårsake riper eller overoppheting. Forleng levetiden til den bærbare datamaskinen ved å fjerne potensielt skadelige oppsamlinger regelmessig.

HP anbefaler følgende rengjøringsmaterialer, som er tilgjengelig fra de fleste dataforhandlere:

 • Trykkluftspray

 • Rengjøringsløsning eller skjermkluter som er beregnet for bruk på LCD-skjermer

 • En ikke-slipende klut eller et håndkle

 • En microfiber støvklut for rengjøring av HP webcam-linse.

Gå til Rengjøre den bærbare PC-en for mer informasjon.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...