hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

  Oppgraderingsguide til Windows 11

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP-skrivere - Den automatiske dokumentmateren henter ikke papir eller mater inn for mange ark

Når du skanner eller kopierer, henter den automatiske dokumentmateren (ADM) for mange papirark eller mater ikke inn originalen. Feilmeldingene Legg i originalen eller Feil dokumentmaterhenting kan vises.

Utfør følgende oppgaver i angitt rekkefølge. Prøv å bruke skriveren etter hver oppgave for å se om problemet er løst.

Rengjøre den automatiske dokumentmateren (ADM)

Hvis skriveren har en automatisk dokumentmater, rengjør du den regelmessig for å unngå problemer med fastkjørt papir.

 1. Bruk en klut som ikke loer og destillert vann.

 2. Ta dokumentmatervinduet ut av dokumentmateren.

 3. Slå av skriveren, og trekk deretter ut strømledningen.

 4. Åpne ADM-dekselet.

  Løft opp dekselet på den automatiske dokumentmateren
 5. Finn papir plukke rullene og den styreplaten i Dokumentmateren.

  Valser og skilleputer til automatisk dokumentmater

  Bildeforklaring

  Beskrivelse

  1.

  Papirmatervalser

  2.

  Sideskillerpute

 6. Fukt en ren, lofri klut lett med flaskevann eller destillert vann, og klem så mye som mulig av vannet ut av kluten.

 7. Bruk den fuktige kluten til å rengjøre papirmatervalsene og skilleputen.

 8. La dekslet til den automatiske dokumentmateren stå åpent i to minutter for å la papirmatervalsene og delingsputen tørke.

 9. Lukk dekselet på ADM-enheten.

 10. Koble til strømledningen og slå deretter på skriveren.

Tilbakestill skriveren

Tilbakestill skriveren for gjenoppretting etter skriverfeil eller -svikt.

 1. Hvis skriveren har et oppladbart batteri, fjerner du det.

 2. Med skriveren slått på trekker du ut strømledningen fra skriveren.

 3. Koble strømledningen fra stikkontakten.

 4. Vent i 60 sekunder.

 5. Koble strømledningen til et vegguttak og til skriveren.

  Merk:

  HP anbefaler at du kobler skriveren direkte til en stikkontakt.

 6. Slå på skriveren for å fullføre tilbakestillingen.

Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.

Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen/Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.

Gå til HP-produktgarantisjekk for å kontrollere garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.


hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...