hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung-laserskrivere - skriv ut dokumenter sikkert med konfidensiell utskriftsmodus

Innføring

Lær hvordan du skriver ut dokumenter sikkert med konfidensiell utskriftsmodus. Bruk denne funksjonen til å skrive ut private eller konfidensielle dokumenter som andre ikke vil kunne få tilgang til.

Kravene for å bruke konfidensiell utskriftsmodus

Skriveren eller MFP må ha en RAM-disk eller harddisk for å kunne bruke konfidensiell utskriftsmodus.

Skriv ut et dokument ved hjelp av konfidensiell utskriftsmodus

Følg fremgangsmåten nedenfor for å skrive ut et dokument ved hjelp av konfidensiell utskriftsmodus.
 1. Avhengig av operativsystemet, klikk på Windows-ikonet på oppgavelinjen i Windows, og bruk deretter én av følgende metoder for å åpne vinduet som inneholder listen over installerte skrivere:
  • Windows 10: Klikk på Innstillinger-ikonet , klikk på Skrivere og skannere, og klikk deretter på Enheter og skrivere.
  • Windows 8 og Windows 8.1: Klikk på Kontrollpanel, klikk på Maskinvare og lyd og deretter på Enheter og skrivere.
  • Windows 7: Klikk på Enheter og skrivere.
 2. Høyreklikk på navnet på skriveren som du vil bruke for sikker utskrift, og klikk deretter på Utskriftsinnstillinger.
 3. Klikk på Grunnleggende-kategorien, og deretter på rullegardinlisten ved siden av Utskriftsmodus, og klikk deretter på Konfidensiell.
  merknad:
  Utskriftmodusinnstillingen kan være på en annen kategori avhengig av programvaren.
  Figur : Klikk på Konfidensiell i rullegardinlisten for utskriftmodus
  Dialogboks for utskriftsmodusinnstillinger åpnes.
  Figur : Dialogboksen for utskriftsmodusinnstillinger
 4. Tilordne et jobbnavn, bruker-ID og passord for utskriftsjobben:
  • Jobbnavn: Skriv inn et navn på utskriftsjobben. Dette navnet vil hjelpe deg med å identifisere filen når du er klar til å skrive ut jobben fra skriverens kontrollpanel. Velg alternativet Angi navn i rullegardinlisten for å tilpasse jobbnavnet.
   Figur : Angi et jobbnavn
  • Bruker-ID: Angi en bruker-ID. Du vil bruke denne ID-en for å logge på når du er klar til å skrive ut jobben fra skriverens kontrollpanel. For å tilpasse bruker-ID velger du alternativet Angi navn i rullegardinlisten.
   Figur : Angi bruker-ID
  • Passord: Skriv inn et passord. Du vil bruke dette passordet for å logge på når du er klar til å skrive ut jobben fra skriverens kontrollpanel. Du må angi passordet for å skrive ut eller slette filen.
 5. Klikk på OK for å lagre innstillingene og lukke dialogboksen. Klikk deretter på Bruk og OK igjen for å lukke dialogboksen for utskriftsinnstillinger.
 6. Åpne dokumentet du vil skrive ut, klikk på Fil, og deretter Skriv ut.
 7. Klikk på navnet på skriveren som du har konfigurert for sikker utskrift, og klikk deretter på Skriv ut for å sende jobben til skriveren.
 8. Når du er klar til å skrive ut dokumentet, gå til skriverens kontrollpanel, trykk på Jobbstatus, og trykk deretter Sikker utskrift.
  Påloggingsskjermen for sikker utskrift vises.
  Figur : Påloggingsskjerm for sikker utskrift
 9. Angi ID og Passord ved hjelp av nummertastaturet for berøringsskjermen, og trykk deretter Logg på, på påloggingsskjermen for sikker utskrift.
  En liste over sikre utskriftsjobber vises på skjermen.
  Figur : Liste over sikre utskriftsjobber
 10. Trykk på navnet på jobben du vil skrive ut, og trykk deretter på Skriv ut.
  Skriveren vil skrive ut jobben, og deretter fjerne dokumentet fra utskriftskøen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...