hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP DeskJet 2600 skrivere - Blinkende lamper

Finn det blinkemønsteret du opplever, og følg deretter trinnene for å løse problemet.

Se gjennom følgende for referanse til skriverens kontrollpanelknapper og -lamper.

Skriverens kontrollpanel med bildeforklaringer

Bildeforklaring

Beskrivelse

1.

Lampe for Av/på-knapp

2.

Kontrollpanelskjerm

3.

Blekkvarsel-lampen

4.

Avbryt-knapp

5.

Resume-knapp og -lampe

6.

Trådløs knapp/lys

7.

Informasjonsknapper

8.

Start kopiering i farge-knapp

9.

Start kopiering i svart-knapp

Skriverens kontrollpanel skjerm med bildeforklaringer

Bildeforklaring

Beskrivelse

1.

Antall kopier-ikonet

2.

Papirfeil-ikonet

3.

Feil-ikon

4.

Wi-Fi Direct-ikonet

5.

Blekknivåikoner

6.

Trådløse, trådløse oppmerksomhet og signal bars-ikoner

Trådløs-lampen blinker, og trådløs-ikonet er på eller blinker

Denne tilstanden oppstår når det trådløse signalet er på, men skriveren ikke kan koble til nettverket.

Blinkende trådløs-lys og trådløs-ikoner

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Vent til skriveren blir koblet til

Trådløslampen blinker når skriveren forsøker å koble til den trådløse ruteren eller tilgangspunktet. Vent noen minutter, og kontroller deretter lampen igjen.

Feilsøke problemer med skrivertilkoblingen

Kontroller nettverksproblemer og krav til oppsett hvis skriveren ikke finnes under programvaren, eller når trådløse utskriftsjobber mislykkes.

 • Dårlig nettverkstilkobling: Flytt skriveren og datamaskinen eller mobilenheten nærmere den trådløse ruteren, og kontroller deretter om signalkvaliteten er forbedret. Prøv å åpne et nettsted for å se om Internett-tilkoblingen fungerer som den skal. Hvis Wi-Fi er treg eller uregelmessig, starter du ruteren på nytt ved å koble fra strømledningen, vente i 15 sekunder og deretter koble til strømledningen på nytt.

 • Skriveren er av eller i hvilemodus: Berør menyen på kontrollpanelet, eller trykk på av/på-knappen for å vekke skriveren, og legg den i klar-modus. Noen ganger kan skriverstatus vise "frakoblet" når den faktisk er klar.

 • Kontroller skriverens nettverkstilkoblingsstatus: Sørg for at skriverens trådløsfunksjon er på, og at skriveren er koblet til samme nettverk som datamaskinen eller mobilenheten din. Hvis skriveren din har et lys ved siden av et Trådløst- ikon eller knapp , må du sørge for at lyset e på. Hvis den er av eller blinker, er skriveren koblet fra nettverket.

 • Slik kobler du skriveren til nettverket på nytt:

  • Skrivere med berøringsskjermer: Åpne vei Viseren for trådløs konfigurering fra menyen for Trådløst, Innstillinger og Nettverksoppsett. Velg nettverksnavnet ditt, og skriv deretter inn passordet for å fullføre tilkoblingen.

  • Skrivere uten berøringsskjerm: Trykk på og hold nede Trådløst-knappen på skriveren til lysdioden blinker. Innen to minutter trykker du på og slipper WPS-knappen på den trådløse ruteren. Lampen for trådløs tilkobling på skriveren slutter å blinke når tilkoblingen er fullført.

 • Start enheter på nytt: En omstart av skriveren og den mobile enheten kan fjerne mulige feiltilstander.

 • Skriv ut en trådløs testrapport: Søk på nettsiden for HPs kundestøtte etter skrivermodellen, og søk deretter etter selvtestside for å finne dokumentet om hvordan man skriver ut og evaluerer rapporten.

 • Aktiver Bluetooth under Skriveroppsett (kun Android): HP Smart-appen bruker Bluetooth til å finne skriveren og konfigurere den trådløse tilkoblingen til nettverket.

Koble skriveren til nettverket

Tilbakestill de trådløse innstillingene på skriveren, og koble deretter til det lokale Wi-Fi-nettverket.

Gå til Koble til en trådløs HP-skriver for å få mer informasjon.

Feilikon, feilikonet for papir og Resume Light er på

Denne tilstanden oppstår når det ikke er noe papir i innskuffen.

Feilikonet, feilikonet for papiret og Resume Light er på
 1. Løft innskuffen.

  Løfte opp innskuffen
 2. Skyv papirbreddeskinnen helt mot venstre.

  Skyv papirbreddeskinnen til venstre
 3. Legg en bunke med vanlig hvitt papir i papirskuffen.

  Legge papir i skriveren
 4. Skyv papirbreddeskinnen mot høyre til den stopper mot kanten av papiret.

  Skyv papirbreddeskinnen til høyre
 5. Senk utskuffen, og trekk deretter ut skufforlengeren.

  Senk utskuffen og trekk ut skuffeforlengeren

Ett eller begge ikoner for tomt blekknivå blinker, lampen for blekkvarsling er på, og Resume Light og Error-ikonet blinker

Denne tilstanden oppstår når minst én blekkpatron er inkompatibel eller blekknivåene er lave.

Lysmønster for lave blekknivåer eller inkompatible blekkpatroner

Kontroller at blekkpatronene er kompatible med skriveren, og at det er nok blekk i patronene. Gå til blekkpatronfeil hvis du vil ha mer informasjon.

Ett eller begge ikonene for tomt blekknivå blinker, feilikonet blinker, og blekkvarsel-lampen lyser eller blinker

Minst én blekkpatron er inkompatibel eller blekknivåene er lave.

Et blekknivå-ikon og feilikonet blinker, og blekkvarslel-lampen lyser

Et blekknivå-ikon og feilikonet blinker, og blekkvarslel-lampen lyser

Både blekknivå-ikoner, feilikonet og blekkvarsel-lampen blinker

Både blekknivå-ikoner, feilikonet og blekkvarsel-lampen blinker

Kontroller at blekkpatronene er kompatible med skriveren, og at det er nok blekk i patronene. Gå til blekkpatronfeil hvis du vil ha mer informasjon.

E2 eller E1 og Resume-lyset blinker

En E1-eller E2-feil indikerer at innstillingen for papirstørrelse ikke samsvarer med papirstørrelsen som er lagt i.

E1 vises og Resume-lyset blinker
E2 vises og Resume-lyset blinker

Legg i korrekt papirstørrelse

Fjern alt papir fra innskuffen, og legg deretter i riktig papirstørrelse.

 1. Fjern alt papir fra innskuffen.

  Fjern det fastkjørte papiret fra mateskuffen
 2. Skyv papirbreddeskinnen så langt som mulig mot venstre.

  Skyv papirbreddeskinnen til venstre
 3. Legg en stabel av riktig papirstørrelse i innskuffen.

  Legge papir i skriveren
 4. Skyv papirbreddeskinnen mot høyre til den stopper mot kanten av papiret.

  Skyv papirbreddeskinnen til høyre
 5. Senk utskuffen, og trekk deretter ut forlengeren.

  Senk utskuffen og trekk ut skuffeforlengeren

Endre papirstørrelsen i utskriftsinnstillingene

Endre papirstørrelsen i operativsystemet Windows eller Mac.

Kontroller papirstørrelse og kildeinnstillinger (Windows)

Kontroller papirstørrelse og kildeinnstillingene for utskriftsjobben din i Windows.

 1. I programmet du prøver å skrive ut fra, klikker du på Fil og deretter Skriv ut.

 2. Kontroller at skriveren er valgt, og åpne deretter dialogboksen Egenskaper.

  Avhengig av hvilket program det er snakk om, kan denne knappen være Egenskaper, Alternativer, Skriveroppsett, Skriver eller Innstillinger.

  • For de fleste HP-skrivere, kan du klikke kategorien papir/kvalitet og deretter fortsette med denne fremgangsmåten.

  • Klikk på kategorien papiri HP laserskrivere, klikk på rullegardinmenyen original størrelse, og kontroller at papirstørrelsen tilsvarer type papir som er lagt inn i skriveren. Klikk på rullegardinmenyen utskriftsstørrelse, velg samme som opprinnelig størrelse, og klikk deretter på OK.

 3. Klikk på Papirkilde, og bekreft deretter at riktig papirskuff er valgt.

 4. Klikk på Avansert, og klikk deretter på rullegardinmenyen papirstørrelse.

 5. Kontroller at papirstørrelsen tilsvarer papirtypen som er lagt inn i skriveren.

  Merk:

  Hvis nøyaktig papirstørrelse ikke vises på listen, velger du den siden som er nærmest papiret i skuffen.

 6. Klikk på OK.

Kontroller papirstørrelse og kildeinnstillinger (Mac)

Kontroller papirstørrelsen og -innstillingene for utskriftsjobben i macOS.

 1. I programmet du prøver å skrive ut fra, klikker du på Fil og deretter Skriv ut.

 2. Kontroller at skriveren er valgt, og klikk på Vis detaljer.

 3. Velg Type papir/kvalitet eller Medier og kvalitet.

 4. Klikk Mate fra eller Kilde og bekreft at riktig papirskuff er valgt.

 5. Kontroller innstillingen for papirstørrelser.

  • Hvis det vises et alternativ for papirstørrelse, klikker du på det.

  • Hvis det ikke vises noe papirstørrelse, klikker du på Avbryt, og deretter på Fil og deretter på Sideoppsett.

 6. Kontroller at papirstørrelsen tilsvarer papirtypen som er lagt inn i skriveren.

  Merk:

  Hvis nøyaktig papirstørrelse ikke vises på listen, velger du den siden som er nærmest papiret i skuffen.

 7. Klikk på OK.

E3, Resume Light og blekkvarsellampe blinker

En E3-feil indikerer papirstopp ved vogn.

E3, Resume Light og blekkvarsellampe blinker

Finn og tøm eventuelle papirstopp eller hindringer, eller tilbakestill skriveren hvis den ikke er i. Gå til en "E3"-feil vises (vognstopp).

"E4" vises og Resume-lampen blinker

En E4-feil indikerer papirstopp.

E4 og Resume Light blinker

Finn og Tøm skriveren for fastkjørt papir, eller Tilbakestill skriveren hvis skriveren ikke har fastkjørt papir. For detaljert feilsøking kan du gå til En "E4"-feil vises (papirstopp).

E5 og alle lamper på kontrollpanelet blinker

Det oppstår en E5-feil når skanneren ikke virker, og du prøver å kopiere ved hjelp av skriverens kontrollpanel.

Merk:

Du kan fortsatt skrive ut mens denne feilen vises.

En E5 blinker på kontrollpanelet til skriveren

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 2. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 3. Vent i 60 sekunder.

 4. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 5. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

E6-feil vises

E6-feilen oppstår når skriveren har en feil.

E6 blinker på skriverens kontrollpanel

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 2. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 3. Vent i 60 sekunder.

 4. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 5. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Alle lampene er avslått, og skriveren svarer ikke

Denne tilstanden oppstår når skriveren er slått av eller det er et problem med strømforsyningen.

Kontroller at skriveren har strøm

Kontroller strømledningen og stikkontakten for å sikre at skriveren får strøm.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

 1. Kontroller at strømledningen er koblet til skriveren og stikkontakten.

 2. Kobe strømledningen fra en eventuell strømfordeler eller et overspenningsvern, og koble den direkte til en elektrisk kontakt.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten, og koble deretter til en annen enhet i stikkontakten for å sørge for at stikkontakten fungerer.

 4. Hvis du har en annen strømledning som er kompatibel med din modell, kan du koble ledningen til skriveren og stikkontakten for å sørge for at kabelen fungerer som den skal.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...