hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro MFP M148dw-, M148fdw-skrivere - løse problemer med dårlig utskriftskvalitet

Dette dokumentet gjelder for skriverne LaserJet Pro MFP M148dw og M148fdw.
Kvaliteten på utskrevne dokumenter er ikke som forventet. Prosedyrene i dette dokumentet bør hjelpe med problemer med utskriftskvaliteten, flekker, uklar, mørk eller falmet utskrift, og løs, delvis manglende, eller spredt toner.

Trinn 1: Bruk ekte HP-tonerkassetter

HP anbefaler at du bruker ekte HP-blekk eller tonerrekvisita. HP kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til kassetter som ikke er fra HP, eller som er etterfylte. Hvis du ikke bruker ekte HP-patroner vil trinnene i dette dokumentet kanskje ikke løse problemet. For å kontrollere ektheten av blekkpatronene dine, kan du gå til nettsiden HP anti-counterfeit (på engelsk).
Kjøpe nye patroner og andre rekvisita fra HP Store eller lokale forhandlere.

Trinn 2: Kontroller papiret

Kvalitet og type papir kan påvirke utskriftsjobben. Følg disse retningslinjene for å kontrollere at papiret er riktig. Hvis det ikke er det, sett inn riktig papirtype.
 • Bruk papir som er utviklet for bruk i HP LaserJet-skrivere. Ikke bruk papir som er laget kun for inkjet-skrivere.
 • Ikke bruk papir som er for grovt. Glattere papir kan føre til bedre utskriftskvalitet.
Etter å ha lagt i riktig papir i skuffen igjen, prøv å skrive ut igjen. Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 3: Kontroller EconoMode-innstillingene

EconoMode er en utskriftsinnstilling som bruker mindre toner. Imidlertid kan bruk av EconoMode redusere utskriftskvaliteten.
Hvis hele siden er for mørk eller for lys, kan innstillingen EconoMode være aktivert. HP anbefaler ikke bruk av EconoMode hele tiden. Hvis EconoMode brukes hele tiden, kan tonerforsyningen vare lenger enn de mekaniske delene i tonerkassetten. Hvis utskriftskvaliteten begynner å bli svekket og ikke lenger er akseptabel, kan du bytte ut tonerkassetten.
Endre EconoMode-innstillingen avhengig av utskriftsmørkhet.
 1. Fra programmet velger du alternativet Skriv ut.
 2. Velg skriveren, og klikk deretter på Egenskaper- eller Preferanser-knappen.
 3. Klikk på fanen Papir/kvalitet, og finn området Utskriftskvalitet.
 4. Aktiver eller deaktiver EconoMode-innstillingen:
  • Hvis hele siden er for mørk, velger du alternativet 600 dpi og velger avmerkingsboksen for EconoMode for å aktivere det.
  • Hvis hele siden er for lys, velger du alternativet FastRes 1200 og fjerner avmerkingen for EconoMode for å deaktivere det.
 5. Klikk på OK-knappen for å lukke dialogboksen Dokumentegenskaper.
 6. I dialogboksen Skriv ut klikker du på OK-knappen for å skrive ut jobben.
Hvis problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 4: Kontroller utskriftsinnstillingene

Noen ganger kan utskriftsinnstillingene påvirke utskriftskvaliteten. Velg operativsystemet ditt og kontroller utskriftsinnstillingene for å sørge for at de er riktige for utskriftsjobben.

Trinn 5: Kontroller tonernivået

merknad:
Tonerforsyningsnivået og prosentandel av beregnet levetid fortonerkassetten for planleggingsformål. Når tonernivået er lavt, bør du ha en ny tonerkassett tilgjengelig. Du trenger ikke å bytte ut tonerkassettene før utskriftskvaliteten blir uakseptabel.
Skriv ut en statusside for tonerkassettinformasjon.
 1. Kontroller at det er ubrukt, vanlig, hvitt letter- eller A4-papir i innskuffen.
 2. Trykk på Oppsett-knappen på skriverens kontrollpanel.
 3. Bruk pilknappene til å velge Rapporter, og trykk deretter på OK.
 4. Bruk pilknappene til å velge Status, og trykk deretter på OK.
 5. Bla til Statusside for utskriftsrekvisita, og trykk deretter på OK.
 6. Se gjennom tonerpatronnivået på statussiden.

Trinn 6: Skift ut en tonerkassett som er tom eller snart tom

For å komme til tonerkassetten for å bytte den, åpner du skannerenheten og blekkpatrondekselet, fjerner den gamle tonerkassetten og setter i en ny.
 1. Løft skannerenheten og deretter blekkpatrondekselet.
  Løfte skannerenheten og blekkpatrondekselet
 2. Ta ut tonerkassetten.
  Fjerne tonerkassetten
 3. Resirkuler den gamle tonerkassetten.
 4. Ta den nye tonerkassetten ut av emballasjen.
  Fjerne tonerkassetten
 5. Rett inn den nye tonerkassetten etter sporene inne i skriveren, og skyv inn tonerkassetten til den sitter ordentlig fast.
  Sette inn tonerkassetten
 6. Lukk blekkpatrondekselet, og senk deretter skannerenheten.
  Lukk blekkpatrondekselet, og senk deretter skannerenheten
  Den nye tonerkassetten er installert og skriveren er klar til å skrive ut.

Trinn 7: Skrive ut en renseside

Papir, toner og støvpartikler kan samle seg i skriveren og forårsake problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel tonerprikker, flekker, streker, linjer eller repeterende merker. Skriv ut en rengjøringsside for å fjerne partikler og forbedre utskriftskvaliteten.
Skriv ut en rengjøringsside.
 1. Trykk på Oppsett-knappen på skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne Service, og trykk deretter Rengjøringsside.
 3. Legg i vanlig Letter- eller A4-papir når du blir bedt om det, og trykk deretter på OK-knappen.
  Meldingen Rengjør vises på skriverens kontrollpanel. Vent til prosessen er fullført. Kast siden som skrives ut.

Trinn 8: Juster utskriftstettheten

Hvis utskriftene er for mørke eller for lyse, kan du forbedre utskriftskvaliteten ved hjelp av innstillingen for utskriftstetthet.
 1. Trykk på Oppsett-knappen på skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne Systemoppsett og Utskriftstetthet.
 3. Velg en innstilling for utskriftstetthet for å gjøre utskriftene mørkere eller lysere:
  • 1: lysest
  • 2: lysere
  • 3: standard
  • 4: mørkere
  • 5: mørkest

Trinn 9: Skriv ut fra et annet program

Skriv ut fra et annet program. Hvis siden skrives ut riktig, ligger problemet i programmet.

Trinn 10: Undersøk tonerkassetten og bildetrommelen

Undersøk tonerkassetten og bildetrommelen.
 1. Ta tonerkassetter og bildetrommelen ut av skriveren.
  Ta ut tonerkassetten og bildetrommelen
 2. Undersøk minnebrikkene med hensyn til skade.
  Hvis en minnebrikke er skadet, se tidligere trinn for å skifte ut tonerkassetten, eller hopp til trinnet for å bytte bildetrommelen.
   Bildetrommelens og tonerkassettens minnekort
  1. Bildetrommel
  2. Minnebrikker
  3. Tonerkassett
 3. Undersøk overflaten på den grønne bildetrommelen.
    forsiktig:
  Ikke ta på bildetrommelen. Fingeravtrykk på bildetrommelen kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
 4. Bytt blekkpatron og bildetrommel hvis du ser riper, fingeravtrykk eller andre skader på bildetrommelen.
 5. Sett inn tonerkassetten og bildetrommelen, og skriv deretter ut noen sider for å se om problemet er løst.

Trinn 11: Skift ut bildetrommelen

Skift ut bildetrommelen hvis du fant synlige skader.
 1. Løft skannerenheten og deretter blekkpatrondekselet.
  Løfte skannerenheten og blekkpatrondekselet
 2. Ta ut tonerkassetten.
  Fjerne tonerkassetten
 3. Fjern bildetrommelen.
  Fjerne bildetrommelen
 4. Resirkuler den gamle bildetrommelen.
 5. Ta den nye bildetrommelen ut av pakken og den beskyttende posen.
  Fjerne bildetrommelen fra posen
    forsiktig:
  Ikke rør bildetrommelens overflate. Fingeravtrykk på bildetrommelens overflate kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.
 6. Rett inn den nye bildetrommelen etter sporene inne i skriveren, og skyv inn bildetrommelen til den smekker på plass.
  Installere den nye bildetrommelen
 7. Sett inn tonerkassetten på nytt.
  Sette inn tonerkassetten på nytt
 8. Lukk blekkpatrondekselet, og senk deretter skanneenheten.
  Lukk blekkpatrondekselet, og senk deretter skanneenheten
  Den nye bildetrommelen er installert og skriveren er klar til å skrive ut.

Trinn 12: Få utført service på skriveren

Send HP-produktet til reparasjon, eller skift det ut, hvis problemet vedvarer etter at du har utført de foregående trinnene.
Gå til Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting av produktet. Hvis du er i stillehavsregionen i Asia, blir du henvist til et lokal servicesenter i ditt område.
Gå til HPs produktgarantisjekk for å bekrefte garantistatusen din. Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.
merknad:
Ta vare på en eksempelutskrift som viser problemet. Hvis skriveren, bildetrommel eller tonerkassetter byttes ut under garantien, kan støtteagenten be om en utskriftsprøve.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...