hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Scanjet - Slik sender du til et mål

Funksjonen Send til i HP Scan-programvaren lar deg sende et skannet dokument til følgende mål:
 • Til en bane eller nettverksmappe
 • E-post
 • Google Drive
 • Dropbox
 • OneDrive
 • SharePoint
 • FTP
 • SFTP

Layout for Sende til-dialog

Den nedre delen av fanen Mål er panelet Send til. Innholdet og formatet for dette panelet er basert når Send til-målet er valgt. Panelet inneholder både vanlige og unikt elementer. Knappen Konfigurer vises når målet krever engangsoppsett eller autentisering. Konfigurasjonsverdier som enkel kan endres vises i området for målspesifikke kontroller. Eksempler på disse konfigurasjonsverdiene er banenavn og e-postmål.
Figur : Layout for Sende til-dialog
Avkrysningsboksen Lagre en lokal kopi og knappen Angi lokal kopi vises for alle mål unntatt Lokalt og nettverk. Denne funksjonen tillater at en eksakt kopi av filen som sendes til primærmålet også lagres lokalt.
Når du har valgt knappen Angi lokal kopi vises dialogboksen Konfigurer lokal kopi . Velg den lokale mappen filen skal kopieres til. Filnavnet er basert på målfilnavnet, og følge de samme reglene for å legge til filtellere.
Ved valg av Vis Lagre som-dialogboks vises en dialogboks før filen lagres. Dette lar deg redigerer banen eller filnavnet før endelige lagring utføres.
Bruk følgende alternativknapper Etter at filen(e) lagres for å angi hva som skjer når filen lagres:
 • Åpne filen
 • Starte Windows Explorer
 • Ikke gjøre noe
Figur : Konfigurere lokale kopi

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...