hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Windows 11

  Du finner vanlige spørsmål og svar her.

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - Rengjøre produktet

Regelmessig rengjøring av skanneren gir skannede dokumenter av høy kvalitet. Hvor mye stell som er nødvendig, er avhengig av flere faktorer, blant annet av bruken og miljøet. Utfør rutinemessig rengjøring etter behov.

Rengjøre skannestripene

Følg denne fremgangsmåten for å rengjøre stripekomponentene:
 1. Trykk på Av/på for å slå skanneren av, og koble deretter USB-kabelen og strømledningen fra skanneren.
 2. Dra låsen fremover for å åpne dokumentmaterluken.
  Åpne dokumentmaterdekselet
 3. Tørk av skannestripene med en myk, lofri klut som er lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel for glass.
  Rengjøre skannestripene
    forsiktig:
  Bruk bare rengjøringsmidler for glass til å rengjøre skannestripene. Unngå rengjøringsmidler som inneholder skuremidler, aceton, benzen og karbontetraklorid. Disse kan skade skannestripene. Unngå isopropylalkohol fordi det kan etterlate striper på skannestripene.
  Ikke sprut rengjøringsmiddel for glass direkte på skannestripene.
 4. Tørk skannestripene med en tørr, myk og lofri klut. Tørk av stripene i grått reflekterende materiale på hver stripe.
 5. Lukk dokumentmateren, koble til USB-kabelen og strømledningen igjen og trykk på Av/på for å slå på skanneren. Skanneren er nå klar til bruk.

Rengjør papirbanen

Hvis det finnes striper eller riper på de skannede bildene, bruker du en rengjøringsklut for papirbane fra HP til å rengjøre papirbanen.
merknad:
Hvis du opplever stadige papirstopper, bør du rengjøre valsene.
Følg denne fremgangsmåten for å rengjøre papirbanen:
 1. Åpne den forseglede pakningen som inneholder rengjøringskluten for papirbane fra HP ved å rive fra hakket. Pass på at du ikke river i stykker kluten.
 2. Ta ut rengjøringskluten og brett den ut.
 3. Legg den utbrettede kluten i innskuffen.
  Legg i rensearket
 4. Windows: Åpne HP Scanner Tools Utility, og klikk deretter på kategorien Vedlikehold.
 5. Mat kluten gjennom skanneren.
  Windows: Under Rengjør papirbane klikker du på Rengjør for å mate kluten gjennom skanneren.
  macOS (2000 s2- og 3000 s4-modeller): Trykk på Skann for å mate kluten gjennom skanneren.
  merknad:
  I tillegg til å mate kluten gjennom skanneren vil Mac-maskinen utføre skannesnarveien som er tilordnet Skann-knappen .
    forsiktig:
  Vent to minutter slik at komponentene tørker før du fortsetter med neste trinn.
 6. Legg opptil fem trykte ark i skanneren. Skann dem, og se på resultatene.
 7. Hvis det fortsatt vises streker, gjentar du trinn 3 til 6.
  Rengjøringskluten kan kjøres gjennom skanneren opptil fem ganger i løpet av 30 minutter. Etter dette er kluten uttørket. Hvis gjentatt kjøring av rengjøringskluten ikke fjerner strekene fra de skannede bildene, rengjør du valsene.
 8. Windows: Under Registrer rengjøring av papirbane klikker du på Registrer rengjøring for å logge denne rengjøringsaktiviteten og oppdatere papirbanens rengjøringshistorikk.

Rengjøre valsene

Rengjør valsene hvis en av disse situasjonene oppstår:
 • Windows: HP Scanner Tools Utility angir at rengjøring er nødvendig.
 • Du opplever gjentatte papirstopper.
 • Dokumentmateren drar ikke ark inn i papirbanen.
 • Skannede bilder er langstrakte.
 • Du skanner ofte et av følgende typer dokumenter: bestrøket papir, kjemisk behandlede dokumenter som karbonfritt papir, dokumenter med en stor mengde kalsium, dokumenter skrevet med eller skrevet på med blyant, dokumenter der toneren ikke har tørket.
Følg denne fremgangsmåten for å rengjøre valsene:
 1. Trykk på Av/på for å slå skanneren av, og koble deretter USB-kabelen og strømledningen fra skanneren.
 2. Dra låsen fremover for å åpne dokumentmaterluken.
  Åpne dokumentmaterluken
 3. På baksiden av den åpne dokumentmateren skyver du en fingertupp under tappen øverst til høyre på hentevalsedekselet. Ta deretter tak i tappen og dra fremover for å åpne hentevalsedekselet over de øvre hentevalsene.
  Rengjør valsene som var under dekselet
 4. Bruk en HP papirbanerenseklut eller en ren, lofri klut som er fuktet med isopropylalkohol, og tørk av hentevalsene.
  Tørk av valsene ovenfra og ned, og roter valsene 360 grader for å sikre at du får tørket av hele overflaten, lukk deretter valsedekselet.
  Rengjør valsene med en ren, lofri klut
 5. Tørk av valsene over og under skannestripen nedenfor hentevalsene.
  Rengjør valsene som er over og under skannestripen
 6. Åpne dekselet for skillevalsene, og tørk deretter av skillevalsene.
  Rengjøre skillevalsene
 7. Lukk dekselet for skillevalsene. Tørk av valsene over og under skannestripen nedenfor skillevalsene.
  Rengjør valsene som er over og under skannestripen
 8. Trykk på begge sidene av dokumentmaterluken for å lukke den, og koble deretter USB-kabelen og strømledningen til skanneren.
    forsiktig:
  Vent to minutter på at matevalsene skal tørke før du legger dokumenter i dokumentmateren.
 9. Trykk på Av/på for å slå skanneren på.
 10. Windows: Oppdater skannerens vedlikeholdshistorikk.
  1. Åpne HP Scanner Tools Utility, og klikk deretter på kategorien Vedlikehold.
  2. Under Registrer rengjøring av valser klikker du på Registrer rengjøring for å logge denne rengjøringsaktiviteten og oppdatere rengjøringshistorikken for valsene.
   Se HP Scanner Tools Utility Help (hjelp til skannerverktøy) for å få mer informasjon.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...