hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Inkjet-skrivere - Problemer med skrivehodet

En av følgende feilmeldinger vises på skriverens kontrollpanel eller datamaskinen, og skriveren vil ikke skrive ut.

 • Inkompatibelt skrivehode

 • Manglende eller ødelagt skriverhode

 • Skrivehodet ser ut til å mangle eller være skadd

 • Skrivehodefeil

 • Skrivehodet mangler, finnes ikke, eller er ikke riktig installert

 • Skrivehode mangler

 • Skrivehodet mangler eller er skadd

 • Skrivehodeproblem

Identifiser blekkpatrontype for fremgangsmåten for å løse disse feilene.

Blekkpatrontyper

Løse skriverhodefeil (178, 364, 564, 655, 862, 902-920, 934, 935-patroner)

Løs feil som "inkompatibelt skriverhode", "manglende eller sviktende skriverhode" og "skriverhodeproblem" for skrivere som bruker HP 178, 364, 564, 655, 862, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 934, 935.

Eksempel på HP 904-blekkpatroner

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 2. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 3. Vent i 60 sekunder.

 4. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 5. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Rengjør eller reparer skrivehodet

Hvis skriveren har et uttakbart skriverhodet, kan du rengjøre det manuelt. Bruk ellers fremgangsmåten for å bytte ut skrivehodet eller service på skriveren.

 1. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 2. Se etter en luke på produktet.

  Skriverhodet med en lås
  • Hvis det ikke er noen lås, kan ikke skriverhodet skiftes ut. Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område. Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

  • Hvis det er en lås, fortsetter du til neste trinn.

 3. Fjern alle blekkpatronene fra vognen. Skyv inn klaffen på blekkpatronen, og løft dem ut av vognen.

  ADVARSEL:

  Ikke la blekkkassettene være utenfor skriveren i mer enn 30 minutter. Det kan føre til skade på både skriveren og blekkpatronene.

  Ta blekkpatronen ut av vognen
 4. Løft låsen på vognen til den stopper.

  Løfte skrivehodesperren
 5. Ta tak i skriverhodet fra sidene for å fjerne det fra vognen.

  Fjerne skrivehodet
 6. Fukt en lofri klut fuktet med destillert vann eller flaske vann, og tørk de elektriske kontaktene fra bunnen til toppen til det ikke vises blekk på kluten. Ikke gå forbi kanten mellom blekkdysene og de elektriske kontaktene.

  ADVARSEL:

  Ikke berør de kopper-fargede kontaktene med fingrene, eller la kontaktene berøre alle flater.

  Rengjøring av skriverhodekontaktene
 7. Bruk en ren og lett fuktet lofri klut til å tørke av oppsamlet blekk og skitt fra kanten mellom blekkdysene og de elektriske kontaktpunktene.

  Rengjøre området mellom kontakter og dyser
 8. Bruk et rent område av den fuktige kluten til å tørke av rampene på begge sider av blekkdysene. Tørk bare bort fra dysene.

  Rengjøre området rundt blekkdysene
 9. Tørk av de foregående områdene med en ren, tørr og lofri klut.

 10. Tørk av de elektriske kontaktene i vognen ovenfra og ned til det ikke er blekk i kluten ved hjelp av et rent område i den fuktige kluten.

  Rengjør kontaktene i vognen
 11. Tørk av kontaktene med en ren, tørr og lofri klut.

 12. Skyv skriverhodet tilbake i vognen, og senk deretter låsen til den stopper.

  Lukke skrivehodelåsen
 13. Legg hver blekkpatron inn i det fargekodede sporet, og pass på at hver smekker på plass og ingen stikker ut.

 14. Lukk dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet.

  • Hvis skriveren ikke lenger er frakoblet, er problemet løst.

  • Hvis feilmeldingen fortsatt vises, går du videre til neste trinn.

 15. Gå til HP-reservedelssalg. Dersom du er i Stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokalt servicesenter i ditt område.

 16. Søk etter skriverhodenummeret.

  • Hvis skriveren din bruker 4 blekkpatroner, søker du etter CN643A.

  • Hvis skriveren din bruker 5 blekkpatroner, søker du etter CN642A.

 17. Følg denne fremgangsmåten for å bestille skriverhodet.

  Merk:

  Hvis du har et defekt skriverhode, vil det kanskje dekkes av garantien. Gå til Om originale HP-kassetter for HPs begrensede garantiinformasjon.

 18. Installer det nye skrivehodet. Hvis problemene vedvarer, kan du utføre service på skriveren.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Løs skriverhodefeil (932, 933, 950, 951-959, 962-969-patroner)

Løs feil som "inkompatibelt skriverhode", "manglende eller mislykkede skriverhode" og "skriverhodeproblem" for skrivere som bruker HP 932, 933, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968 og 969-blekkpatroner.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Eksempel på HP 950-blekkpatroner

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 2. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 3. Vent i 60 sekunder.

 4. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 5. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Oppdater skriverprogramvaren

HP leverer regelmessig nye fastvareversjoner for skrivere med produktforbedringer eller problemløsninger. Oppdater fastvare og apper regelmessig slik at du får mest mulig ut av skriveren.

 • Oppdater fra skriverens kontrollpanel: Mange HP-skrivere med berøringsskjermen eller menyene kan koble direkte til HP for å finne og installere oppdateringer. Kontroller at datamaskinen er koblet til en aktiv Internett-tilkobling. Dersom skriveren er koblet til med en USB-kabel, kan du bruke en av de andre alternativene.

  På skriveren, Finn Produktoppdateringen eller se etter oppdateringer -menyen ved å trykke på HP ePrint-ikonet eller -knappen (eller ). Eller åpne Oppsett, Service eller Innstillinger -menyen, velg Preferanser, Skrivervedlikehold eller Verktøy hvis nødvendig og velg deretter Webtjenester, Skriveroppdatering, eller LaserJet Update.

 • Last ned skriverprogramvare fra HPs kundestøtte: Når skriveren er slått på og koblet til datamaskinen eller nettverket, går du til for HP-programvare og -drivernedlastinger å se etter og installere tilgjengelige oppdateringer som er oppført under fastvare.

 • Installer oppdateringer gjennom HP Smart-appen: Last ned og Installer HP Smart-appen fra 123.hp.com (Android, iOS, iPadOS), HP Smart – Microsoft Store (Windows) eller HP Smart – Mac App Store (macOS). Når du har lagt til skriveren, klikk på skriveren, klikk på skriverens hjemmeside (EWS) eller Avanserte innstillinger, klikk verktøy eller Web Services, og klikk deretter på skriveren.

Sett inn skrivehodet på plass igjen hvis det er erstattelig

Hvis skriveren har et uttakbart skriverhodet, kan du sette det inn manuelt. Bruk ellers fremgangsmåten for å bytte ut skrivehodet eller service på skriveren.

 1. Åpne dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet. Vent til blekkpatronvognen står stille før du fortsetter.

 2. Se etter en luke på produktet.

  Lås på blekkpatronvognen
  • Hvis det ikke er noen lås, kan ikke skriverhodet skiftes ut. Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område. Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

  • Hvis det er en lås, fortsetter du til neste trinn.

 3. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 4. Løft opp vognlåsen, løft forsiktig skrivehodet, senk skrivehodet tilbake i vognen, beveg skrivehodet fra venstre mot høyre, og senk skrivehodelåsen for å låse skrivehodet på plass.

  Sett inn skriverhodet igjen
 5. Lukk dekselet eller lokket til patrontilgangsområdet.

 6. Koble strømledningen til skriveren igjen.

  Hvis feilmeldingen fortsatt vises, er det noen ganger problemet vedvarer etter at du har satt inn skrivehodet. Gjenta fremgangsmåten for å sette skrivehodet i opptil tre ganger og deretter fortsette til neste trinn hvis feilen fremdeles vises.

 7. Gå til HP-reservedelssalg. Dersom du er i Stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokalt servicesenter i ditt område.

 8. Søk etter skriverhodenummeret.

  • For 950 og 951-patroner, Søk etter CR322A (Amerika), CR324A (Europa, Midt-Østen, Afrika) eller CR326A (Asia Pacific, Japan).

  • For 952-959-kassetter, søk etter M0H91A.

  • For 962-969-kassetter, søk etter 3JB16A.

 9. Følg denne fremgangsmåten for å bestille skriverhodet.

  Merk:

  Hvis du har et defekt skriverhode, vil det kanskje dekkes av garantien. Gå til Om originale HP-kassetter for HPs begrensede garantiinformasjon.

 10. Installer det nye skrivehodet. Hvis problemene vedvarer, kan du utføre service på skriveren.

Løse skriverhodet-feil (10-13, 18, 38, 39, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 88, 89 727, 728, 777 og 940 blekkpatroner)

Løse feil som "inkompatibelt skriverhode", "manglende eller mislykket skriverhode", og "skriverhodeproblem" for skrivere som bruker HP 10, 11, 12, 13, 18, 38, 39, 70, 72, 73, 82, 84, 85, 88, 89, 727, 728, 777 og 940-patroner.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Eksempel på HP 10-blekkpatron

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 2. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 3. Vent i 60 sekunder.

 4. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 5. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Rengjør skriverhodets elektriske kontaktene

Å rengjøre kontaktene på skrivehodet og inne i skriveren kan løse stavefeil og problemer.

ADVARSEL:

Denne fremgangsmåten innebærer å fjerne skrivehodet fra skriveren. Vær klar til å fullføre rengjørings trinnene i noen minutter for å unngå å skade blekkdysene.

 1. Åpne dekslet til tilgangsområdet for skrivehodet.

  Åpne dekselet for å få tilgang til skrivehodene
 2. Les feilmeldingen. Bare rengjør kontaktene på skrivehodet som er nevnt i feilen.

  Merk:

  Det svarte/gule skrivehodet er lokalisert i venstre skrivehodespor. Skrivehodet med magenta/cyan er lokalisert i venstre skrivehode-spor.

 3. Flytt skriverhodetvognen til venstre. Knappen og menyen presser på skriveren, varierer avhengig av modell.

  • OfficeJet Pro 8500A: Trykk på Bytte skrivehodene.

  • HP OfficeJet Pro 8000, 8500, L7300, L7400, L7500, L7600, L7700, K8600, og Photosmart Pro B9180: Trykk på og hold nede OK i fem sekunder.

  • OfficeJet Pro K5400: Trykk og holde nede Resume-knappen i tre sekunder.

  • Photosmart Pro B8850: Trykk og hold inne Verktøykasse-knappen i tre til fem sekunder.

 4. Vent til skriverhodevognen har flyttet seg til midten av tilgangsområdet.

 5. Koble strømledningen fra skriveren.

 6. Løft skrivehodesperren.

  Løfte skrivehodesperren
 7. Hent en tørr, myk og lofri klut.

 8. Løft opp håndtaket og dra skrivehodet ut av sporet.

  Fjern skrivehodet fra vognen
 9. Bruk kluten til å fjerne eventuelt blekk eller rusk fra de elektriske kontaktene på skriverhodet.

  ADVARSEL:

  For å unngå skade på skrivehodet må du ikke tørke eller trykke på blekkdysene eller la dem berøre andre flater.

  Skriverhodets elektriske kontakter og blekkdyser

  Bildeforklaring

  Beskrivelse

  1.

  Skriverhode-kontakter (Rengjør bare disse)

  2.

  Blekkdyser (skal ikke rengjøres eller berøres)

 10. Plassér skrivehodet på siden, på et papirark eller et papirhåndkle.

 11. Bruk et rent område av kluten, fjern eventuelt blekk eller rusk fra de elektriske kontaktene i vognen.

  Rengjør kontaktene i vognen
 12. Sett skrivehodet i det fargekodede sporet og senk det.

 13. Gjenta denne fremgangsmåten for det andre skriverhodet hvis det er nevnt i feilmeldingen.

 14. Lukke skrivehodelåsen.

 15. Koble strømledningen til skriveren igjen.

 16. Lukk lokket til skriverhodets tilgangsområde.

 17. Trykk på ferdig, OK eller Resume hvis du blir bedt om det.

Erstatt skrivehodet

Bytt ut skrivehodet for å løse stavefeil og problemer.

 1. Åpne dekslet til tilgangsområdet for skrivehodet.

  Åpne dekselet for å få tilgang til skrivehodene
 2. Hvis det vises en feilmelding, må du bare skifte ut skrivehodet som er nevnt i feilen.

  Merk:

  Det svarte/gule skrivehodet er lokalisert i venstre skrivehodespor. Skrivehodet med magenta/cyan er lokalisert i venstre skrivehode-spor.

 3. Flytt skriverhodetvognen til venstre. Knappen og menyen presser på skriveren, varierer avhengig av modell.

  • OfficeJet Pro 8500A: Trykk på Bytte skrivehodene.

  • HP OfficeJet Pro 8000, 8500, L7300, L7400, L7500, L7600, L7700, K8600, og Photosmart Pro B9180: Trykk på og hold nede OK i fem sekunder.

  • OfficeJet Pro K5400: Trykk og holde nede Resume-knappen i tre sekunder.

  • Photosmart Pro B8850: Trykk og hold inne Verktøykasse-knappen i tre til fem sekunder.

 4. Vent til skriverhodevognen har flyttet seg til midten av tilgangsområdet.

 5. Koble strømledningen fra skriveren.

 6. Løft skrivehodesperren.

  Løfte skrivehodesperren
 7. Løft opp håndtaket og dra skrivehodet ut av sporet.

  Fjern skrivehodet fra vognen
 8. Gå til HP Store, og søk etter modellnummeret som er oppført på etiketten, for å bestille et nytt skrivehode.

 9. Mens du er i pakken, kan du riste det nye skrivehodet opp og ned minst seks ganger.

  Riste skriverhodet før du åpner pakken
 10. Ta ut skrivehodet av emballasjen, og fjern deretter beskyttelseshetten fra dysene. For å unngå skade på skrivehodet må du ikke berøre blekkdysene eller la dem berøre andre flater.

  Fjerne skriverhodets beskyttelsesshetter
 11. Sett skrivehodet i det fargekodede sporet og senk det.

 12. Gjenta denne fremgangsmåten for det andre skriverhodet hvis det er nevnt i feilmeldingen.

 13. Lukke skrivehodelåsen.

 14. Koble strømledningen til skriveren igjen.

 15. Lukk lokket til skriverhodets tilgangsområde.

 16. Trykk på ferdig, OK eller Resume hvis du blir bedt om det.

 17. Følg instruksjonene for å justere skriveren hvis du blir bedt om det.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

Løs skriverhodet-feil (02, 17, 363 og 801-patroner)

Løs feil som "inkompatibelt skriverhode", "manglende eller sviktende skriverhodet" og "skriverhodeproblem" for skrivere som bruker HP 02, 17, 363 og 801.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Eksempel på en HP 02-blekkpatron

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 2. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 3. Vent i 60 sekunder.

 4. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 5. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...