hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...
  • Opplysning
    Lær hvordan du oppgraderer til Windows 11

    Oppgraderingsguide til Windows 11

  • Tilbakemelding

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

MyHPSupport - Selskapets brukerveiledning

Juridiske merknader

Garanti

De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene som følger med produktene og tjenestene. Ingenting i dette dokumentet skal kunne tolkes som en tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller innholdsmessige feil eller utelatelser i dette dokumentet.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Begrenset rettighetsforklaring

Konfidensiell datamaskinprogramvare. Gyldig lisens fra HP kreves for eierskap, bruk eller kopiering. I samsvar med FAR 12.211 og 12.212 er kommersiell datamaskinprogramvare, dokumentasjon for datamaskinprogramvare og tekniske data for kommersielle elementer lisensiert til de amerikanske myndighetene i henhold til selgers standard kommersielle lisens.

Merknad for opphavsrett

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...