hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Managed MFP E52645 - Konfigurere skriveren (maskinvare)

Konfigurere skriveren (maskinvare)

Dette dokumentet forklarer hvordan du setter sammen de fysiske delene av skriveren. Fullfør disse trinnene før du installerer skriverprogramvaren på datamaskinen.
Hvis skriverens maskinvare allerede er konfigurert, kan du gå til delen Koblinger til instruksjoner for programvareinstallasjon i slutten av dokumentet for å få hjelp med programvareinstallasjon.
Bruk følgende fremgangsmåte for å konfigurere skriveren:
 1. Pakk ut skriveren:
  1. Velg et sted å plassere skriveren som oppfyller følgende spesifikasjoner:
   • En solid arbeidsflate på et godt ventilert og støvfritt område borte fra direkte sollys
   • Temperaturområde: 10 – 32,5 °C
   • Fuktighetsområde: 10 % til 80 %
   • Nok plass rundt skriveren til å åpne alle deksler og skuffer
      forsiktig:
    Skriveren veier 29,1 kg 64,1 pund. HP anbefaler at to personer flytter på skriveren.
    Figur : Plasskrav
  2. Ta HP-skriveren ut av esken, og kontroller deretter at innholdet samsvarer med denne tegningen:
   Figur : Innhold i esken
  3. Fjern all tape og emballasje fra skriveren.
   merknad:
   HP anbefaler at emballasjen resirkuleres.
   Figur : Fjern tapen og emballasjen
 2. Sett inn tonerkassettene:
  1. Trykk på utløserknappen for det øvre dekselet på venstre side av skriveren.
   Figur : Trykk på utløserknappen
  2. Åpne frontdekselet.
   Figur : Åpne frontdekselet
  3. Pakk ut den nye tonerkassetten fra det beskyttende laget ved å rive av plaststripene og åpne pakken.
   merknad:
   HP anbefaler at emballasjen resirkuleres.
   Figur : Pakk ut tonerkassetten
  4. Juster tonerkassetten med åpningen, og skyv den inn i skriveren.
   Figur : Sett inn tonerkassetten
  5. Lukk frontdekselet.
   Figur : Lukk frontdekselet
 3. Legg papir i skuff 2:
  Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du legger papir i skuff 2.
  merknad:
  Du legger papir i de valgfrie 550-arks skuffene på samme måte som i skuff 2. Bare skuff 2 vises her.
    forsiktig:
  Du må ikke dra ut mer enn én papirskuff om gangen.
  Ikke bruk papirskuffen som trappetrinn.
  Hold hender unna papirskuffene når de lukkes.
  Alle skuffer må være lukket når skriveren skal flyttes.
  1. Åpne skuff 2 ved å dra den ut og løfte den litt opp for å ta den av skriveren.
   Figur : Åpne skuff 2
  2. Juster papirskinnene for lengde og bredde ved å klemme på justeringslåsene og skyve skinnene til størrelsen på papiret som brukes.
   Figur : Juster papirførerne
  3. Legg papir i skuffen og kontroller at skinnene lett berører bunken, uten å bøye den.
   merknad:
   Kontroller at toppen av bunken er under indikatoren for full skuff.
   Figur : Legg i papir
  4. Lukk skuffen.
   Figur : Lukk skuffen
 4. Koble til en nettverkskabel (ekstrautstyr):
  Koble til nettverkskabelen nå hvis skriveren skal kobles til et nettverk. Hvis ikke går du videre til neste trinn.
  merknad:
  Nettverkskabel følger ikke med skriveren.
  Figur : Koble til nettverkskabelen
    forsiktig:
  Ikke koble til en USB-kabel nå. Hvis du vil bruke en USB-kabel til å koble skriveren til datamaskinen, kobler du den til når du blir spurt om det under programvareinstallasjonen.
  Ikke koble til en USB-kabel enda
 5. Koble til strømledningen, og slå på skriveren:
  1. Koble strømledningen til skriveren og et jordet strømuttak.
   merknad:
   Bruk bare strømledningen som følger med skriveren, slik at du ikke skader skriveren.
     forsiktig:
   Kontroller at strømkilden passer for spenningsspesifikasjonen for skriveren. Spenningsnivået vises på skriveretiketten. Skriveren bruker enten 100–127 volt eller 220–240 volt og 50/60 Hz.
   Figur : Koble til strømledningen
  2. Trykk på av/på-knappen for å slå på skriveren.
   Figur : Trykk på av/på-knappen
  3. Vent i 60 sekunder før du fortsetter. I løpet av denne tiden, hvis skriveren er koblet til et nettverk, gjenkjenner nettverket skriveren og tilordner skriveren en IP-adresse eller et vertsnavn.
  4. På kontrollpanelets Første gangs konfigurasjon angir du språk, dato-/tidsformat og tidssone.
   Du kan fullføre det avansert oppsettet for nettverkstilkoblede skrivere fra den innebygde webserveren (EWS), når som helst etter at skriverens IP-adresse er opprettet. For å finne IP-adressen på skriverens kontrollpanel, velger du Informasjon-ikonet og velger deretter Nettverk-ikonet . Skriv inn IP-adressen i adresselinjen til en nettleser for å åpne den innebygde webserveren.
   merknad:
   For informasjon om avansert konfigurasjon av nettverkstilkoblede skrivere, kan du gå til http://www.hp.com/support/ljE52645mfp.
 6. Installere tastaturoverlegget (tilleggsutstyr):
  Noen språk krever at du installerer et tastaturoverlegg.
  merknad:
  Tastaturet støttes bare på Flow E52645c-modellen.
  1. Trekk ut tastaturet.
   Figur : Trekk ut tastaturet
  2. Trekk av papirbeskyttelsen fra overlegget i en skarp vinkel. Alle etikettene skal henge fast på det gjennomsiktige arket.
   Figur : Fjern beskyttelsespapiret fra overlegget
  3. Juster de øverste hjørnene av det gjennomsiktige arket parallelt med esc- og delete-knappen.
   Figur : Juster arket på tastaturet
  4. Støtt tastaturet fra undersiden, og trykk etikettene på plass.
   Figur : Trykk etikettene godt på plass
  5. Trekk av det gjennomsiktige arket i en skarp vinkel.
   Figur : Fjern det gjennomsiktige arket
 7. Aktivere USB-porten:
  USB-porten er deaktivert som standard og må aktiveres fra skriverens kontrollpanel.
  1. Stryk til høyre på startskjermbildet i skriverens kontrollpanel og trykk på Innstillinger.
  2. Berør Generelt > Aktiver enhet-USB > Aktivert.
  3. Følg instruksjonene for ditt operativsystem.
   merknad:
   En USB-kabel følger ikke med skriveren.
   • Windows: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det under installeringen av programvaren. Fortsett til neste trinn.
   • Mac: Koble til USB-kabelen nå.
 8. Kontroller at skriveren fungerer riktig:
  Gjør følgende for å bekrefte at skriveren fungerer riktig:
  1. Trykk på Rapporter på startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.
  2. Velg Konfig.-/statussider.
  3. Velg Konfigurasjonsside, og trykk deretter på Skriv ut for å skrive ut konfigurasjons- og Jetdirect-sidene.
   Hvis skriveren er koblet til et nettverk, finner du IP-adressen på Jetdirect-siden.
   • IPv4: Hvis IP-adressen er 0.0.0.0, 192.0.0.192 eller 169.254.x.x, må du konfigurere IP-adressen manuelt. Hvis ikke, var nettverkskonfigurasjonen vellykket.
   • IPv6: Hvis IP-adressen begynner med «fe80:», skal skriveren kunne skrive ut. Hvis ikke må du konfigurere IP-adressen manuelt.
   merknad:
   Konfigurasjonssiden inneholder informasjon om fastvareversjonen som du kan se når du oppdaterer fastvaren.
 9. Oppdater skriverens fastvare (valgfritt, men anbefales):
  HP oppdaterer regelmessig funksjoner som er tilgjengelige i skriverens fastvare. Oppdater skriverfastvaren for å dra nytte av de nyeste funksjonene.
  merknad:
  Snakk med nettverksadministratoren før du oppdaterer skriverfastvaren.
  Du finner mer informasjon om hvordan du oppdaterer skriverens fastvare i Oppdatere fastvare ved hjelp av en USB-minnepenn eller den innebygde webserveren (EWS).
Koblinger til instruksjoner for programvareinstallasjon
Når du har fullført de forrige konfigureringstrinnene, installerer du skriverprogramvaren ved hjelp av én av følgende metoder:
 • Metode 1: Last ned HP Easy Start (Windows og macOS-klienter)
  1. Gå til 123.hp.com/laserjet, og klikk på Last ned.
  2. Følg instruksjonene på skjermen.
 • Metode 2: Last ned fra webområdet for produktstøtte (Windows-klienter og -servere)
  1. Gå til nettsiden for produktstøtte http://www.hp.com/support/ljE52645mfp, og trykk på Programvare > Drivere.
  2. Last ned programvaren for skrivermodellen og operativsystemet.
   merknad:
   Windows - Driver - Programvare for produktinstallasjon for klienter, Grunnleggende drivere V3 og V4 for klienter og servere.
  3. Start programvarefilen fra mappen der filen ble lagret, og følg instruksjonene på skjermen.
 • Metode 3: IT-styrt oppsett (kun Windows - klienter og servere)
  Gå til hp.com/go/upd for å laste ned og installere HP Universal Print Driver.
Finn mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til http://www.hp.com/support/ljE52645mfp.
Velg Hjelp-knappen på skriverens kontrollpanel for å få tilgang til hjelpeemnene.
Figur : Hjelp-ikon på skriverens kontrollpanel

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...