hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet, HP PageWide Enterprise - Utskrift med HP ePrint via e-post

Innføring

HP ePrint via e-post er en funksjon som kommer med enkelte HP-skrivermodeller som gir deg mulighet til å skrive ut dokumenter eller bilder ved å sende dem per e-post direkte til den Internet-tilkoblede HP-skriveren. Ingen skriverdriver eller app er nødvendig. Send bare dokumentene i en e-post fra enheten (bærbar PC, nettbrett, smarttelefon eller andre enheter som kan sende e-post) til en e-postadresse som er tilordnet skriveren.
Dette dokumentet forklarer hva er nødvendig og hvordan du skriver ut med HP ePrint via e-post.
For informasjon om andre utskriftsmetoder, kan du gå til Trådløs utskrift fra en bærbar PC, telefon eller et nettbrett.

Krav til skriveren og enheten

Se følgende krav for å bruke HP ePrint via e-post:
 • Skriveren må ha funksjonen HP ePrint via e-post. For å sjekke om skrivermodellen har denne funksjonen, kan du gå til Skrivere som kan bruke mobile utskriftsløsninger.
 • Skriveren må være koblet til et nettverk med en aktiv Internett-tilkobling.
 • Mobilenheten eller den bærbare PC-en må ha e-postfunksjonalitet og Internett-tilgang.
  merknad:
  Selv om skriveren må være koblet til et nettverk for å konfigurere eller bruke HP ePrint via e-post, trenger ikke den bærbare PC-en eller mobilenheten å være tilkoblet samme nettverk eller skriveren for å sende utskriftsjobber.

Krav til e-postprogrammer, filtyper og filstørrelser

Gå gjennom støttede e-postprogrammer, filtyper og -størrelser.

Konfigurer HP ePrint via e-post

Før du kan begynne å skrive ut med HP ePrint via e-post, må du aktivere HP Webtjenester på skriveren, du kan du registrere deg på HP Connected for å få e-postadressen til skriveren, og fullføre eventuelle valgfrie konfigurasjoner. For en trinnvis veiledning, kan du gå til Konfigurer HP ePrint via e-post.

Skrive ut med HP ePrint via e-post fra en iOS-enhet (iPad eller iPhone)

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut fra en iPad eller iPhone som kjører iOS 4.2 eller nyere.
 1. Kontroller at skriveren er aktivert, slått på og koblet til et kablet eller trådløst nettverk med tilgang til Internett.
 2. På iOS-enheten, finner og åpner du dokumentet eller bildet du vil skrive ut.
 3. Trykk på Action-ikonet () for å vise menyalternativene.
 4. Trykk på Send bilde i e-post eller Send dokument i e-post for å åpne bildet eller dokumentet i en e-post.
 5. Skriv eller velg skriverens tilordnede e-post-adresse i Til: .
  merknad:
  HP ePrint-serveren godtar ikke utskriftsjobber på e-post hvis det er flere e-postadresser.
 6. Send e-posten og vent på at filen skrives ut i hovedskuffen (hvis hovedskuffen er angitt som standard).
  merknad:
  Bilder kan skrives ut til en egen fotopapirskuff hvis tilgjengelig.

Skrive ut med HP ePrint via e-post fra en annen enhetstype (ikke iOS)

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut fra andre enhetstyper, for eksempel bærbare PC-er og Android-mobilenheter.
 1. Kontroller at skriveren er aktivert, slått på og koblet til et kablet eller trådløst nettverk med tilgang til Internett.
 2. Kontroller at mobilenheten eller den bærbare PC-en er koblet til Internett.
 3. Opprett en ny melding fra e-postprogrammet til mobilenheten eller den bærbare PC-en.
  merknad:
  For å skrive ut en e-postmelding som du mottok fra noen andre, må du åpne meldingen i e-postprogrammet og velge Videresend e-post.
 4. Skriv eller velg HP ePrint e-postadressen i Til: .
  merknad:
  HP ePrint-server godtar ikke utskriftsjobber på e-post hvis det er flere e-postadresser i Til:- eller Cc:- feltene.
 5. Legg ved dokumenter eller bilder i e-postmeldingen som du vil skrive ut.
 6. Velg Send for å sende e-posten.
  E-posten og vedleggene sendes til hovedskuffen på HP-skriveren.

Kontrollere statusen til en ePrint-jobb

Du kan bruke HP Connected-kontoen for å kontrollere utskriftsjobbene.
 1. Gå til HP Connected og deg på kontoen din.
 2. Trykk på kategorien skrivere og trykk deretter på ePrint-jobbhistorikk.

Tips for utskrift av bilder

 • Vær oppmerksom på at alle bilder som sendes med HP ePrint vil skrives ut i en standardstørrelse på 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 tommer).
 • Hvis skriveren ikke har en separat fotopapirskuff, kontroller du at fotopapir er det papiret som er lagt i skuffen når du skriver ut bilder.
 • Kontroller at digital bilder har tilstrekkelig oppløsning eller dpi (punkter per tomme). Bildefiler (jpeg, bmp, tiff, osv.) må være minst 100 dpi når du skriver ut med HP ePrint via e-post.
  merknad:
  Hvis du prøver å sende et bilde som er mindre enn 100 dpi, vil det ikke skrives ut. I stedet vil en «Mislyktes»-melding vises i jobbhistorikken på HP Connected. For å skrive ut et fotografi eller bilde som er mindre enn 100 dpi, setter du bildefilen inn i et Word-dokument før du sender det på e-post.
 • Kontroller at bildevedlegg er mindre enn grensen på 5 MB (megabyte).

Relaterte koblinger

For mer informasjon og hjelp med HP ePrint via e-post, kan du se følgende emner:

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...