hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
  • Opplysning
    Windows 11

    Du finner vanlige spørsmål og svar her.

  • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - Produktvisninger

Denne delen beskriver de fysiske komponentene til skanneren.

Frontvisning (2000 s2-, 3000 s4- og N4000 snw1-modeller)

Identifiser delene på forsiden av skanneren.
Produktet sett forfra
Frontvisning (2000 s2-, 3000 s4- og N4000 snw1-modeller)
Nummer
Beskrivelse
1
Dokumentmaterluke
2
Kontrollpanel
3
Dokumentutskuff med forlenger
4
Papirskinner
5
Dokumentinnskuff med forlenger

Frontvisning (5000 s5-, 7000 s3- og N7000 snw1-modeller)

Identifiser delene på forsiden av skanneren.
Produktet sett forfra
Frontvisning (5000 s5-, 7000 s3- og N7000 snw1-modeller)
Nummer
Beskrivelse
1
Dokumentmaterluke
2
Kontrollpanel
3
Dokumentutskuff med forlenger
4
Bryter for tykke medier
  • Når knappen er i stillingen , er skanneren angitt til å skanne ubrettede medier. Dette er standardinnstillingen.
  • Når knappen er i stillingen brettet, , er skanneren angitt til å skanne brettede medier eller tyngre, mindre medier, for eksempel opphøyde kort.
5
Papirskinner
6
Dokumentinnskuff med forlenger

(2000 s2-modeller), sett bakfra

Identifiser delene på baksiden av skanneren.
Bakre skannerkomponenter, 2000 s2-modeller
(2000 s2-modeller), sett bakfra
Nummer
Beskrivelse
1
Spor for en kabeltypesikkerhetslås
2
Port for USB 3.0-grensesnitt
3
Strømkontakt

(3000 s4-modeller), sett bakfra

Identifiser delene på baksiden av skanneren.
Bakre skannerkomponenter, 3000 s4-modeller
(3000 s4-modeller), sett bakfra
Nummer
Beskrivelse
1
Spor for en kabeltypesikkerhetslås
2
USB-vert for USB-flash-stasjon
3
Port for USB 3.0-grensesnitt
4
Strømkontakt

Baksidevisning (5000 s5- og 7000 s3-modeller)

Identifiser delene på baksiden av skanneren.
Skannerkomponenter bak
Baksidevisning (5000 s5- og 7000 s3-modeller)
Nummer
Beskrivelse
1
Spor for en kabeltypesikkerhetslås
2
USB-vert for USB-flash-stasjon
3
Port for USB 3.0-grensesnitt
4
Strømkontakt

(N4000 snw1-modeller), sett bakfra

Identifiser delene på baksiden av skanneren.
Skannerkomponenter bak
(N4000 snw1-modeller), sett bakfra
Nummer
Beskrivelse
1
Spor for en kabeltypesikkerhetslås
2
LAN-port
3
USB-vert for USB-flash-stasjon
4
Port for USB 3.0-grensesnitt
5
Strømkontakt

(N7000 snw1-modeller), sett bakfra

Identifiser delene på baksiden av skanneren.
Skannerkomponenter bak
Bakfra (N7000 snw1-modeller)
Nummer
Beskrivelse
1
Spor for en kabeltypesikkerhetslås
2
LAN-port
3
USB-vert for USB-flash-stasjon
4
Port for USB 3.0-grensesnitt
5
Strømkontakt

Plassering av serienummer og produktnummer

Du finner serie- og produktnumrene på bakdekselet.
Produktet sett nedenfra, serienummer og produktnummer

Kontrollpanelvisning (2000 s2- og 3000 s4-modeller)

Bruk knappene på kontrollpanelet til å starte eller avbryte en skanning, og til å slå enheten av og på.
Kontrollpanelvisning – 2000 s2- og 3000 s4-modeller
Kontrollpanelvisning (2000 s2- og 3000 s4-modeller)
Nummer
Navn
Beskrivelse
1
Av/på og LED
Trykk på Av/på for å slå skanneren på. Hold Av/på inne i tre sekunder for å slå av skanneren.
Når Av/på-lampen lyser, er skanneren på.
2
Skann
Trykk på Skann for å starte en skanning.
3
Feillampe
Hvis feillampen blinker eller lyser kontinuerlig, har det oppstått en feil.
4
Avbryt-knapp
Trykk på Avbryt for å avbryte en skanning som pågår.

Kontrollpanelvisning (5000 s5- og 7000 s3-modeller)

Bruk knappene på kontrollpanelet til å starte eller avbryte en skanning, og til å slå enheten av og på.
Kontrollpanelvisning
Kontrollpanelvisning (5000 s5- og 7000 s3-modeller)
Nummer
Navn
Beskrivelse
1
Pil opp-knapp
Bruk Pil opp-knappen til å øke verdien til innstillinger eller til å navigere i menyelementene.
2
Pil ned-knapp
Bruk Pil ned-knappen til å redusere verdien til innstillinger eller til å navigere i menyelementene.
3
Skann tosidig
Trykk på Skann tosidig for å starte en tosidig skanning.
4
Skann ensidig
Trykk på Skann ensidig for å starte en ensidig skanning.
5
Avbryt-knapp
Trykk på Avbryt for å avbryte en skanning som pågår.
6
Verktøy
Trykk på Verktøy for å åpne HP Scanner Tools Utility.
7
Av/på og LED
Trykk på Av/på for å slå skanneren på. Hold Av/på inne i tre sekunder for å slå av skanneren.
8
LCD-område
Du finner produktstatusen og feilmeldinger på skjermen med to linjer.

Berøringsskjermvisning (N4000 snw1- og N7000 snw1-modeller)

Indentifiser knappene på kontrollpanelet.

Menystrukturen til berøringsskjermen

Identifiser funksjonene på berøringsskjermen.
Kontrollpanelvisning
Menystrukturen til berøringsskjermen
Nummer
Beskrivelse
1
Klar
2
Starter en skanning til en tilknyttet datamaskin
3
Starter en skanning til en e-postmelding
4
Starter en skanning til en nettverksmappe
5
Starter en skanning til SharePoint
6
Starter en skanning til en USB-enhet
7
Velg en skannesnarvei
8
Status for nettverkstilkobling
9
Innstillinger
10
Reserverte jobber
11
Gå til forrige eller neste side
merknad:
Funksjonene som vises på startsiden, kan variere avhengig av skannerkonfigurasjonen.

Knapper på berøringsskjermen

Bruk knappene på berøringsskjermen til å starte eller avbryte en skanning og til å slå enheten av og på.
Kontrollpanelvisning
Knapper på berøringsskjermen
Nummer
Navn
Beskrivelse
1
Berøringsskjerm
2
Tilbake
3
Start
4
Strøm/dvalemodus
5
Hjelp

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...