hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - Strømproblemer

Se gjennom følgende informasjon om hvordan du løser strømproblemer.

Kontroller at skanneren har strøm

Strømledningen skal være koblet til mellom skanneren og en stikkontakt.
 • Kontroller at strømledningen er ordentlig tilkoblet mellom skanneren og en strømførende stikkontakt.
 • Hvis strømledningen er koblet til et overspenningsvern, må du kontrollere at overspenningsvernet er koblet til en stikkontakt og er slått på.
 • Påse at skanneren får strøm.

Skanneren slår seg ikke på

Hvis skanneren ikke vil slå seg på når du trykker på Av/på , kontrollerer du følgende:

Skanneren er stoppet midlertidig eller er slått av

Hvis skanneren slutter å skanne, følger du fremgangsmåten nedenfor. Etter hvert trinn starter du skanning for å se om skanneren fungerer. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du med neste trinn.
 1. En kabel kan være løs. Kontroller at både USB-kabelen og strømforsyningen er riktig tilkoblet.
  Bruk kabelen som fulgte med skanneren. Det er ikke sikkert at andre USB-kabler er kompatible med skanneren.
 2. Påse at skanneren får strøm.
  1. Kontroller at Av/på-lampen på kontrollpanelet lyser.
  2. Hvis Av/på-lampen ikke lyser, må du kontrollere at stikkontakten eller overspenningsvernet som strømforsyningen er koblet til, har strøm.
  3. Hvis stikkontakten eller overspenningsvernet har strøm, men Av/på-lampen fremdeles ikke er på, koble strømledningen fra strømkilden, vent 30 sekunder, og koble den til igjen.
  4. Hvis problemet ikke er løst, kan strømforsyningen være defekt. Gå til produktstøttesiden for å få hjelp:
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Windows: Åpne kontrollpanelet på datamaskinen, og bruk verktøyet Programmer og funksjoner til å avinstallere følgende programmer:
  • HPs programvare for grunnleggende ScanJet-enhet
  • HP ScanJet ISIS Driver:
  • HP Scanjet-plugin
  • HP Scan
 5. Koble USB-kabelen og strømforsyningen til skanneren igjen, og trykk deretter på Av/på for å slå skanneren på. Installer HP ScanJet-programvare og -drivere på nytt.

Skanneren slår seg stadig av

Hvis skanneren stadig slår seg av, kan du prøve disse trinnene i henhold til operativsystemet.
Som standard vil skanneren gå i hvilemodus før 15 minutters uvirksomhet og vil slå seg av automatisk etter to timers uvirksomhet for å spare strøm.
Windows: Følg denne fremgangsmåten for å endre standardinnstillingene:
 1. Start HP Scanner Tools Utility.
 2. Klikk på fanen Innstillinger, og velg deretter ønsket innstilling for hvilemodus og automatisk avslåing.
  • Hvis du vil angi når skanneren går i hvilemodus etter en periode med inaktivitet, velger du 15 minutter eller 1 time fra rullegardinlisten Sett skanneren til hvilemodus etter.
  • Hvis du vil angi når skanneren automatisk skal slås av etter en periode med inaktivitet, velger du en passende tid (1 time, 2 timer, 4 timer eller 8 timer) fra rullegardinlisten Slå skanneren av etter
 3. Klikk på Bruk.
macOS: Bruk HP Utility til å endre disse standardverdiene.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...