hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ENVY 7800-skrivere – Tomt for papir vises, og skriveren henter ikke papir

Skriveren mater ikke papir fra innskuffen, fotoskuffen eller den automatiske dokumentmateren.

Det mates ikke papir fra innskuffen eller fotoskuffen

Skriveren henter ikke papir når den skriver ut. Meldingen Legg papir i skuff eller Tomt for papir kan også vises.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Kontroller papiret, og legg det i på nytt

Kontroller om papirbunken har feil som krøllete eller brettede papirbiter som kan forårsake problem med innmatingen.

 1. Fjern alt papir fra papirskuffen.

 2. Fjern eventuelt veldig brettet, krøllet eller revnet papir fra bunken.

 3. Kontroller om det finnes hindringer i skuffen. Kontroller om det finnes noe som hindrer papiret i å få kontakt med valsene.

 4. Forsikre deg om at papirbunken er jevn på alle sider.

 5. Legg papirbunken i papirskuffen til papiret stopper, og skyv deretter papiret inn med skinnene til de ligger mot kantene av papiret.

  Skyve papiret inn med skinnene og innskuffen
 6. Skyv papirskuffen inn til den smekker på plass.

 7. Velg papirstørrelsen på kontrollpanelskjermen.

Rengjør papirskuffvalsene

Tørk støv av papirskuffvalsene under skriveren.

 1. Løft skriveren forsiktig og sett den på siden.

 2. Mens du støtter skriveren med én hånd, drar du ut og åpner papirskuffen for å vise papirvalsene på undersiden av skriveren.

  Papirmatevalsenes plassering
 3. Fukt en ren, lofri klut lett med destillert vann. Klem så mye som mulig av vannet ut av kluten.

 4. Rengjør hver valse med den fuktige kluten.

 5. La valsene tørke helt (ca. 10 minutter).

 6. Lukk papirskuffen, og sett deretter skriveren loddrett.

Rengjøre de tosidige valsene

Tørk støv av de tosidige valsene bak blekkpatronområdet.

 1. Slå av skriveren, og trekk deretter ut strømledningen.

 2. Åpne blekkpatrondekselet.

  Åpne blekkpatrondekselet
 3. Trekk ut papirbanedekselet.

  Trekke ut papirbanedekselet
 4. Fukt en ren, lofri klut lett med destillert vann. Klem så mye som mulig av vannet ut av kluten.

 5. Rengjør valsene med den fuktige kluten.

  Plasseringen til de tosidige valsene
 6. La valsene tørke helt (ca. 10 minutter).

 7. Sett papirbanedekselet tilbake inn i skriveren.

 8. Lukk blekkpatrondekselet.

 9. Koble til strømledningen igjen på baksiden av skriveren, og slå deretter på skriveren.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 2. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 3. Vent i 60 sekunder.

 4. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 5. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Den automatiske dokumentmateren henter ikke papir eller mater inn for mange ark

Når du skanner eller kopierer, henter den automatiske dokumentmateren (ADM) for mange papirark eller mater ikke inn originalen. Feilmeldingene Legg i originalen eller Feil dokumentmaterhenting kan vises.

Rengjør valsene og sideskillerputen til den automatiske dokumentmateren

Rengjør papirmatevalsene og sideskillerputen til den automatiske dokumentmateren.

 1. Fjern originalene fra den automatiske dokumentmateren.

 2. Løft opp dekselet på den automatiske dokumentmateren.

  Løfte opp dekselet på den automatiske dokumentmateren
 3. Kontroller at det ikke er noen hindringer inne i den automatiske dokumentmateren, for eksempel små papirark.

 4. Fukt en ren, lofri klut lett med destillert vann. Klem så mye som mulig av vannet ut av kluten.

 5. Rengjør valsene med den fuktige kluten.

  Bildeforklaringer som viser papirvalsene og sideskillerputen til den automatiske dokumentmateren

  Bildeforklaring

  Beskrivelse

  1.

  Valser

  2.

  Sideskillerpute

 6. La valsene tørke helt (ca. 10 minutter).

 7. Lukk dekselet på den automatiske dokumentmateren godt igjen i begge ender.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 2. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 3. Vent i 60 sekunder.

 4. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 5. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...