hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...
Automatisk oversettelse av denne siden fra Microsoft Translator

Finner ikke HP-skriveren av programvaren eller enheten under oppsett

Når du konfigurerer en HP-skriver, blir ikke skriveren funnet av HP Smart-appen eller operativsystemet. For å fullføre konfigurasjonen, kontroller at programvaren er oppdatert og tilkoblingen mellom enheten og skriveren fungerer.

Skriveren finnes ikke eller er ikke oppført i HP Smart-appen

Feilsøke problemer når skriveren ikke blir funnet under første oppsett med HP Smart-appen på en datamaskin eller mobil enhet.

Oppsett for Wi-Fi-tilkobling

Kontroller for nettverksproblemer og andre konfigurasjonskrav hvis den trådløse skriveren ikke blir funnet under installasjonen med HP Smart.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Gå tilbake til appkonfigurasjonen etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

 1. En omstart av skriveren og mobilenheten kan fjerne mulige feiltilstander.

 2. Modus for gjenoppretting av Wi-Fi-oppsett.

  • De fleste skrivere med berøringsskjerm eller -meny: Fra Trådløs- eller Oppsett-menyen velger du Nettverksoppsett eller Innstillinger, og deretter velger du Gjenopprett nettverksinnstillinger.

  • Skrivere uten berøringsskjerm eller -meny: Gå til Gjenopprett Wi-Fi-oppsettmodus på HP-skriveren for å gjenopprette standardinnstillingene ved å trykke på knappene på skriveren.

 3. På datamaskinen eller mobilenheten åpner du listen over tilgjengelige nettverk.

  • Hvis nettverket du er koblet til ikke er ditt, kobler du fra nettverket og kobler til det normale Wi-Fi-nettverket. Ikke koble til skriverens Wi-Fi signal DIRECT-xx-HP [skrivermodellnavnet].

   Merk:

   En skrivertilkobling kan ikke opprettes over offentlige eller gjestenettverk som tillater gjestepålogginger som brukes på skoler, hoteller eller kafeer.

  • Hvis nettverksstatusen er ikke tilkoblet, kobler du til nettverket og kontrollerer statusen på nytt. En avkrysningshake eller tilkoblet status vises ved siden av nettverksnavnet når tilkoblet.

 4. Aktiver flere tilkoblinger på datamaskinen eller mobilenheten.

  • Slå på Wi-Fi (bare PC-er): Aktiver Wi-Fi selv om datamaskinen er koblet til nettverket med Ethernet. Hvis Wi-Fi ikke slår seg på når du bruker den kablede tilkoblingen, kobler du fra Ethernet-kabelen midlertidig til å aktivere Wi-Fi.

   Slå på Wi-Fi på datamaskinen
  • Slå på Bluetooth: HP Smart bruker Bluetooth til å oppdage skriveren under installasjonen.

   Slå på Bluetooth
  • Aktiver plasseringsinnstilling (bare mobile enheter): Når du har installert HP Smart for iOS og Android, aktiver plasseringstjenesten i enhetsinnstillinger slik at appen kan bruke din posisjon og Bluetooth.

   Slå på plassering og Bluetooth
 5. Flytt skriveren og datamaskinen eller den mobile enheten innen åtte meter (26 fot) av ruteren eller rekkeviddeforlengeren, og kontroller deretter tilkoblingsstatusen.

  • Skrivertilkobling: Hvis trådløslampen eller ikonet lyser blått, er skriveren koblet til Internett. Hvis den er av eller blinker, er skriveren koblet fra nettverket.

  • Datamaskin- eller mobilenhetstilkobling: Kontroller nettverkets signalstyrke. Hvis det trådløse ikonet viser svakt signal-status , flytter du nærmere ruteren eller rekkeviddeutvideren til det viser et kraftig signal . Vegger, metall bokhylle og elektronikk som avgir radiosignaler kan svekke det trådløse signalet.

 6. Installer HP Smart fra appbutikken og legg deretter til skriveren igjen.

 7. Åpne et nettsted for å bekrefte Internett-tjenesten fungerer. Dersom sidelastingstiden er treg eller uregelmessig, starter du ruteren på nytt. Hvis det er nødvendig, kan du kontakte Internett-leverandøren for å sjekke om tjenesten er nede.

Oppsett for kablet nettverkstilkobling

Kontroller om det finnes nettverksproblemer og kontroller konfigurasjonskravene hvis det kablede nettverket (Ethernet)-skriveren ikke blir funnet under oppsett med HP Smart.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Gå tilbake til appkonfigurasjonen etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

 1. Koble Ethernet-kabelen fra ruteren og skriveren. Kontroller at kabelen er skadet, og kontroller at det er en Ethernet-kabel og ikke en telefonledning.

  Merk:

  Ethernet- og telefonkabler ligner, men Ethernet-kabler er som regel større og har åtte synlige kabler på enden.

 2. Koble kabelen til en annen Ethernet- eller LAN-port på ruteren, og koble deretter den andre enden til skriverens Ethernet-port . Kontroller lampene på Ethernet-porten. Grønn lampe lyser konstant, og den oransje aktivitetslampen blinker når tilkoblingen opprettes.

  Merk:

  Noen skrivere kan ikke koble til umiddelbart. Vent til Ethernet-ikonet eller Wi-Fi-ikonet og -lyset slår seg helt på skrivers kontrollpanel.

 3. På datamaskinen eller mobilenheten åpner du listen over tilgjengelige nettverk.

  • Hvis nettverket du er koblet til ikke er ditt, kobler du fra nettverket og kobler til det normale nettverket. Ikke koble til skriverens Wi-Fi signal DIRECT-xx-HP [skrivermodellnavnet].

   Merk:

   En skrivertilkobling kan ikke opprettes over offentlige eller gjestenettverk som tillater gjestepålogginger som brukes på skoler, hoteller eller kafeer.

  • Hvis nettverksstatusen er ikke tilkoblet, kobler du til nettverket og kontrollerer statusen på nytt. En avkrysningshake eller tilkoblet status vises ved siden av nettverksnavnet når tilkoblet.

 4. Finn skriverens IP-adresse.

  • De fleste skrivere med berøringsskjerm eller -meny: Åpne menyen Trådløst sammendrag eller Nettverksinnstillinger for å finne IP-adressen.

   Eksempel på skjermbildet Trådløst Sammendrag
  • Skrivere uten berøringsskjerm eller -meny: Gå til Finn IP-adressen til en HP-skriver for å skrive ut en rapport som viser IP-adressen, ved å trykke på knappene på skriveren.

   Eksempel på en IP-adresse i en nettverkskonfigurasjonsrapport
 5. Gå tilbake til HP Smart, og velg Legg til ved hjelp av IP-adresse for å manuelt legge til skriveren i appen.

 6. Installer HP Smart fra appbutikken og legg deretter til skriveren igjen.

 7. Åpne et nettsted for å bekrefte Internett-tjenesten fungerer. Dersom sidelastingstiden er treg eller uregelmessig, starter du ruteren på nytt. Hvis det er nødvendig, kan du kontakte Internett-leverandøren for å sjekke om tjenesten er nede.

Oppsett av USB-tilkobling

Kontroller om det finnes tilkoblingsproblemer og vurder oppsettskravene hvis skriveren ikke blir funnet under en USB-kabel med HP Smart på en personlig datamaskin.

Hvis du har en HP+ skriver, må du koble den til nettverket og Internett og registrere den på HP-kontoen din for å få HP+-fordeler. Hvis du prøver en USB-oppsett, vil HP Smart be deg om å bytte til en Wi-Fi- eller Ethernet-tilkobling for å aktivere HP+. Du kan ikke aktivere HP+ ved usb-oppsett.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Gå tilbake til appkonfigurasjonen etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

 1. La datamaskinen fullføre driverinstalleringen.

  Windows og macOS starter automatisk installasjonen etter å ha koblet skriveren til datamaskinen. Installasjonen kan ta ett til 15 minutter. Kontroller driverinstallasjonsstatusen fra KontrollpanelEnheter& skrivere (Windows) eller SysteminnstillingerUtskrift og skanning (macOS).

 2. Kontroller at datamaskinens operativsystem er oppdatert, og se etter og installer alle tilgjengelige oppdateringer.

 3. Koble USB-kabelen fra datamaskinen og skriveren, og kontroller deretter kabelen for skade. Skift ut kabelen hvis nødvendig.

 4. Hvis kabelen er lenger enn 3 meter, må du skifte den ut med en kortere.

 5. Koble skriverns USB-kabel direkte til en USB-port på datamaskinen. Ikke bruk en USB-hub.

 6. Installer HP Smart-appen fra appbutikken og legg deretter til skriveren igjen.

Skriveren blir ikke funnet eller oppført i Windows

Feilsøke problemer hvis skriveren ikke blir funnet under første oppsett på en stasjonær eller bærbar PC i Windows.

Fullfunksjonsdriver for Windows (HP Easy Start)

Feilsøke problemer hvis skriveren ikke blir funnet på en bærbar eller stasjonær Windows-datamaskin med HP Easy Start eller driveren fra HPs programvare- og drivernedlastinger.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Gå tilbake til konfigurasjonen etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

 1. Start skriveren og datamaskinen på nytt for å fjerne mulige feiltilstander.

 2. Se etter problemer og se gjennom kravene til din konfigurasjonstype.

  Konfigurering av Wi-Fi-skriver

  • Flytt skriveren innen åtte meter (26 fot) av ruteren eller rekkeviddeforlengeren, og kontroller deretter tilkoblingsstatusen. Hvis trådløslampen er heltrukket og blå, er skriveren koblet til nettverket. Hvis lampen er av eller blinker, er ikke skriveren koblet til nettverket.

  • Kontroller at datamaskinen er koblet til riktig nettverk. Hvis trådløsikonet viser et svakt signal , flytter du nærmere ruteren eller rekkeviddeforlengeren til et sterkt signal vises . Vegger, metall bokhylle og elektronikk som avgir radiosignaler kan svekke det trådløse signalet.

   Merk:

   En skrivertilkobling kan ikke opprettes over offentlige eller gjestenettverk som tillater gjestepålogginger som brukes på skoler, hoteller eller kafeer.

  • Sørg for at skriveren ikke er tilkoblet en datamaskin med en USB-kabel. En USB-tilkobling kan blokkere Wi-Fi-oppsett og deaktiverer skriverens Internett-tilkobling som kreves for HP Instant Ink.

  • Åpne et nettsted for å bekrefte Internett-tjenesten fungerer. Dersom sidelastingstiden er treg eller uregelmessig, starter du ruteren på nytt. Hvis det er nødvendig, kan du kontakte Internett-leverandøren for å sjekke om tjenesten er nede.

  Kablet nettverk (Ethernet) skriveroppsett

  • Koble Ethernet-kabelen fra ruteren og skriveren. Kontroller kabelen for skade, og kontroller at det er en Ethernet-kabel og ikke en telefonledning. Det skal ha åtte synlige ledninger på kontakten.

  • Koble kabelen til en annen Ethernet- eller LAN-port på ruteren, og koble deretter den andre enden til skriverens Ethernet-port . Kontroller lampene på Ethernet-porten. Grønn lampe lyser konstant, og den oransje aktivitetslampen blinker når tilkoblingen opprettes.

   Merk:

   Noen skrivere kan ikke koble til umiddelbart. Vent til Ethernet-ikonet eller Wi-Fi-ikonet og -lyset slår seg helt på skrivers kontrollpanel.

  Oppsett av USB-skriver

  • Koble USB-kabelen fra datamaskinen og skriveren, og kontroller deretter kabelen for skade. Skift ut kabelen hvis nødvendig.

  • Ikke bruk en kabel som er lenger enn 3 meter.

  • Koble skriverns USB-kabel direkte til en USB-port på datamaskinen. Ikke bruk en USB-hub.

 3. Last ned HP Print and Scan Doctor, og følg deretter instruksjonene for å installere og kjøre feilsøking.

  Hvis skriveren ikke finnes klikker du på Produktet mitt, ikke oppført, og følger instruksjonene for å feilsøke tilkoblingen.

 4. Søk i Windows etter og åpne Legg til eller fjern programmer., og se deretter etter navnet på din HP-skriver i listen over programmer.

  • Hvis du finner skriveren din, klikker du på skrivernavnet og deretter på Avinstaller.

  • Hvis du ikke finner skriveren din, kan du søke etter og åpne Skrivere og skannere, klikke på skriveren og deretter klikke på Fjern enhet.

  Når driveren er avinstallert, går du til å HP Smart - Microsoft Store installere HP Smart og konfigurere skriveren.

Innebygd Windows-driver

Feilsøke problemer hvis skriveren ikke blir funnet på en bærbar eller stasjonær Windows-datamaskin ved hjelp av den innebygde driveren.

Denne fremgangsmåten gjelder for skriveroppsett via Windows-innstillingerFor skrivereog skannere. Skriveren jeg vil bruke, er kanskje ikke oppført-melding kan også vises.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Gå tilbake til konfigurasjonen etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

 1. Start skriveren og datamaskinen på nytt for å fjerne mulige feiltilstander.

 2. Se etter problemer og se gjennom kravene til din konfigurasjonstype.

  Konfigurering av Wi-Fi-skriver

  • Flytt skriveren innen åtte meter (26 fot) av ruteren eller rekkeviddeforlengeren, og kontroller deretter tilkoblingsstatusen. Hvis trådløslampen er heltrukket og blå, er skriveren koblet til nettverket. Hvis lampen er av eller blinker, er ikke skriveren koblet til nettverket.

  • Kontroller at datamaskinen er koblet til riktig nettverk. Hvis trådløsikonet viser et svakt signal , flytter du nærmere ruteren eller rekkeviddeforlengeren til et sterkt signal vises . Vegger, metall bokhylle og elektronikk som avgir radiosignaler kan svekke det trådløse signalet.

   Merk:

   En skrivertilkobling kan ikke opprettes over offentlige eller gjestenettverk som tillater gjestepålogginger som brukes på skoler, hoteller eller kafeer.

  • Sørg for at skriveren ikke er tilkoblet en datamaskin med en USB-kabel. En USB-tilkobling kan blokkere Wi-Fi-oppsett.

  • Åpne et nettsted for å bekrefte Internett-tjenesten fungerer. Dersom sidelastingstiden er treg eller uregelmessig, starter du ruteren på nytt. Hvis det er nødvendig, kan du kontakte Internett-leverandøren for å sjekke om tjenesten er nede.

  Kablet nettverk (Ethernet) skriveroppsett

  • Koble Ethernet-kabelen fra ruteren og skriveren. Kontroller kabelen for skade, og kontroller at det er en Ethernet-kabel og ikke en telefonledning. Det skal ha åtte synlige ledninger på kontakten.

  • Koble kabelen til en annen Ethernet- eller LAN-port på ruteren, og koble deretter den andre enden til skriverens Ethernet-port . Kontroller lampene på Ethernet-porten. Grønn lampe lyser konstant, og den oransje aktivitetslampen blinker når tilkoblingen opprettes.

   Merk:

   Noen skrivere kan ikke koble til umiddelbart. Vent til Ethernet-ikonet eller Wi-Fi-ikonet og -lyset slår seg helt på skrivers kontrollpanel.

  Oppsett av USB-skriver

  • Koble USB-kabelen fra datamaskinen og skriveren, og kontroller deretter kabelen for skade. Skift ut kabelen hvis nødvendig.

  • Ikke bruk en kabel som er lenger enn 3 meter.

  • Koble skriverns USB-kabel direkte til en USB-port på datamaskinen. Ikke bruk en USB-hub.

 3. Klikk legg til en skriver eller skannerskriveren som jeg ønsker er ikke oppført for alternativer for å manuelt legge til skriveren.

  Gå til HP-skriveroppsett (innebygd Windows-driver) for å få mer informasjon.

 4. Søk i Windows etter og åpne Windows Update, og klikk deretter på Se etter oppdateringer for å sørge for at den nyeste skriverprogramvaren er tilgjengelig.

 5. Oppdater skriverprogramvaren: Gå til HP-programvare og drivernedlastinger for å søke etter og laste ned fastvareoppdateringer for skriveren din.

 6. Søk i Windows etter og åpne innstillinger for feilsøking, og klikk deretter på Flere feilsøkingsverktøyfor å kjøre feilsøkingsverktøyet.

Skriveren er ikke funnet eller tilgjengelig i macOS

Feilsøke problemer hvis skriveren ikke blir funnet under første oppsett på en MacBook, iInstallasjon eller mac-stasjonær datamaskin.

innebygd macOS-driver, AirPrint

Feilsøke problemer hvis skriveren ikke blir funnet på en bærbar eller stasjonær Mac med macOS-driveren.

Meldingen "Ingen skrivere er tilgjengelige" kan også vises.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Gå tilbake til konfigurasjonen etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

 1. Start skriveren og datamaskinen på nytt for å fjerne mulige feiltilstander.

 2. Se etter problemer og se gjennom kravene til din konfigurasjonstype.

  Konfigurering av Wi-Fi-skriver

  • Flytt skriveren innen åtte meter (26 fot) av ruteren eller rekkeviddeforlengeren, og kontroller deretter tilkoblingsstatusen. Hvis trådløslampen er heltrukket og blå, er skriveren koblet til nettverket. Hvis lampen er av eller blinker, er ikke skriveren koblet til nettverket.

  • Kontroller at datamaskinen er koblet til riktig nettverk. Hvis trådløsikonet viser et svakt signal , flytter du nærmere ruteren eller rekkeviddeforlengeren til et sterkt signal vises . Vegger, metall bokhylle og elektronikk som avgir radiosignaler kan svekke det trådløse signalet.

   Merk:

   En skrivertilkobling kan ikke opprettes over offentlige eller gjestenettverk som tillater gjestepålogginger som brukes på skoler, hoteller eller kafeer.

  • Sørg for at skriveren ikke er tilkoblet en datamaskin med en USB-kabel. En USB-tilkobling kan blokkere Wi-Fi-oppsett.

  • Åpne et nettsted for å bekrefte Internett-tjenesten fungerer. Dersom sidelastingstiden er treg eller uregelmessig, starter du ruteren på nytt. Hvis det er nødvendig, kan du kontakte Internett-leverandøren for å sjekke om tjenesten er nede.

  Kablet nettverk (Ethernet) skriveroppsett

  • Koble Ethernet-kabelen fra ruteren og skriveren. Kontroller kabelen for skade, og kontroller at det er en Ethernet-kabel og ikke en telefonledning. Det skal ha åtte synlige ledninger på kontakten.

  • Koble kabelen til en annen Ethernet- eller LAN-port på ruteren, og koble deretter den andre enden til skriverens Ethernet-port . Kontroller lampene på Ethernet-porten. Grønn lampe lyser konstant, og den oransje aktivitetslampen blinker når tilkoblingen opprettes.

   Merk:

   Noen skrivere kan ikke koble til umiddelbart. Vent til Ethernet-ikonet eller Wi-Fi-ikonet og -lyset slår seg helt på skrivers kontrollpanel.

  Oppsett av USB-skriver

  • Koble USB-kabelen fra datamaskinen og skriveren, og kontroller deretter kabelen for skade. Skift ut kabelen hvis nødvendig.

  • Ikke bruk en kabel som er lenger enn 3 meter.

  • Koble skriverns USB-kabel direkte til en USB-port på datamaskinen. Ikke bruk en USB-hub.

 3. Åpne Apple-menyen, klikk på Systemvalg og klikk deretter på Programvareoppdatering for å sørge for at den nyeste skriverprogramvaren er tilgjengelig.

 4. Oppdater skriverprogramvaren: Gå til HP-programvare og drivernedlastinger for å søke etter og laste ned fastvareoppdateringer for skriveren din.

 5. Åpne Apple-menyen , klikk på Systemvalg, og klikk deretter på Utskrift og skanning eller Skrivere og skannere. Høyreklikk eller Ctrl + klikk hvor som helst i listen over skrivere, og klikk deretter på Tilbakestill utskriftssystemet.

  Start skriveren på nytt, gå tilbake til skriverlisten, og klikk deretter på pluss-ikonet (+) for å konfigurere og legge til skriveren.

macOS-driver med full funksjonalitet (HP Easy Start)

Feilsøke problemer hvis skriveren ikke finnes på en bærbar eller stasjonær Mac med HP Easy Start-driveren.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Gå tilbake til konfigurasjonen etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

 1. Start skriveren og datamaskinen på nytt for å fjerne mulige feiltilstander.

 2. Se etter problemer og se gjennom kravene til din konfigurasjonstype.

  Konfigurering av Wi-Fi-skriver

  • Flytt skriveren innen åtte meter (26 fot) av ruteren eller rekkeviddeforlengeren, og kontroller deretter tilkoblingsstatusen. Hvis trådløslampen er heltrukket og blå, er skriveren koblet til nettverket. Hvis lampen er av eller blinker, er ikke skriveren koblet til nettverket.

  • Kontroller at datamaskinen er koblet til riktig nettverk. Hvis trådløsikonet viser et svakt signal , flytter du nærmere ruteren eller rekkeviddeforlengeren til et sterkt signal vises . Vegger, metall bokhylle og elektronikk som avgir radiosignaler kan svekke det trådløse signalet.

   Merk:

   En skrivertilkobling kan ikke opprettes over offentlige eller gjestenettverk som tillater gjestepålogginger som brukes på skoler, hoteller eller kafeer.

  • Sørg for at skriveren ikke er tilkoblet en datamaskin med en USB-kabel. En USB-tilkobling kan blokkere Wi-Fi-oppsett og deaktiverer skriverens Internett-tilkobling som kreves for HP Instant Ink.

  • Åpne et nettsted for å bekrefte Internett-tjenesten fungerer. Dersom sidelastingstiden er treg eller uregelmessig, starter du ruteren på nytt. Hvis det er nødvendig, kan du kontakte Internett-leverandøren for å sjekke om tjenesten er nede.

  Kablet nettverk (Ethernet) skriveroppsett

  • Koble Ethernet-kabelen fra ruteren og skriveren. Kontroller kabelen for skade, og kontroller at det er en Ethernet-kabel og ikke en telefonledning. Det skal ha åtte synlige ledninger på kontakten.

  • Koble kabelen til en annen Ethernet- eller LAN-port på ruteren, og koble deretter den andre enden til skriverens Ethernet-port . Kontroller lampene på Ethernet-porten. Grønn lampe lyser konstant, og den oransje aktivitetslampen blinker når tilkoblingen opprettes.

   Merk:

   Noen skrivere kan ikke koble til umiddelbart. Vent til Ethernet-ikonet eller Wi-Fi-ikonet og -lyset slår seg helt på skrivers kontrollpanel.

  Oppsett av USB-skriver

  • Koble USB-kabelen fra datamaskinen og skriveren, og kontroller deretter kabelen for skade. Skift ut kabelen hvis nødvendig.

  • Ikke bruk en kabel som er lenger enn 3 meter.

  • Koble skriverns USB-kabel direkte til en USB-port på datamaskinen. Ikke bruk en USB-hub.

 3. Åpne Apple-menyen , klikk på Systemvalg, og klikk deretter på Utskrift og skanning eller Skrivere og skannere. Høyreklikk eller Ctrl + klikk hvor som helst i listen over skrivere, og klikk deretter på Tilbakestill utskriftssystemet.

  Start skriveren på nytt, gå tilbake til skriverlisten, og klikk deretter på pluss-ikonet (+) for å konfigurere og legge til skriveren.

 4. Fra HP Easy Start-rullegardinmenyen, klikk på Avinstaller HP-programvare for å avinstallere all HP-programvare.

  Klikk på Avinstaller HP-programvare i HP Easy Start

  Når driveren er avinstallert, går du til å HP Smart - Mac App Store installere HP Smart og konfigurere skriveren.

Skriveren er ikke tilgjengelig i Android

Feilsøke problemer hvis skriveren ikke blir funnet under første oppsett på en Android-mobilenhet.

Denne skriveren er ikke tilgjengelig akkurat nå-meldingen kan også vises.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å fullføre konfigurasjonen etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

 1. Last ned og installer HP Print Service Plugin, åpne elementet du vil skrive ut og velg deretter skriveren din for å fullføre konfigurasjonen.

 2. Start skriveren og mobilenheten på nytt for å fjerne mulige feiltilstander.

 3. Åpne listen over tilgjengelige nettverk på mobilenheten.

  • Hvis nettverket du er koblet til ikke er ditt, kobler du fra nettverket og kobler til det normale Wi-Fi-nettverket. Ikke koble til skriverens Wi-Fi signal DIRECT-xx-HP [skrivermodellnavnet].

   Merk:

   En skrivertilkobling kan ikke opprettes over offentlige eller gjestenettverk som tillater gjestepålogginger som brukes på skoler, hoteller eller kafeer.

  • Hvis nettverksstatusen er ikke tilkoblet, kobler du til nettverket og kontrollerer statusen på nytt. En avkrysningshake eller tilkoblet status vises ved siden av nettverksnavnet når tilkoblet.

 4. Flytt skriveren og den mobile enheten innen åtte meter (26 fot) av ruteren eller rekkeviddeforlengeren, og kontroller deretter tilkoblingsstatusen.

  • Skrivertilkobling: Hvis trådløslampen eller ikonet lyser blått, er skriveren koblet til Internett. Hvis den er av eller blinker, er skriveren koblet fra nettverket.

  • Tilkobling til mobilenhet: Kontroller nettverkets signalstyrke. Hvis det trådløse ikonet viser svakt signal-status , flytter du nærmere ruteren eller rekkeviddeutvideren til det viser et kraftig signal . Vegger, metall bokhylle og elektronikk som avgir radiosignaler kan svekke det trådløse signalet.

 5. Plasser skriveren i nærheten av Wi-Fi-rutersignalet, og koble den deretter til nettverket.

  • Skrivere med kontrollpanel med berøringsskjerm: Åpne Oppsett-, Nettverk- eller Trådløsinnstillinger-menyen, velg Veiviser for trådløst oppsett, og følg deretter instruksjonene for å velge nettverksnavnet og angi passordet.

  • Skrivere uten kontrollpanel med berøringsskjerm: Trykk på og hold nede Trådløs-knappen i fem sekunder eller til trådløs-lampen begynner å blinke. Innen to minutter trykker du på og holder nede WPS (Wi-Fi Protected Setup) på ruteren til tilkoblingsprosessen begynner. Trådløslampen på skriveren slutter å blinke når tilkoblingen blir fullført.

  • HP DeskJet 6000- og 6400-, ENVY 6000- og 6400- og Tango-skrivere: Trykk på og hold nede Wi-Fi--knappen og Av/på-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder til den blå linjen blinker. Innen to minutter trykker du på og holder nede WPS-knappen på ruteren til tilkoblingsprosessen begynner. Den blå linjen slutter å blinke når tilkoblingen er opprettet.

 6. Velg Utskriftskø eller Lagringsutskriftskø fra listen Systemapper, og trykk deretter på Clear Data or Force Stop.

Finner ikke skriveren i Apple iOS

Feilsøke problemer hvis skriveren ikke blir funnet under første oppsett på en iPhone eller iPad.

Meldingen No AirPrint Printers Found kan også vises.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å fullføre konfigurasjonen etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

 1. Start skriveren og mobilenheten på nytt for å fjerne mulige feiltilstander.

 2. Åpne listen over tilgjengelige nettverk på mobilenheten.

  • Hvis nettverket du er koblet til ikke er ditt, kobler du fra nettverket og kobler til det normale Wi-Fi-nettverket. Ikke koble til skriverens Wi-Fi signal DIRECT-xx-HP [skrivermodellnavnet].

   Merk:

   En skrivertilkobling kan ikke opprettes over offentlige eller gjestenettverk som tillater gjestepålogginger som brukes på skoler, hoteller eller kafeer.

  • Hvis nettverksstatusen er ikke tilkoblet, kobler du til nettverket og kontrollerer statusen på nytt. En avkrysningshake eller tilkoblet status vises ved siden av nettverksnavnet når tilkoblet.

 3. Flytt skriveren og den mobile enheten innen åtte meter (26 fot) av ruteren eller rekkeviddeforlengeren, og kontroller deretter tilkoblingsstatusen.

  • Skrivertilkobling: Hvis trådløslampen eller ikonet lyser blått, er skriveren koblet til Internett. Hvis den er av eller blinker, er skriveren koblet fra nettverket.

  • Tilkobling til mobilenhet: Kontroller nettverkets signalstyrke. Hvis det trådløse ikonet viser svakt signal-status , flytter du nærmere ruteren eller rekkeviddeutvideren til det viser et kraftig signal . Vegger, metall bokhylle og elektronikk som avgir radiosignaler kan svekke det trådløse signalet.

 4. Plasser skriveren i nærheten av Wi-Fi-rutersignalet, og koble den deretter til nettverket.

  • Skrivere med kontrollpanel med berøringsskjerm: Åpne Oppsett-, Nettverk- eller Trådløsinnstillinger-menyen, velg Veiviser for trådløst oppsett, og følg deretter instruksjonene for å velge nettverksnavnet og angi passordet.

  • Skrivere uten kontrollpanel med berøringsskjerm: Trykk på og hold nede Trådløs-knappen i fem sekunder eller til trådløs-lampen begynner å blinke. Innen to minutter trykker du på og holder nede WPS (Wi-Fi Protected Setup) på ruteren til tilkoblingsprosessen begynner. Trådløslampen på skriveren slutter å blinke når tilkoblingen blir fullført.

  • HP DeskJet 6000- og 6400-, ENVY 6000- og 6400- og Tango-skrivere: Trykk på og hold nede Wi-Fi--knappen og Av/på-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder til den blå linjen blinker. Innen to minutter trykker du på og holder nede WPS-knappen på ruteren til tilkoblingsprosessen begynner. Den blå linjen slutter å blinke når tilkoblingen er opprettet.

 5. Åpne Avanserte innstillinger (EWS) i HP Smart-appen eller ved å skrive inn skriverens IP-adresse i en adresselinje i nettleseren. I Nettverk-innstillinger kontrollerer du at AirPrint-statusen er .

Skriveren finnes ikke i ChromeOS

Feilsøke problemer hvis skriveren ikke blir funnet med en Chromebook ved hjelp av den innebygde driveren.

Denne fremgangsmåten gjelder for skriveroppsett gjennom Innstillinger for avansertutskrift i ChromeOS.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Gå tilbake til konfigurasjonen etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

 1. Start skriveren og datamaskinen på nytt for å fjerne mulige feiltilstander.

 2. Se etter problemer og se gjennom kravene til din konfigurasjonstype.

  Konfigurering av Wi-Fi-skriver

  • Flytt skriveren innen åtte meter (26 fot) av ruteren eller rekkeviddeforlengeren, og kontroller deretter tilkoblingsstatusen. Hvis trådløslampen er heltrukket og blå, er skriveren koblet til nettverket. Hvis lampen er av eller blinker, er ikke skriveren koblet til nettverket.

  • Kontroller at datamaskinen er koblet til riktig nettverk. Hvis trådløsikonet viser et svakt signal , flytter du nærmere ruteren eller rekkeviddeforlengeren til et sterkt signal vises . Vegger, metall bokhylle og elektronikk som avgir radiosignaler kan svekke det trådløse signalet.

   Merk:

   En skrivertilkobling kan ikke opprettes over offentlige eller gjestenettverk som tillater gjestepålogginger som brukes på skoler, hoteller eller kafeer.

  • Sørg for at skriveren ikke er tilkoblet en datamaskin med en USB-kabel. En USB-tilkobling kan blokkere Wi-Fi-oppsett.

  • Åpne et nettsted for å bekrefte Internett-tjenesten fungerer. Dersom sidelastingstiden er treg eller uregelmessig, starter du ruteren på nytt. Hvis det er nødvendig, kan du kontakte Internett-leverandøren for å sjekke om tjenesten er nede.

  Kablet nettverk (Ethernet) skriveroppsett

  • Koble Ethernet-kabelen fra ruteren og skriveren. Kontroller kabelen for skade, og kontroller at det er en Ethernet-kabel og ikke en telefonledning. Det skal ha åtte synlige ledninger på kontakten.

  • Koble kabelen til en annen Ethernet- eller LAN-port på ruteren, og koble deretter den andre enden til skriverens Ethernet-port . Kontroller lampene på Ethernet-porten. Grønn lampe lyser konstant, og den oransje aktivitetslampen blinker når tilkoblingen opprettes.

   Merk:

   Noen skrivere kan ikke koble til umiddelbart. Vent til Ethernet-ikonet eller Wi-Fi-ikonet og -lyset slår seg helt på skrivers kontrollpanel.

  Oppsett av USB-skriver

  • Koble USB-kabelen fra datamaskinen og skriveren, og kontroller deretter kabelen for skade. Skift ut kabelen hvis nødvendig.

  • Ikke bruk en kabel som er lenger enn 3 meter.

  • Koble skriverns USB-kabel direkte til en USB-port på datamaskinen. Ikke bruk en USB-hub.

 3. Hvis skriveren ikke står på listen, klikker du på Legg til manuelt og følger instruksjonene for å legge til skriveren manuelt.

  Gå til Chromebook Help - Set up your printer (på engelsk) for å få mer informasjon.

 4. Slå Wi-Fi av og på Chromebook.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...