hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
 • Opplysning
  Windows 11

  Du finner vanlige spørsmål og svar her.

 • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - Problemer med drift av skanneren

Se gjennom følgende informasjon om hvordan du løser problemer med skannerbetjening.

Tilkoblingsproblemer

Se gjennom følgende informasjon om løsing av tilkoblingsproblemer.

Kontroller USB-forbindelsen

Følg disse trinnene for å kontrollere USB-tilkoblingen.
Kontroller den fysiske tilkoblingen til skanneren.
 • Bruk kabelen som fulgte med skanneren. Det er ikke sikkert at andre USB-kabler er kompatible med skanneren.
 • Kontroller at USB-kabelen er ordentlig tilkoblet mellom skanneren og datamaskinen. Treforkikonet på USB-kabelen vender ned når kabelen er riktig koblet til skanneren.
Hvis problemet vedvarer etter at du har fulgt fremgangsmåten ovenfor, kan du forsøke dette:
 1. Gjør ett av følgende, avhengig av hvordan skanneren er koblet til datamaskinen:
  • Hvis USB-kabelen er koblet til en USB-hub eller dokkingstasjonen til en bærbar PC, kobler du USB-kabelen fra USB-huben eller dokkingstasjonen og kobler i stedet USB-kabelen til en USB-port på baksiden av datamaskinen.
  • Hvis USB-kabelen er koblet direkte til datamaskinen, kobler du den til en annen USB-port på baksiden av datamaskinen.
  • Fjern alle andre USB-enheter fra datamaskinen bortsett fra tastaturet og musen.
 2. Trykk på Av/på for å slå av skanneren, vent i 30 sekunder og slå deretter skanneren på igjen.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Når datamaskinen er startet igjen, forsøker du å bruke skanneren.
  • Hvis skanneren fungerer, kobler du til igjen andre USB-enheter en og en og forsøker å bruke skanneren for hver enhet som tilkobles. Koble fra eventuelle USB-enheter som hindrer at skanneren fungerer.
  • Windows: Hvis skanneren ikke fungerer, avinstallerer du drivere og programvare for HP ScanJet og installerer på nytt.

Kontroller Ethernet-tilkoblingen (N4000 snw1- og N7000 snw1-modeller)

Følg disse trinnene for å kontrollere Ethernet-tilkoblingen:
 1. Kontroller at Ethernet-kabelen er ordentlig tilkoblet mellom produktet og en ruter, Ethernet-kontakt eller Ethernet-svitsj.
 2. Hvis Ethernet-kabelen er koblet til en nettverksruter eller Ethernet-svitsj, kan du prøve å koble den til en annen port på ruteren eller svitsjen.
 3. Trykk på Av/på for å slå av skanneren, vent i 30 sekunder og slå deretter skanneren på igjen.

Kontroller den trådløse tilkoblingen (N4000 snw1- og N7000 snw1-modeller)

Se gjennom følgende for å kontrollere den trådløse tilkoblingen.
 • Kontroller at nettverkskabelen ikke er koblet til.
 • Kontroller at skanneren og den trådløse ruteren er slått på og har strømtilførsel. Kontroller også at skannerens trådløsmottaker er slått på.
 • Kontroller at SSID-navnet (Service Set Identifier) er riktig. Kjør det trådløse oppsettet på nytt hvis du er usikker på om du har riktig SSID-navn.
 • I sikrede nettverk må du kontrollere at sikkerhetsinformasjonen er riktig. Kjør det trådløse oppsettet på nytt hvis sikkerhetsinformasjonen ikke er riktig.
 • Hvis det trådløse nettverket fungerer som det skal, kan du prøve å få tilgang til andre datamaskiner i det trådløse nettverket. Hvis nettverket har Internett-tilgang, kan du prøve å koble deg til Internett via en trådløs forbindelse.
 • Kontroller at krypteringsmetoden (AES eller TKIP) er den samme for skanneren som den er for det trådløse tilgangspunktet (i nettverk som bruker WPA-sikkerhet).
 • Kontroller at skanneren er innenfor rekkevidden til det trådløse nettverket. For de fleste nettverk må skanneren være innenfor 30 m (100 ft) fra det trådløse tilgangspunktet (den trådløse ruteren).
 • Kontroller at ingen hindringer blokkerer det trådløse signalet. Fjern eventuelle store metallgjenstander mellom tilgangspunktet og skanneren. Kontroller at det ikke er søyler, vegger eller støttepillarer som inneholder metall eller betong, mellom skanneren og tilgangspunktet.
 • Kontroller at skanneren er plassert på avstand fra elektroniske enheter som kan forstyrre det trådløse signalet. Det er mange typer produkter som kan forstyrre det trådløse signalet, blant annet motorer, trådløse telefoner, overvåkingskameraer, andre trådløse nettverk samt enkelte Bluetooth-enheter.
 • Kontroller at skannerdriveren er installert på datamaskinen.
 • Kontroller at datamaskinen og skanneren er koblet til det samme trådløse nettverket.
 • For macOS må du kontrollere at den trådløse ruteren støtter Bonjour.

Knapper fungerer ikke som de skal

Hvis knappene ikke er fungerer som de skal, fullfører du trinnene nedenfor.
 1. En kabel kan være løs. Kontroller at USB-kabelen og strømledningen er ordentlig tilkoblet.
 2. Slå skanneren av, vent 30 sekunder og slå deretter skanneren på igjen.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Hvis problemet vedvarer, kan det være et problem med kontrollpanelet. Ta kontakt med HPs kundestøtte på:

LCD-problemer (5000 s5- og 7000 s3-modeller)

Se gjennom følgende informasjon for å løse LCD-problemer.

LCD-Skjermen har visningsproblemer

Disse symptomene indikerer et problem med skannerens kontrollpanel.
 • LCD-problemer: Skjermen er blank eller en del av skjermens innhold mangler.
 • LED-problemer: Lysdioder (LED) fungerer ikke eller blir værende i feil tilstand.
Hvis skanneren har noen av disse problemene, tar du kontakt med HPs kundestøtte på www.hp.com/support.

Skannerknappene fungerer ikke som forventet

Disse symptomene indikerer et problem med skannerens kontrollpanel.
 • Problemer med knapper: Knapper reagerer ikke eller feil handling utføres når du trykker en knapp. For eksempel får du ensidig skanning når du trykker på Skann tosidig .
 • LED-problemer: Lysdioder (LED) fungerer ikke eller blir værende i feil tilstand.
Hvis skanneren har noen av disse problemene, tar du kontakt med HPs kundestøtte på www.hp.com/support.

Berøringsskjermproblemer (N4000 snw1- og N7000 snw1-modeller)

Disse symptomene indikerer et problem med skannerens berøringsskjerm.
 • Problemer med berøringsskjermen: Skjermen er blank eller en del av skjermens innhold mangler.
 • Problemer med knapper: Knapper reagerer ikke eller feil handling utføres når du trykker på en knapp (for eksempel at du får ensidig skanning når du trykker på Skann tosidig .
Hvis skanneren har noen av disse problemene, tar du kontakt med HPs kundestøtte på www.hp.com/support.

Problemer med skanningsytelse

Se gjennom følgende informasjon om hvordan du løser problemer med skanneytelse.

Skanningen begynner ikke umiddelbart

Kontroller at luken til dokumentmateren er lukket og at skanneren er slått på.

Skanneren skanner elementer svært langsomt

Når du skanner for å redigere tekst, vil programmet for optisk tegngjenkjenning (OCR) forårsake at skanneren skanner langsommere, noe som er helt normalt. Vent på at elementet skannes.
merknad:
Windows: For å få et best mulig resultat med optisk tegngjenkjenning bør skannerkomprimeringen settes på laveste komprimeringsnivå eller deaktiveres.
Skanning med høyere oppløsning enn nødvendig øker skannetiden og gir en større fil uten ekstra fordeler. Hvis du skanner med høy oppløsning, angir du et lavere oppløsningsnivå for å øke skannehastigheten.

Skanneren skanner bare én side av en tosidig original

Kontroller at den valgte skannesnarveien angir tosidig skanning.

Skannede sider mangler ved skannemålet

Når du skanner, skannes sider som klistrer seg sammen, som én side. Kontroller at skannede sider ikke er klistret sammen.

Skannede sider kommer i feil rekkefølge ved skannemålet

Hvis skannede sider kommer i feil rekkefølge på skannemålet, kontrollerer du følgende.
 • Kontroller at rekkefølgen på sidene i originaldokumentet er riktig før du legger det med forsiden ned i innskuffen.
 • Kontroller at det ikke er stifter, binders eller noe annet (som selvklebende lapper) festet til dokumentet, slik at sidene kan mates feil.
 • Kontroller at sidene ikke er klistret sammen.

Skannerfilene er for store

Hvis skannerfilene er for store, kontrollerer du følgende.
 • De fleste skanneprogrammer lar deg velge en mindre filstørrelse når du velger utdatafiltypen. Se hjelpen til skanneprogramvaren du bruker for mer informasjon.
 • Kontroller innstillingen for skanneoppløsning (se hjelpen til skanneprogramvaren du bruker for mer informasjon):
  • 200 dpi er tilstrekkelig for å lagre dokumenter som bilder.
  • 300 dpi er tilstrekkelig til å lage redigerbar tekst med optisk tegngjenkjenning (OCR) for de fleste skrifter.
  • For asiatiske og små skrifter bør du velge en høyere oppløsning.
  merknad:
  For noen spesielle bakgrunnsskanninger med svarte punkter, kan de hende bildet blir mindre dersom du lagrer det som en .tif-fil.
  Skanning med høyere oppløsning enn nødvendig gir en større fil uten ekstra fordeler.
 • Fargeskanning gir større filer enn skanning i svart-hvitt.
 • Hvis du skanner et stort antall sider kan du vurdere å skanne færre sider om gangen for å opprette flere, men mindre filer.

Problemer med tekstgjenkjenning (OCR) (Windows)

Skanneren bruker optisk tegngjenkjenning (OCR) til å konvertere tekst på en side til tekst som kan redigeres på en datamaskin.
 • Hvis tekst kan skannes, men ikke redigeres, må du velge følgende før du skanner:
  • Velg en skannesnarvei som støtter optisk tegngjenkjenning. Følgende skannesnarveier støtter optisk tegngjenkjenning:
   • Lagre som PDF
   • Send per e-post som PDF
   • Lagre som redigerbar tekst (OCR)
   • Send til sky
   • Hverdagslig skanning
  • Velg én av de følgende utdatafiltypene basert på optisk tegngjenkjenning fra rullegardinlisten Filtype:
   • Tekst (.txt)
   • Rikt tekstformat (.rtf)
   • Word (.doc, .docx)
   • Excel (.xls, .xlsx)
   • CSV (.csv)
   • XML (.xml)
   • Søkbar PDF (.pdf)
   • PDF/A (.pdf)
merknad:
Hvis en utdatafiltype basert på optisk tegngjenkjenning ikke velges, blir dokumentet skannet som et bilde og teksten kan ikke redigeres.
 • Kontroller originalene
  • Programvaren vil kanskje ikke gjenkjenne tekst der tegnavstanden er for liten. Hvis teksten som programvaren konverterer for eksempel har manglende eller kombinerte tegn, kan «rn» vises som «m».
  • Nøyaktigheten til programvaren avhenger av bildekvalitet, tekststørrelse og struktur på originalen og kvaliteten på selve skanningen. Pass på at originalen har god bildekvalitet.
  • En farget bakgrunn kan føre til at bilder i forgrunnen ikke blir tydelige nok.
 • Hvis skannerstripene er skitne, vil ikke den skannede filen ha optimal klarhet. Sørg for at skannerstripene er rene.

E-postproblemer (N4000 snw1- og N7000 snw1-modeller)

Prøv følgende for å løse e-postproblemer.

Kontroller SMTP-gatewayadressen

Åpne den Innebygde webserveren for å bekrefte at SMTP-gatewayadressen er riktig. Kontroller også at e-postadressen som brukes, er gyldig.

Kontroller LDAP-gatewayadressen (Windows)

Bruk følgende fremgangsmåte for å validere LDAP-gatewayadressen i Windows.
 1. Åpne Windows Utforsker. I adressefeltet skriver du inn LDAP:// etterfulgt av LDAP-gatewayadressen. Skriv for eksempel LDAP://12.12.12.12 der «12.12.12.12» representerer LDAP-gatewayadressen.
 2. Trykk på Enter. Hvis LDAP-gatewayadressen er gyldig, åpnes dialogboksen Søk etter personer.
 3. Hvis LDAP-gatewayadressen ikke er gyldig, kontakter du nettverksadministratoren.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...