hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet, HP PageWide Enterprise - Feilsøk problemer med HP ePrint via e-post

Innføring

HP ePrint via e-post er en funksjon som kommer med enkelte HP-skrivermodeller som gir deg mulighet til å skrive ut dokumenter eller bilder ved å sende dem per e-post direkte til den Internet-tilkoblede HP-skriveren. Dette dokumentet inneholder generell informasjon om hvordan du løser problemer når du prøver å skrive ut med HP ePrint via e-post.
For mer informasjon for å sjekke kravene og gjennomgå konfigurasjonen og utskriftsinstruksjonene, kan du lese følgende dokumenter:
Konfigurer HP ePrint via e-post – Finn ut hvordan du konfigurerer HP ePrint via e-post.
Skrive ut med HP ePrint via e-post – Finn ut hvordan du skriver ut med HP ePrint via e-post.

Generelle feilsøkingstips

Hvis du ikke kan skrive ut til en HP-skriver, kan du bruke følgende feilsøkingstips som veiledning:
 • Kontroller at skriveren er slått på og koblet til et nettverk med en aktiv Internett-tilkobling.
  merknad:
  Wi-Fi-skrivere kan ta flere minutter på å koble til et Wi-Fi-nettverk etter at de er slått på. Kontroller at skriveren er koblet til samme nettverk som datamaskinen før du forsøker å skrive ut.
 • Kontroller at mobilenheten eller den bærbare datamaskinen har e-postfunksjonalitet og Internett-tilgang.
 • Kontroller at HP-skriveren har funksjonen HP ePrint via e-post og at den siste fastvareversjonen er installert. For å sjekke om skrivermodellen har denne funksjonen, kan du gå til Skrivere som kan bruke mobile utskriftsløsninger.
 • Kontroller at HP Webtjenester er aktivert på skriveren.
 • Kontroller at skriveren er registrert på HP Connected.
 • Kontroller at skriveren har papir og har nok toner til å skrive ut.

Feilsøke en feilmelding

Feilmeldingen «E-postsystemfeil, tilbakesendt e-post»

For informasjon om hvordan du feilsøker feilmeldingen «E-postsystemfeil, tilbakesendt e-post», kan du gå til 'Mail System Error Returned Mail' message received or the HP ePrint job did not print (c06264821) (på engelsk).

Feilmeldingen «Skriveren er ikke tilkoblet»

Hvis du får feilmeldingen «Skriveren er ikke tilkoblet» når du prøver å aktivere Webtjenester, følger du disse trinnene:
Løsning: Kontroller at HP-skriveren er koblet til et trådløst nettverk.
For instruksjoner om hvordan du installerer skriveren på et trådløst nettverk, kan du gå til www.hp.com/go/support og bla etter et støttedokument med informasjon om hvordan du installerer HP-skriveren på et trådløst nettverk.

Feilmeldingen «Utskriftsjobben ble mottatt, men kan ikke skrives ut»

Denne feilen mottas når e-posten hadde et vedlegg, men det var ingen tekst i e-posten.
Løsning: Legg til tekst i e-posten og send e-posten og vedlegget på nytt.

Feilsøke andre problemer

HP ePrint-jobben skrives ikke ut

Hvis HP e-print-jobben ikke skrives ut eller du mottar feilmeldingen «E-postsystemfeil, tilbakesendt e-post», kan du gå til 'Mail System Error Returned Mail' message received or the HP ePrint job did not print (c06264821) (på engelsk).

Skriveren opprettholder ikke den trådløse tilkoblingen

For informasjon om hvordan du feilsøker problemer med trådløs tilkobling, kan du gå til Printer Does Not Maintain Wireless Connection (c02984830) (på engelsk).
merknad:
Hvis du nylig har sendt e-post til HP-skriverens e-postadresse, men skriveren mistet den trådløse nettverkstilkoblingen, skrives e-posten ikke ut. Men e-posten blir lagret på HP ePrint-serveren (i utskriftskøen i HP Connected-kontoen) i opptil 24 timer. Etter at du gjenoppretter den trådløse tilkoblingen på skriveren, logger du deg på kontoen din på HP Connected for å sende den lagrede utskriftsjobben til HP-skriveren.

Skriveren ble slått av da jeg sendte en e-post til skriveren

Hvis du nylig har sendt e-post til HP-skriverens e-postadresse, men HP-skriveren er avslått og ikke tilkoblet det trådløse nettverket, skrives e-posten ikke ut. Men e-posten blir lagret på HP ePrint-serveren (i utskriftskøen i HP Connected-kontoen) i opptil 24 timer. Etter at du slår på HP-skriveren og kontroller at den er koblet til et trådløst nettverk, kan du logge deg på kontoen din på HP Connected for å sende den lagrede utskriftsjobben på nytt til HP-skriveren.

HP ePrint-begrensninger og -krav

Du må være oppmerksom på følgende begrensninger og krav ved bruk av HP ePrint:
 • E-post-meldinger som inneholder en URL-adresse i Emne:- feltet blir ikke skrevet ut. URL-koblinger i e-postteksten eller i vedlegg vises ikke på utskriften.
 • Bildefiler skal være minst 100 piksler i lengde eller bredde.
 • Utskriftsjobber bruker 300 dpi som standard.
 • HP ePrint-server godtar ikke utskriftsjobber på e-post hvis det er flere e-postadresser i Til:- eller Cc:- feltene. (Angi IP-adressen til HP-skriveren i Til:- feltet, og ikke angi andre e-postadresser i de andre feltene.)
 • Digitalt signerte, krypterte eller passordbeskyttede dokumenter skrives ikke ut.
 • Du kan ikke skrive ut e-postvedlegg uten å også skrive ut e-posten.
 • OpenOffice-filer støttes ikke for øyeblikket.
 • Utskrift av websider støttes for øyeblikket ikke. HP er i ferd med å utvikle løsninger som støtter utskrift av websider for mobile enheter.
 • Tosidig utskrift (utskrift på begge sider) støttes ikke.
 • Du kan bare endre innstillingene for papirskuffer fra kontrollpanelet på HP-skriveren.
 • Emnelinjen i e-posten vises ikke i utskriften.
 • Tidsstempler fra HP-ePrint-serveren viser ikke nøyaktig når utskriftsjobben ble opprettet eller skrevet ut.

Relaterte koblinger

E-postsikkerhet med HP ePrint via e-post – Finn ut om de innebygde sikkerhetsfunksjoner og metoder for å holde skriveren og utskriftsjobbene sikre.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...