hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet Pro M254-skrivere - løse problemer med dårlig utskriftskvalitet

Dette dokumentet gjelder for skriverne HP Color LaserJet Pro M254dn, M254dw og M254nw.
Kvaliteten på utskrevne dokumenter er ikke som forventet. Prosedyrene i dette dokumentet bør hjelpe med problemer med utskriftskvaliteten, flekker, uklar, mørk eller falmet utskrift, og løs, delvis manglende, eller spredt toner.

Trinn 1: Bruk ekte HP-tonerkassetter

HP anbefaler at du bruker ekte HP-blekk eller tonerrekvisita. HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til kassetter som ikke er fra HP, eller som er etterfylte. Hvis du ikke bruker ekte HP-patroner vil trinnene i dette dokumentet kanskje ikke løse problemet. For å kontrollere ektheten av blekkpatronene dine, kan du gå til nettsiden HP anti-counterfeit (på engelsk).
Kjøpe nye patroner og andre rekvisita fra HP Store eller lokale forhandlere.
Skriv ut en ny side. Hvis bruk av ekte HP tonerkassetter ikke løste problemet, fortsett til neste trinn.

Trinn 2: Kontroller papiret

Kvalitet og type papir kan påvirke utskriftsjobben. Følg disse retningslinjene for å kontrollere at papiret er riktig. Hvis det ikke er det, sett inn riktig papirtype.
 • Bruk papir som er utviklet for HP LaserJet-skrivere. Ikke bruk papir som er laget kun for inkjet-skrivere.
 • Ikke bruk papir som er for grovt. Glattere papir kan føre til bedre utskriftskvalitet.
Etter du har lagt riktig papir i skuffen, kan du skrive ut en ny side. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 3: Kontroller tonernivåene

Kontroller de beregnede tonernivåene fra skriverens kontrollpanel
merknad:
Tonerforsyningsnivået og prosentandel av beregnet levetid fortonerkassetten for planleggingsformål. Når tonernivået er lavt, bør du ha en ny tonerkassett tilgjengelig. Du trenger ikke å bytte ut tonerkassettene før utskriftskvaliteten blir uakseptabel.
 • HP Color LaserJet Pro M254dw: Trykk på Rekvisita fra startskjermbildet på skriverens kontrollpanel.
  Skjermbildet Rekvisitastatus viser beregnede gjenstående tonernivåer.
  Figur : Beregnede blekknivåer på et kontrollpanel med berøringsskjerm
  Beregnede blekknivåer
 • HP Color LaserJet Pro M254dn og M254nw: Trykk på OK på skriverens kontrollpanel.
  Kontrollpanelet viser de beregnede tonernivåene.
  Figur : Beregnede blekknivåer på et LCD-kontrollpanel med to linjer
  Beregnede blekknivåer
 • Hvis nivået i tonerkassetten ikke er lavt, går du til trinnet der du skal sjekke EconoMode-innstillingen.
 • Hvis tonerkassetten er lav, fortsetter du til neste trinn for å skifte ut tonerkassetten.

Trinn 4: Skift ut en tonerkassett som er tom eller snart tom

Hvis tonerkassetten er kritisk lav eller tom, bytt den ut.
merknad:
Skriveren på disse bildene er kanskje ikke helt lik skriveren din, men fremgangsmåten er den samme.
 1. Åpne frontdekselet.
  Figur : Åpne frontdekselet
  Bilde: Åpne frontdekselet
 2. Ta tak i det blå håndtaket på tonerkassettskuffen, og trekk ut skuffen.
  Figur : Dra ut tonerkassettskuffen
  Bilde: Dra ut kassettskuffen
 3. Ta tak i håndtaket på tonerkassetten, og trekk deretter tonerkassetten rett opp for å fjerne den.
  Figur : Fjerne tonerkassetten
  Bilde: Ta ut tonerkassett
 4. Ta den nye tonerkassetten ut av esken, og trekk deretter i fliken for å åpne emballasjen.
  Figur : Dra i uttrekksfliken på emballasjen
  Bilde: Dra i frigjøringstappen
 5. Ta ut tonerkassetten.
    forsiktig:
  Ikke berør bildetrommelen på undersiden av tonerkassetten. Fingeravtrykk på bildetrommelen kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
  Figur : Ikke rør bildetrommelen
  Bilde: Ikke rør bildetrommelen
  Figur : Ta tonerkassetten ut av emballasjen
  Bilde: Ta tonerkassetten ut av emballasjen
 6. Ta tak i begge ender av tonerkassetten, og rist kassetten forsiktig frem og tilbake for å fordele toneren.
  Figur : Riste tonerkassetten forsiktig frem og tilbake
  Bilde: Rist lett tonerkassetten frem og tilbake
 7. Sett den nye tonerkassetten inn i skuffen. Pass på at fargebrikken på kassetten tilsvarer fargebrikken på skuffen.
  Figur : Sette tonerkassetten inn i skriveren
  Bilde: Sett inn tonerkassetten.
 8. Skyv tonerkassett-skuffen inn i skriveren.
  Figur : Skyve tonerkassettskuffen inn i skriveren
  Bilde: Skyv tonerkassetten inn i skuffen
 9. Lukk frontdekselet.
  Figur : Lukke tonerkassettskuffen
  Bilde: Lukk tonerkassettdekselet
Skriv ut en ny side. Hvis utskiftningen av tonerkassetten ikke løste problemet, fortsett til neste trinn.

Trinn 5: Kontroller innstillingen EconoMode

EconoMode er en utskriftsinnstilling som bruker mindre toner. Imidlertid kan bruk av EconoMode redusere utskriftskvaliteten. Hvis hele siden er for mørk eller for lys, kan innstillingen EconoMode være aktivert.
merknad:
HP anbefaler ikke bruk av EconoMode hele tiden. Hvis EconoMode brukes hele tiden, kan tonerforsyningen vare lenger enn de mekaniske delene i tonerkassetten.
Skriv ut en ny side. Hvis det å slå av innstillingen EconoMode ikke løste problemet, fortsett til neste trinn.

Trinn 6: Kontroller utskriftsrinnstillingene

Noen ganger kan utskriftsinnstillingene påvirke utskriftskvaliteten. Kontroller at utskriftsinnstillingene er riktige for utskriftsjobben.
Skriv ut en ny side. Hvis det å endre utskriftsinnstillingene ikke løste problemet, fortsett til neste trinn.
Skriv ut en ny side. Hvis å skrive ut en renseside ikke løste problemet, fortsett til neste trinn.

Trinn 8: Undersøk tonerkassettene

Undersøk tonerkassettenes bildetromler og minnebrikker med hensyn til skader.
 1. Åpne frontdekselet.
  Figur : Åpne frontdekselet
  Bilde: Åpne frontdekselet
 2. Ta tak i det blå håndtaket på tonerkassettskuffen, og trekk ut skuffen.
  Figur : Dra ut tonerkassettskuffen
  Bilde: Dra ut kassettskuffen
 3. Ta tak i håndtaket på tonerkassetten, og trekk deretter tonerkassetten rett opp for å fjerne den.
  Figur : Fjerne tonerkassetten
  Bilde: Ta ut tonerkassett
 4. Undersøk minnebrikken for skade.
  Figur : Plasseringen til minnebrikken
  Plasseringen til minnebrikken
  • Hvis minnebrikken er skadet, kan du se de forrige trinnene i dette dokumentet for å bytte ut tonerkassetten.
  • Hvis minnebrikken ikke er skadet, fortsetter du med disse trinnene.
 5. Undersøk overflaten av bildetrommelen.
    forsiktig:
  Ikke ta på bildetrommelen. Fingeravtrykk på bildetrommelen kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
  Figur : Plasseringen til bildetrommelen
  Plasseringen til bildetrommelen
  • Hvis du ser riper, fingeravtrykk eller andre skader på bildetrommelen, går du til forrige trinn i dette dokumentet for å skifte ut tonerkassetten.
  • Hvis bildetrommelen ikke er skadet, fortsetter du med disse trinnene.
 6. Sett den nye tonerkassetten inn i skuffen. Pass på at fargebrikken på kassetten tilsvarer fargebrikken på skuffen.
  Figur : Sett tonerkassetten inn i skriveren
  Bilde: Sett inn tonerkassetten.
 7. Gjenta disse trinnene for de andre tonerkassettene.
 8. Skyv tonerkassett-skuffen inn i skriveren.
  Figur : Skyve tonerkassettskuffen inn i skriveren
  Bilde: Skyv tonerkassetten inn i skuffen
 9. Lukk frontdekselet.
  Figur : Lukke tonerkassettskuffen
  Bilde: Lukk tonerkassettdekselet
Skriv ut en ny side. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 9: Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.
Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.
Gå til HPs produktgarantisjekk for å bekrefte garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.
merknad:
Ta vare på en eksempelutskrift som viser problemet. Hvis skriveren, bildetrommel eller tonerkassetter byttes ut under garantien, kan støtteagenten be om en utskriftsprøve.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...