hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet, HP PageWide Enterprise - E-postsikkerhet med HP ePrint via e-post

Innføring

Dette dokumentet inneholder informasjon om e-postsikkerhet ved bruk av HP ePrint via e-post. HP-skrivere med denne funksjonen kan koble til Internett og gjøre utskrift enklere og mer tilgjengelig for deg.
Figur : Diagram for HP ePrint via e-post
Tilkoblingsdiagram for HP ePrint via e-post
Se følgende emner for å komme i gang med HP ePrint via e-post:

Sikkerhetsfunksjoner for søppel-e-post

Den største trusselen mot den nettilkoblede skriveren er søppelpost – uønskede meldinger som sendes til skriverens e-postadresse. HP har vurdert denne trusselen og iverksatt flere sikkerhetskontrollen for å beskytte deg mot søppelpost, inkludert:
 • Skjule skriverens e-postadresse: Når du velger å aktivere Webtjenester på skriveren, genererer ePrint-systemet en e-postadresse som er unik for den skriveren. Det tilgjengelige utvalget av e-postadresser er veldig stort (mer enn én trillion). Det er ikke enkelt å gjette seg frem til denne e-postadressen for en som vil sende ut søppelpost.
 • Søppelpostfiltre: Etter at en e-post blir sendt til HP ePrint-gatewayen, blir e-posten filtrert gjennom søppelpostfiltre som oppdager og fjerner skadelige e-postmeldinger. Søppelpostfiltre ser etter mønstre som indikerer uønsket innhold, i likhet med virusskanning på datasystemet ditt. Søppelpostfiltrene oppdateres regelmessig for å fjerne den siste søppelposten fra e-Print-systemet.
 • Virusfiltre: Etter at en e-post er sendt til HP ePrint-epostgatewayen, blir vedleggene skannet for virus. Virusfiltrene oppdager og fjerner skadevare (skadelige filer) som er ment for å skade ePrint-systemet. Virusfiltrene oppdateres regelmessig for å fjerne den siste skadevaren.
 • Beskyttet e-postlevering: Vanligvis vil det å sende e-postinnhold til HP ePrint-epostgatewayen gjennom normale kanaler tilby tilstrekkelig beskyttelse for forbrukere. Dette er den samme beskyttelsen du har når du vanligvis sender e-postmeldinger. Men hvis du har høye sikkerhetskrav for å unngå tyvlytting eller tukling på e-poster, kan du sende e-posten gjennom en tredjepartsserver som implementerer sikker SMTP (eller SMTPS). En sikker SMTP-server bruker SSL (eller Secure Sockets Layer) for å sikre konfidensialiteten og integriteten til e-posten og vedlegg underveis fra SMTP-serveren til HP ePrint e-post gatewayen. Vanligvis må du installere ekstra programvare på klienten for å få tilgang til og sende e-post gjennom en sikker SMTP-server.
 • Beskyttet e-postinnhold: Etter at e-postinnhold går inn i HP ePrint-gatewayen, blir innholdet beskyttet mot uautorisert tilgang gjennom flere brannmurer og kan gjengis i riktig format før det skrives ut på den nettilkoblede skriveren. E-postinnholdet som åpnes av skriveren er beskyttet gjennom SSL med sterk kryptering. Som standard er alt e-postinnholdet beskyttet i ePrint-systemet. Du må kanskje ta flere steg for å sikre e-posten før den går inn i ePrint-systemet. Ved å benytte en sikker leveransemetode fra klienten til HP ePrint-e-postgatewayen, kan du forebygge mot «man-in-the-middle»-angrep.
 • Skrivertilgang til e-post-innhold: Den nettilkoblede skriveren autentiserer til ePrint-nettskyen for å motta e-Print-jobber. Da skriveren er autentisert, kan bare skriveren få tilgang til jobbene og e-postinnholdet som den er tilordnet. Ingen skriver kan få tilgang til en annen skrivers innhold, da de har unike identiteter og påloggingsopplysninger i ePrint-systemet.
 • Permanent sletting av ePrint-innhold: Etter at den nettilkoblede skriveren har mottatt og skrevet ut e-postinnholdet, blir innholdet aktivt. Hvis en skriver ikke kan skrive ut en jobb i løpet av en viss tid, blir også innholdet inaktivt. Inaktivt innhold fjernes permanent fra systemet flere ganger per dag og det kan ikke gjenopprettes. Den maksimale tiden som e-postinnhold forblir i systemet er 30 timer. Du være sikker på at e-postinnholdet og vedleggene ikke er tilgjengelig for noen personer eller enheter bortsett fra den nettilkoblede skriveren din. Hvis du sender en e-post til en ugyldig skriver-e-postadresse, blir innholdet forkastet umiddelbart.
 • Overvåkning av ePrint-jobb: Når skriveren er lagt til på HP Connected, kan du overvåke hvem som sender ePrint-jobber til skriveren. Skriverens jobbhistorikk inneholder senderens e-postadresse, emnelinjen og dato/klokkeslett. Jobbhistorikken er tilgjengelig i HP Connected.
 • Beskyttet modus for skriveren: Når du aktiverer Webtjenester på skriveren, kan alle som kjenner til skriverens e-postadresse sende e-poster til skriveren. For å hindre tilgang til skriverens e-postadresse, kan du legge til skriveren på HP Connected og opprette en liste over tillatte avsendere (eller hvitliste). Dette betyr at bare klarerte avsendere (identifiserbare gjennom deres e-postadresser) kan sende ePrint-jobber til skriveren. En skriver som er åpen for alle er i åpen modus (vises som en åpen lås i HP Connected). En skriver som er begrenset til klarerte avsendere er i beskyttet modus (vises som en lukket lås i HP Connected).

Hvordan kan jeg beskytte den nettilkoblede skriveren mot søppelpost?

 • Sikre skriveren fysisk: Hvis noen har fysisk tilgang til den nettilkoblede skriveren, kan de vise, skrive ut eller endre skriverens e-postadresse. Fysisk tilgang er kanskje ikke en stor risiko når du er hjemme, men du bør være nøye med å beskytte den nettilkoblede skriveren på jobb. Husk også å beskytte informasjonssiden som skrives ut i løpet av konfigurasjonen, da den inneholder skriverens e-postadresse. Etter at du skriver ut e-postadressen, har du opptil 24 timer på å legge til skriveren i HP Connected.
 • Ikke gjør skriverens e-postadresse tilgjengelig på et offentlig sted: Hvis du gjør skriverens e-postadresse tilgjengelig på Facebook eller andre offentlig tilgjengelige nettsteder, har du åpnet opp for at skriveren kan utsettes for søppelpost. Selv om innlegget er begrenset til kun venner, kan det hende at skriverens e-postadresse blir lest av andre. Oppbevar skriverens e-postadresse på et trygt sted.
 • Legge skriveren til HP Connected: Ved å legge til skriveren din på HP Connected, kan du se e-postadressene til alle som har sendt ePrint-jobber til skriveren. Etter at du har lagt til skriveren, trykker du på Vis jobbhistorikk for å undersøke jobbene og hvem som sendte dem. Hvis du ser en e-postadresse som du ikke gjenkjenner, kan du opprette en liste over tillatte sendere for den nettilkoblede skriveren.
 • Opprett en liste over «Klarerte avsendere» i HP Connected: Du bør ta deg tid til å beskytte den nettilkoblede skriveren hvis du er bekymret for hvem som kan sende e-post til skriveren. Etter at du har lagt til skriveren på HP Connected, kan du opprette en Liste over klarerte avsendere eller en liste over e-postadresser som har tillatelse til å sende e-post til skriveren. Den nettilkoblede skriveren vil være i beskyttet modus så lenge du har aktivert Listen over klarerte avsendere. Du kan også legge til eller fjerne e-postadresser fra Listen over klarerte avsendere.
 • Hvis du mottar søppelpost: Du kan slå av ePrint midlertidig på skriveren ved å velge Slå av ePrint fra menyen Innstillinger for Web Services. Dette alternativet stopper utskrift av alle ePrint-jobber til du slår ePrint på igjen. Etter at du har lagt til skriveren på HP Connected, kan du Vise jobbhistorikk for å se avsenderne som har sendt ePrint-jobber. Det kan hende at du vil opprette en Liste over klarerte avsendere for å beskytte skriveren. Dette vil hjelpe med å filtrere e-postadressene som er tillatt til å sende ePrint-jobber til skriveren.
 • Hvordan tilbakestiller jeg skriverens e-postadresse? Hvis du mistenker at skriveren har blitt utsatt for søppelpost, har du mulighet til å tilbakestille skriverens e-postadresse. Når du trykker på Tilbakestill-knappen på HP ePrint-innstillinger (kategorien Avansert) fra HP Connected, genereres det en ny e-postadresse for skriveren og innstillingene for den nettilkoblede skriveren opprettholdes.
 • Hvordan fjerner jeg Webtjenester? Den kan være nyttig å fjerne Webtjenester fra skriveren hvis du selger eller donerer den bort. Hvis Webtjenester fjernes vil den nettilkoblede skriveren miste alle ePrint-innstillingene inkludert eventuelle utskriftsapper. Dette skal bare brukes som en siste utvei. Alternativet Fjern Webtjenester er i skriverens meny Innstillinger for Webtjenester.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...