hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-Skriveroppsett (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct er et tilkoblingsalternativ tilgjengelig for de fleste trådløse HP-skrivere utgitt i 2014 og senere. Bruke Wi-Fi Direct når et trådløst nettverk er utilgjengelig.

Skriv ut med Wi-Fi Direct (Windows 10)

Send en utskriftsjobb ved hjelp av en direkte trådløs tilkobling mellom skriveren og en Windows-datamaskin.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. I Windows søker du etter og åpner Skrivere og skannere.

 3. Klikk på Legg til en skriver eller skanner.

 4. Klikk Vis Wi-Fi Direct-skrivere.

  Klikke på Vis Wi-Fi Direct-skrivere
 5. Finn skriveren med DIRECT i navne.

  Velge skriveren med Wi-Fi Direct i navnet
 6. Klikk på Legg til enhet.

 7. Etter at WPS-PIN vises på datamaskinen, ser du etter en PIN-kode på skriverens kontrollpanel eller informasjonsarket som skrives ut under oppsett.

 8. Angi denne PIN-koden innen 90 sekunder, og klikk deretter på Neste for å fullføre konfigurasjonen.

  Merk:

  Hvis PIN-koden utløper, starter du datamaskinen på nytt, og går deretter gjennom skriveroppsettet.

  Skriv inn WPS PIN-kode når du legger til en Wi-Fi Direct-skriver i Windows 10
 9. Hvis meldingen Driver ikke er tilgjengelig, kan du gå til 123.hp.com å laste ned og installere skriverdriveren.

  Eksempel på driver er utilgjengelig
 10. I programmet du vil skrive ut fra, klikker du på Fil, og klikk deretter på Skriv ut.

 11. Velg skriveren din fra listen, og klikk deretter på Skriv ut.

Skriv ut med Wi-Fi Direct (Android)

Finn Wi-Fi Direct navn og passord, og send deretter en utskriftsjobb fra en Android-telefon eller-nettbrett til skriveren over en direkte trådløs tilkobling.

Merk:

Bruk plugin-modulen for HP Print Service hvis du vil skrive ut webinnhold, for eksempel en webside, e-post eller et skybasert dokument.

Finn Wi-Fi Direct-navn og passord

Bruke skriverens kontrollpanel eller skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport for å finne Wi-Fi Direct-informasjon.

Finn Wi-Fi Direct navn og passord (skrivere med en berøringsskjerm)

Finn direkte informasjon for Wi-Fi Direct på skriverens kontrollpanel eller skriv ut en nettverkskonfigurasjonsrapport.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Se etter et Wi-Fi Direct-ikon eller knapp , og trykk på den for å vise Wi-Fi Direct-informasjon.

  Vise menyen Wi-Fi Direct-detaljer
 3. Hvis du ikke finner et ikon, eller hvis du har problemer med å vise informasjonen, åpner du Rapporter-menyen og velger Nettverkssammendrag eller Nettverkskonfigurasjon for å skrive ut en rapport.

  Navn og passord til Wi-Fi Direct i delen Wi-Fi Direct-avsnittet.

  Plasseringen til Wi-Fi Direct-delen av en nettverkskonfigurasjonsrapport

Finn Wi-Fi Direct navn og passord (skrivere uten berøringsskjerm)

Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsrapport eller hjelp-side for å finne Wi-Fi Direct-informasjonen.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsrapport eller hjelp-side med knappene på skriverens kontrollpanel. Bruk en metode som samsvarer med knappene på skriveren.

  • Trykk på Informasjon knappen .

  • Trykk på og hold nede Wi-Fi Direct-knappen i 3 sekunder.

  • Trykk på Trådløs og Informasjon-knappene samtidig.

  • Trykk og hold nede Resume-knappen eller i inntil 10 sekunder eller til rapporten skrives ut.

  • For HP DeskJet 6000-og 6400-, ENVY 6000-og 6400-og Tango-skrivere, trykker du på og holder nede informasjon-knappen til alle knappene på kontrollpanelet tennes, og deretter trykker du på knappen informasjon og Avbryt samtidig .

  Navn og passord til Wi-Fi Direct i delen Wi-Fi Direct-avsnittet.

  Plasseringen til Wi-Fi Direct-delen av en nettverkskonfigurasjonsrapport

Skriv ut med Wi-Fi Direct med HP Smart (Android)

Send en utskriftsjobb ved hjelp av en direkte trådløs tilkobling mellom skriveren og en Android-telefon eller et nettbrett med HP Smart-applikasjonen. Fullfør disse trinnene mens du er ved siden av skriveren.

 1. Last ned HP Smart-appen på mobilenheten din fra 123.hp.com.

 2. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 3. Klikk på Plus sign fra startskjermen til appen.

 4. Klikk på Se etter Wi-Fi Direct-skrivere.

  Klikk på Ser etter Wi-Fi Direct-skrivere
 5. Velg skriveren på listen.

  Velge skriveren din på listen
 6. Koble til skriveren.

 7. Angi Wi-Fi Direct-passordet hvis du blir bedt om det, og trykk deretter på Koble til.

  Trykke Koble til
 8. Vent mens koblingen fullføres.

 9. Dersom skriveren ikke vises automatisk på startskjermen til appen, trykker du på plusstegnet igjen, og velger deretter skriveren fra listen.

  Velg skriveren på listen
 10. På startskjermen til appen velger du Skriv ut bilder eller Skriv ut dokumenter, velg elementet du vil skrive ut, og trykk deretter på Skriv ut.

 11. Når utskriftsjobben er fullført, åpner du Wi-Fi-nettverksmenyen og kobler til det lokale nettverket.

Skriv ut med Wi-Fi Direct med HP Print Service plugin (Android)

Send en utskriftsjobb ved hjelp av en direkte trådløs tilkobling mellom skriveren og en Android-telefon eller et nettbrett med HP Print Service plugin. Fullfør disse trinnene mens du er ved siden av skriveren.

 1. Gå til i Google store på mobilenheten, HP Print Service Plugin og kontroller at den er installert og oppdatert.

 2. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 3. Velg elementet du vil skrive ut og klikke på Skriv ut.

 4. Under forhåndsvisningsskjermen, velger du skriveren med DIRECT i navnet.

  Velge skriveren med Wi-Fi Direct i navnet
 5. Angi passordet til Wi-Fi Direct hvis du blir bedt om dette.

 6. Bekreft tilkoblingen ved å gå til skriveren og trykke på OK, den blinkende Wi-Fi Direct- knappen eller blinkende informasjon-knappen .

 7. Vent til tilkoblingen er fullført, og trykk deretter på Skriv ut i forhåndsvisningen.

Skriv ut med Wi-Fi Direct (iOS, iPadOS)

Finn Wi-Fi Direct navn og passord, og send deretter en utskriftsjobb fra en iPhone eller iPad til skriveren over en direkte trådløs tilkobling.

Finn Wi-Fi Direct-navn og passord

Bruke skriverens kontrollpanel eller skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport for å finne Wi-Fi Direct-informasjon.

Finn Wi-Fi Direct navn og passord (skrivere med en berøringsskjerm)

Finn direkte informasjon for Wi-Fi Direct på skriverens kontrollpanel eller skriv ut en nettverkskonfigurasjonsrapport.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Se etter et Wi-Fi Direct-ikon eller knapp , og trykk på den for å vise Wi-Fi Direct-informasjon.

  Vise menyen Wi-Fi Direct-detaljer
 3. Hvis du ikke finner et ikon, eller hvis du har problemer med å vise informasjonen, åpner du Rapporter-menyen og velger Nettverkssammendrag eller Nettverkskonfigurasjon for å skrive ut en rapport.

  Navn og passord til Wi-Fi Direct i delen Wi-Fi Direct-avsnittet.

  Plasseringen til Wi-Fi Direct-delen av en nettverkskonfigurasjonsrapport

Finn Wi-Fi Direct navn og passord (skrivere uten berøringsskjerm)

Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsrapport eller hjelp-side for å finne Wi-Fi Direct-informasjonen.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsrapport eller hjelp-side med knappene på skriverens kontrollpanel. Bruk en metode som samsvarer med knappene på skriveren.

  • Trykk på Informasjon knappen .

  • Trykk på og hold nede Wi-Fi Direct-knappen i 3 sekunder.

  • Trykk på Trådløs og Informasjon-knappene samtidig.

  • Trykk og hold nede Resume-knappen eller i inntil 10 sekunder eller til rapporten skrives ut.

  • For HP DeskJet 6000-og 6400-, ENVY 6000-og 6400-og Tango-skrivere, trykker du på og holder nede informasjon-knappen til alle knappene på kontrollpanelet tennes, og deretter trykker du på knappen informasjon og Avbryt samtidig .

  Navn og passord til Wi-Fi Direct i delen Wi-Fi Direct-avsnittet.

  Plasseringen til Wi-Fi Direct-delen av en nettverkskonfigurasjonsrapport

Skriv ut med Wi-Fi Direct (iOS, iPadOS)

Send en utskriftsjobb ved hjelp av en Wi-Fi Direct-skrivertilkobling. Fullfør disse trinnene mens du er ved siden av skriveren.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Hvis du vil skrive ut webinnhold, for eksempel e-post eller et skybasert dokument, åpner du elementet før du fortsetter.

 3. Åpne Wi-Fi-nettverksmenyen på mobilenheten, og velg deretter skriveren din med DIRECT i navnet.

  Velge Wi-Fi Direct-skrivernavn fra listen
 4. Skriv inn Wi-Fi Direct-passordet hvis du blir bedt om det, og trykk deretter på Join.

  Trykke på Join
 5. Åpne elementet du vil skrive ut, og velg deretter alternativet for å skriv ut.

 6. Velg AirPrint, hvis du blir bedt om det.

 7. Velg skriveren din, og trykk springen på utskrift.

 8. Når utskriftsjobben er fullført, åpner du Wi-Fi-nettverksmenyen og kobler til det lokale nettverket.

Skriv ut med Wi-Fi Direct (Mac)

Finn Wi-Fi Direct navn og passord, og send deretter en utskriftsjobb fra en Mac til skriveren over en direkte trådløs tilkobling.

Finn Wi-Fi Direct-navn og passord

Bruke skriverens kontrollpanel eller skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport for å finne Wi-Fi Direct-informasjon.

Finn Wi-Fi Direct navn og passord (skrivere med en berøringsskjerm)

Finn direkte informasjon for Wi-Fi Direct på skriverens kontrollpanel eller skriv ut en nettverkskonfigurasjonsrapport.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Se etter et Wi-Fi Direct-ikon eller knapp , og trykk på den for å vise Wi-Fi Direct-informasjon.

  Vise menyen Wi-Fi Direct-detaljer
 3. Hvis du ikke finner et ikon, eller hvis du har problemer med å vise informasjonen, åpner du Rapporter-menyen og velger Nettverkssammendrag eller Nettverkskonfigurasjon for å skrive ut en rapport.

  Navn og passord til Wi-Fi Direct i delen Wi-Fi Direct-avsnittet.

  Plasseringen til Wi-Fi Direct-delen av en nettverkskonfigurasjonsrapport

Finn Wi-Fi Direct navn og passord (skrivere uten berøringsskjerm)

Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsrapport eller hjelp-side for å finne Wi-Fi Direct-informasjonen.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsrapport eller hjelp-side med knappene på skriverens kontrollpanel. Bruk en metode som samsvarer med knappene på skriveren.

  • Trykk på Informasjon knappen .

  • Trykk på og hold nede Wi-Fi Direct-knappen i 3 sekunder.

  • Trykk på Trådløs og Informasjon-knappene samtidig.

  • Trykk og hold nede Resume-knappen eller i inntil 10 sekunder eller til rapporten skrives ut.

  • For HP DeskJet 6000-og 6400-, ENVY 6000-og 6400-og Tango-skrivere, trykker du på og holder nede informasjon-knappen til alle knappene på kontrollpanelet tennes, og deretter trykker du på knappen informasjon og Avbryt samtidig .

  Navn og passord til Wi-Fi Direct i delen Wi-Fi Direct-avsnittet.

  Plasseringen til Wi-Fi Direct-delen av en nettverkskonfigurasjonsrapport

Skriv ut med Wi-Fi Direct (Mac)

Send en utskriftsjobb ved hjelp av en direkte trådløs tilkobling mellom skriveren og en Mac. Fullfør disse trinnene mens du er ved siden av skriveren.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Hvis du vil skrive ut webinnhold, for eksempel e-post eller et skybasert dokument, åpner du elementet før du fortsetter med denne fremgangsmåten.

 3. På datamaskinen, klikker du på trådløsikonet , og klikk deretter på skriveren med DIRECT i navnet.

  Velge Wi-Fi Direct-skrivernavn fra listen
 4. Skriv inn Wi-Fi Direct-passordet hvis du blir bedt om det, og trykk deretter på Join.

  Velge Wi-Fi Direct-skrivernavn fra listen
 5. I programmet du vil skrive ut fra, klikker du på Fil, og klikk deretter på Skriv ut.

 6. Velg skriveren din, og trykk springen på utskrift.

 7. Når utskriftsjobben er fullført, åpner du Wi-Fi-nettverksmenyen og kobler til det lokale nettverket.

Skriv ut med Wi-Fi Direct (Chromebook)

Finn Wi-Fi Direct-navn og passord, og send deretter en utskriftsjobb fra en Chromebook til skriveren over en direkte trådløs tilkobling.

Finn Wi-Fi Direct-navn og passord

Bruke skriverens kontrollpanel eller skrive ut en nettverkskonfigurasjonsrapport for å finne Wi-Fi Direct-informasjon.

Finn Wi-Fi Direct navn og passord (skrivere med en berøringsskjerm)

Finn direkte informasjon for Wi-Fi Direct på skriverens kontrollpanel eller skriv ut en nettverkskonfigurasjonsrapport.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Se etter et Wi-Fi Direct-ikon eller knapp , og trykk på den for å vise Wi-Fi Direct-informasjon.

  Vise menyen Wi-Fi Direct-detaljer
 3. Hvis du ikke finner et ikon, eller hvis du har problemer med å vise informasjonen, åpner du Rapporter-menyen og velger Nettverkssammendrag eller Nettverkskonfigurasjon for å skrive ut en rapport.

  Navn og passord til Wi-Fi Direct i delen Wi-Fi Direct-avsnittet.

  Plasseringen til Wi-Fi Direct-delen av en nettverkskonfigurasjonsrapport

Finn Wi-Fi Direct navn og passord (skrivere uten berøringsskjerm)

Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsrapport eller hjelp-side for å finne Wi-Fi Direct-informasjonen.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Skriv ut en nettverkskonfigurasjonsrapport eller hjelp-side med knappene på skriverens kontrollpanel. Bruk en metode som samsvarer med knappene på skriveren.

  • Trykk på Informasjon knappen .

  • Trykk på og hold nede Wi-Fi Direct-knappen i 3 sekunder.

  • Trykk på Trådløs og Informasjon-knappene samtidig.

  • Trykk og hold nede Resume-knappen eller i inntil 10 sekunder eller til rapporten skrives ut.

  • For HP DeskJet 6000-og 6400-, ENVY 6000-og 6400-og Tango-skrivere, trykker du på og holder nede informasjon-knappen til alle knappene på kontrollpanelet tennes, og deretter trykker du på knappen informasjon og Avbryt samtidig .

  Navn og passord til Wi-Fi Direct i delen Wi-Fi Direct-avsnittet.

  Plasseringen til Wi-Fi Direct-delen av en nettverkskonfigurasjonsrapport

Skriv ut med Wi-Fi Direct (Chromebook)

Send en utskriftsjobb ved hjelp av en direkte trådløs tilkobling mellom skriveren og Chromebook. Fullfør disse trinnene mens du er ved siden av skriveren.

 1. Kontroller at papiret er lagt i hovedskuffen, og slå deretter på skriveren.

 2. Hvis du vil skrive ut webinnhold, for eksempel e-post eller et skybasert dokument, åpner du elementet før du fortsetter med denne fremgangsmåten.

 3. På datamaskinen, klikker du på Wi-Fi-ikonet , og klikk deretter på skriveren med DIRECT i navnet.

  Velge Wi-Fi Direct-skriver
 4. Når du blir bedt om det, oppgir du Wi-Fi Direct-passordet og trykker på Koble til.

 5. Gå tilbake til menyen avanserte innstillinger, og trykk deretter Settings.

 6. Bla til bunnen av skjermen, og klikk på Avansert.

 7. Under Printing-avsnittet klikker du på Skrivere, og klikker deretter på Legg til skriver.

 8. Velg skriveren din, og klikk deretter på Legg til.

  Klikk på Legg til
 9. Åpne elementet du vil skrive ut, klikk på innstillingsikonet for Chrome-nettleseren , og velg deretter Skriv ut.

 10. Velg skriveren din, og trykk springen på utskrift.

 11. Når utskriftsjobben er fullført, åpner du Wi-Fi-nettverksmenyen og kobler til det lokale nettverket.

Vanlige spørsmål

Har du fortsatt spørsmål? Finn flere svar og hjelp.

Hva om Wi-Fi Direct utskriftsjobb mislyktes?

Kontroller nettverksproblemer og konfigurasjonskrav hvis utskriftsjobben eller Wi-Fi Direct-tilkobling mislykkes.

 • Bekreft at Wi-Fi Direct er på: Wi-Fi Direct må være slått på før du kan sende en utskriftsjobb til skriveren.

  • Skrivere med berøringsskjermer: Berør ikonet for Wi-Fi Direct.

   Hvis statusen er Av, trykk på Innstillinger-ikonet for å slå funksjonen på.

  • Skrivere uten berøringsskjerm: Hvis skriveren har et Wi-Fi Direct-knapp bekreft at lampen ved siden av den er på og klar. Hvis lampen er av, trykker du på knappen for å slå Wi-Fi Direct.

   Hvis du ikke har en knapp, trykker du på informasjon-knappen eller trykker på og holder inne Resume-knappen eller til en nettverks konfigurasjons rapport skrives ut.

   Når det gjelder HP Tango-skrivere, trykker du på og holder inne informasjon-knappen til alle knappene på kontrollpanelet tennes, og trykker deretter på informasjon-knappen og Avbryt-knappen samtidig.

   Se etter Wi-Fi Direct på utskriften, og kontroller at statusen er . Hvis den er av, kan du bruke den innebygde webserveren (EWS) til å slå det på. Hvis Wi-Fi Direct ikke vises i rapporten, støtter ikke skriveren din denne funksjonen. Skriv ut ved hjelp av en annen metode, for eksempel HP Smart app eller USB-kabel.

 • Dårlig Wi-Fi Direct-tilkobling: Flytt skriveren og datamaskinen eller mobilenheten nærmere hverandre, og Send utskriftsjobben på nytt.

 • Start enheter på nytt: En omstart av skriveren og den mobile enheten kan fjerne mulige feiltilstander.

 • Koble fra Ethernet- eller USB-kabelen: Disse tilkoblingstypene til skriveren kan forstyrre tilkoblingen og grunnleggende driverinstallasjon.

 • Installer HP-skriverdriveren eller mobil-appen: Gå til 123.hp.com.

 • Gjenopprette nettverksinnstillingene til standardinnstillingene: Tilbakestill nettverksinnstillingene for skriveren for å fjerne eventuelle problemer.

  • Skrivere med berøringsskjermer: Åpne trådløs-menyen, velg Innstillinger, og trykk på Gjenopprett nettverk-standardinnstillingar eller Gjenopprett nettverksinnstillinger.

  • Skrivere uten berøringsskjerm: Trykk på og hold nede Trådløs-knappen og Avbryt-knappene til de trådløse og strøm lampene blinker.

   HP laserskrivere: Trykk på og hold nede Trådløs knappen til varsel lampen blinker. Skriveren kan starte på nytt.

   For HP Tango-skrivere: Trykk på og hold nede Trådløst-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder til Edge-lyset blinker blått.

Hvordan finner jeg WPS-PIN-koden for skriveroppsett?

Finn og angi WPS-PIN for å fullføre skriveroppsett. Du har en kort stund (90 sekunder for de fleste modeller) for å angi PIN-koden før den utløper.

Angi WPS-PIN for skriveren i Windows 10
 1. Når WPS-PIN vises på datamaskinen, ser du etter en PIN-kode på skriverens kontrollpanel eller informasjonsarket som skrives ut under oppsett.

 2. Angi koden og klikk deretter på Neste for å fullføre tilkoblingen.

 3. Hvis PIN-koden ikke fungerer, gjør du ett av følgende:

Kan jeg få tilgang til skriverinnstillinger og administrasjonsverktøy med Wi-Fi Direct-tilkobling?

Bruk en direkte trådløs tilkobling til skriveren for å få tilgang til skriveren på datamaskinen eller mobilenheten.

 1. Plasser skriveren i nærheten av datamaskinen eller mobilenheten.

 2. Slå på skriveren og sørg for at blekkpatronene er installert og vanlig papir er lagt inn i skuffen.

 3. Velg skriveren med Wi-Fi Direct i navnet (eksempel: DIRECT-72-HP OfficeJet Pro 6970) og passord.

  • Skrivere med en kontrollpanelmeny: Berør Wi-Fi Direct-ikonet eller åpne innstillinger-menyen for Wi-Fi Direct for å hente navn og passord.

  • Skrivere uten en kontrollpanelmeny: Skriv ut en informasjonsside. Bruk en metode som samsvarer med kontrollpanelknappene på skriveren.

   • Trykk på Informasjon-knappen .

   • Trykk på og hold nede Wi-Fi Direct-knappen i tre sekunder.

   • Trykk på knappene Trådløs og Informasjon samtidig.

   • Trykk og hold nede Fortsett-knappen eller i inntil ti sekunder eller til rapporten skrives ut.

   • På HP DeskJet 6000-og 6400-, ENVY 6000-og 6400-og Tango-skrivere trykker du på og holder nede informasjon-knappen til alle knappene på kontrollpanelet lyser, og deretter trykker du på knappene Informasjon og Avbryt samtidig.

  Navn og passord finner du i Wi-Fi Direct-avsnittet.

  Plasseringen til Wi-Fi Direct-delen i en nettverkskonfigurasjonsrapport
 4. Åpne Wi-Fi-eller trådløse-innstillingene på datamaskinen eller mobilenheten for å vise en liste over tilgjengelige trådløse nettverk.

 5. Velg ditt Wi-Fi Direct-skrivernavn fra listen over tilgjengelige nettverk, og angi deretter passordet for å koble til skriveren.

 6. Åpne en nettleser, skriv inn 192.168.223.1 i adresselinjen, og trykk på Enter.

  Skriv inn IP-adressen på adresselinjen i nettleseren
 7. Hvis et påloggings-eller sertifiseringsvindu vises, fyller du ut informasjonen for å fullføre åpning av EWS.

  • Hvis et sikkerhetssertifikat for webområdet vises, klikker du på Fortsett for å åpne skriverens hjemmeside.

  • Hvis et påloggingsvindu åpnes, skriver du inn admin som brukernavn. Deretter skriver du inn PIN-koden som du finner på etiketten under eller bak skriveren, eller passordet som skriveradministrator har angitt.

  Eksempel på PIN-etiketten på skriveren

Hvordan endrer jeg på Wi-Fi Direct-passordet og andre innstillinger?

Få tilgang til skriverens nettbaserte hjemmeside, som kjent som den innebygde webserveren (EWS), for å endre Wi-Fi Direct-innstillingene, som status, navn og passord.

 1. Koble datamaskinen eller mobilenheten til skriveren med Wi-Fi Direct.

 2. Skriv inn 192.168.223.1 i adresselinjen i nettleseren, og trykk deretter på Enter.

  Skriv inn IP-adressen på adresselinjen i nettleseren
 3. Hvis et sikkerhetssertifikat for webområde vises, klikker du på Fortsett for å åpne skriverens EWS.

 4. Velg kategorien nettverk, og klikk eller trykk på status.

  Velge nettverk-kategorien, og klikk eller trykk deretter på Wi-Fi Direct
 5. Hvis du blir bedt om å gå til en sikker nettside for HTTPS-tilgang, kan du klikke eller trykke på OK eller viderekoble til HTTPS.

 6. Hvis meldingen "Tilkoblingen er ikke privat" vises, klikk på Avansert, og klikk deretter Gå videre til [Skriverens IP-adresse].

 7. På Wi-Fi Direct-siden klikker eller trykker du på endre innstillinger.

  Klikk eller trykk på Rediger innstillinger
 8. Endre eventuelt utskriftsinnstillinger, og klikk eller trykk på Bruk.

  Klikk eller trykk på bruk

Hva er forskjellen mellom "HP Wireless Direct" og "Wi-Fi Direct"?

Både Wi-Fi Direct og HP wireless direct gir en direkte trådløs tilkobling mellom skriveren og en mobil enhet eller datamaskin uten en ruter.

Forskjeller mellom Wi-Fi Direct og HP wireless Direct

Spesifikasjon

Wi-Fi Direct

HP wireless direct

Sikkerhet

WPA2-passord er påkrevd

WPA2-passord er valgfritt

Maks samtidige enhetstilkoblinger

5

5

Skrivernavnet som vises under utskrift

DIRECT-xx-HP [skrivermodellnavnet]

HP-Print-xx-[skrivermodellnavnet]

En trådløs datamaskinen eller enhet kan automatisk oppdage og koble til skriveren

Ja: Automatisk eller manuell (trykknapp eller PIN-kode)

Nei

Datamaskinen eller enheten kan koble til både skriveren og Internett samtidig

Ja

Nei

Enheter kan koble til Internett og/eller hverandre gjennom skriveren

Nei

Nei

Skriveren kan koble til Internett via enheten

Nei

Nei

Skriverens IP-adresse (for å få tilgang til den innebygde webserveren i skriveren)

Eksempel: 192.168.223.1

Eksempel: 192.168.223.1


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...