hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-skrivere – Ingen AirPrint-skrivere funnet feil (iOS, iPadOS)

Når du har valgt en utskriftsjobb, vises en melding om at du Ingen AirPrint-skrivere funnet skriver som vises på iPhone eller iPad. Kontroller den trådløse nettverkstilkoblingen og sørg for at skriver (AirPrint) er aktivert.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Feilsøke problemer med skrivertilkoblingen

Kontroller nettverksproblemer og krav til oppsett hvis skriveren ikke finnes under programvaren, eller når trådløse utskriftsjobber mislykkes.

 • Dårlig nettverkstilkobling: Flytt skriveren og datamaskinen eller mobilenheten nærmere den trådløse ruteren, og kontroller deretter om signalkvaliteten er forbedret. Prøv å åpne et nettsted for å se om Internett-tilkoblingen fungerer som den skal. Hvis Wi-Fi er treg eller uregelmessig, starter du ruteren på nytt ved å koble fra strømledningen. Vent i 15 sekunder og koble deretter til strømledningen på nytt.

 • Skriveren er av eller i hvilemodus: Berør kontrollpanelet eller trykk på av/på-knappen for å vekke skriveren, og sette den i klar-modus. Noen ganger kan skriverstatus vise frakoblet når den faktisk er klar.

 • Kontroller skriverens nettverkstilkoblingsstatus: Sørg for at skriverens trådløsfunksjon er på, og at skriveren er koblet til samme nettverk som datamaskinen eller mobilenheten din. Hvis skriveren din har et lys ved siden av et Trådløst-ikon eller knapp , må du sørge for at lyset er på. Hvis den er av eller blinker, er skriveren koblet fra nettverket.

 • Slik kobler du skriveren til nettverket på nytt: Plasser skriveren i nærheten av Wi-Fi-rutersignalet, og koble den deretter til nettverket.

  • Skrivere med kontrollpanel med berøringsskjerm: Åpne Oppsett-, Nettverk- eller Trådløsinnstillinger-menyen, velg Veiviser for trådløst oppsett, og følg deretter instruksjonene for å velge nettverksnavnet og angi passordet.

  • Skrivere uten kontrollpanel med berøringsskjerm: Trykk på og hold nede Trådløs-knappen i fem sekunder eller til trådløs-lampen begynner å blinke. Innen to minutter trykker du på og holder nede WPS (Wi-Fi Protected Setup) på ruteren til tilkoblingsprosessen begynner. Trådløslampen på skriveren slutter å blinke når tilkoblingen blir fullført.

  • HP DeskJet 6000- og 6400-, ENVY 6000- og 6400- og Tango-skrivere: Trykk på og hold nede Wi-Fi-knappen og Av/på-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder til den blå linjen blinker. Innen to minutter trykker du på og holder nede WPS-knappen på ruteren til tilkoblingsprosessen begynner. Den blå linjen slutter å blinke når tilkoblingen er opprettet.

 • Start enheter på nytt: En omstart av skriveren og mobilenheten kan fjerne mulige feiltilstander.

 • Skrive ut en trådløs testrapport: Søk på nettsiden for HPs kundestøtte etter skrivermodellen, og søk deretter etter selvtestside for å finne dokumentet om hvordan man skriver ut og evaluerer rapporten.

 • Aktiver Bluetooth for et HP Smart-appoppsett: Aktiver Bluetooth på datamaskinen eller mobilenheten slik at HP Smart kan oppdage skriveren under oppsettet.

 • Trådløs isolering kan forårsake at skriveren vises som frakoblet. Sjekk med produsenten av ruteren for mer informasjon.

Aktivere AirPrint fra HP Smart-appen

Bruk HP Smart-appen på datamaskinen eller mobilenheten til å søke etter og aktivere AirPrint.

 1. Åpne HP Smart-appen og opprett en konto eller logg på. Hvis du ikke har HP Smart, kan du laste den ned fra 123.hp.com eller appbutikken.

 2. Velg skrivernavn eller -bilde på startskjermen.

 3. Under Avansert velger du Avanserte innstillinger eller Printer Home Page (EWS).

 4. Velg Nettverk, og se deretter etter AirPrint.

  • Hvis AirPrint ikke vises, støttes det ikke av skriveren din. Bruk en annen metode for å skrive ut, for eksempel Wi-Fi Direct.

  • Hvis AirPrint vises, velger du det, og deretter velger du Status.

 5. Hvis du blir bedt om å gå til en sikker HTTPS-aktivert nettside, velger du OK eller Omadresser til HTTPS.

 6. Hvis det vises en melding om at en tilkobling ikke er privat, velger du Avansert eller Vis detaljer. Velg deretter Fortsett til 192.168.x.xx eller besøk dette webområdet.

 7. Under AirPrint-status velger du Slå på Airprint.

Bruke en annen metode for å skrive ut

I noen tilfeller er ikke konfigurasjonen av den mobile enheten kompatibel med en HP utskriftsmetode.

Hvis du ikke kan skrive ut, må du installere HP Smart-applikasjonen for å konfigurere oppsettet til skriveren, eller bruke Wi-Fi Direct Hvis tilkobling til et lokalt nettverk mislykkes.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...