hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP UPD - administrere pop-up-vinduer for statusvarsler

Innføring

HP UPD inneholder en funksjon som heter pop-up-vinduer for statusvarsler (er). SNP gir umiddelbar informasjon om jobb og skriverstatus ved et lite pop-up vindu på klient-PC. SNP-er gir også nåværende informasjon om skriverforbruksvarer, for eksempel tonernivåer og koblinger til HP SureSupply-bestillingssystemet og HP Instant Kundestøtte. Funksjonen SNP, som vises under en utskriftsjobb, kan konfigueres gjennom en rekke verktøy som er tilgjengelig for utskriftsadministratorer.
Dette vedleggskapittelet inneholder følgende avsnitt:

Beskrivelse og fordeler

Et statusvarsel pop-up (SNP), som er tilgjengelig med alle PDL-er, gir HP UPD brukere følgende informasjon:
 • Utskriftsstatus og feilmeldinger. Gir brukere informasjon om skriverstatus, slik at de behandle og løse mange mindre skriverproblemer, for eksempel et åpent deksel eller papirstopp, og dermed redusere antall telefoner til kundestøtte.
 • Kontrollpaneloversikt over forsyningsnivåer. Kontrollpaneloversikt lar brukerne planlegge frem i tid for å sikre at tilstrekkelig rekvisita finnes i skriveren før store utskriftsjobber settes i gang.
 • Kobler til HP SureSupply bestillingssystem. Dette gjør det enkelt å bestille ekte HP-rekvisita. Klikk på SNP Windows alternativ «Kjøpe rekvisita»,for å åpne på HP SureSupply bestillingssystem.
 • Koblinger til HPs kundestøttesider. Få øyeblikkelig hjelp for mange skriverproblemer med ved å klikke på «HP kundestøtte»-for detaljert informasjon om skriverstatus og feilmeldinger for skriveren.

Slik fungerer SNP

Når valgt for utskrift, forsøker HP UPD å kommunisere direkte med skriveren for å samle inn informasjon om status og jobbinformasjon under utskrift. Ved å spørre skriveren via SNMP, få kommandoer, er nettverkstrafikken holdt på et minimum og er bare tilstede under utskrift. Hvis HP UPD ikke er i stand til å kommunisere med skriveren, muligens på grunn av sikkerhetsinnstillinger, eller SNMP, fellesskapsnavnene på utskriftsprodukter, og deretter at popup-vinduer ikke vises på klient PC-er. Normal utskrift er ikke berørt.

SNP standardadferd

Statusvarsel pop-up-er er aktivert som standard i HP UPD. Disse pop-upsene er tilgjengelig i arbeidsgrupper, domener med mindre enn 100 brukere og alle domener med navn som ender på .local. For alle andre miljøer er følgende funksjoner deaktivert:
 • Skriverstatusvarsel
 • HP-kundestøtte og kobling til Kjøp av rekvisita
 • HP spesialtilbuds-funksjone
HP UPD bruker følgende metode for å avgjøre når pop-up-er for statusvarsling skal deaktiveres. HP UPD kontrollerer først om USERDNSDOMAIN-miljøet variable er angitt. Hvis det er tilfelle, oppretter HP UPD en spørring for å fastslå om det finnes mer enn 100 brukere på domenet. Hvis det er mer enn 100 brukere på domene, vises ikke statusvarsel popups.
merknad:
I noen stor bedriftsmiljøer, kan LDAP-spørringer generere ekstra nettverkstrafikk. For å hindre en LDAP-spørring, kan konfigurasjonsverktøydriveren (DCU) brukes til å deaktivere skriverstatusvarsel Alternativt kan en AD-retningslinje opprettes for å deaktivere skriverstatusvarsel ved ved hjelp av Active Directory-mal.

HPs spesialtilbudsprogram

merknad:
HPs spesialtilbudsprogram deaktiveres automatisk i bedriftsmiljøer med 100 eller flere brukere, eller hvis SNP kjører på en utskriftsserverkø. I dette tilfellet kan ikke HP spesialtilbudsprogram aktiveres.
HPs spesialtilbudsprogram gjør det mulig for HP sende «målrettede» tilbud til kunder kjøp av HP- og HP-partnerprodukter, bruke HP- og HP-partnertjenester, og lære mer om HP og HP-partnere. For eksempel så utløser en skriver med lite toner et tilbud til kunden.
HPs spesialtilbudsprogram inneholder ulike metoder for å spesifisere tilbud til kunder: tilbudene er avhengig informasjon samlet inn fra produktet, programmet, skriverdriveren og operativsystemet. Det finnes fire kategorier av tilbud, inkludert:
 • Forbruksvarer—toner, papir.
 • Kundestøtte– papirstopp, feilsøking.
 • Berettigelse– vedlikeholdspakker (1 eller 11 måned etter kjøpsdato); produktet kan være kvalifisert for vedlikeholdspakker.
 • Tidsbestemt– forskjellige spesialtilbud hver tredje dager for følgende produkter: (tilbehør, duplekser, informasjon (resirkulering)
HPs spesialtilbudsprogram er konfigurert og administrert. Det finnes to metoder for å aktiver/deaktivere HPs spesialtilbudsprogram: Dialogboksen for Innstillinger for personvern og SNP varslingsinnstillinger .
Dialogboksen Innstillinger for personvern dialogboksen viser straks etter installasjon av HP UPD. I denne dialogboksen kan brukeren velge om han/hun vil innstalllere HPs spesialtilbudsprogram. Følgende alternativenr vises i dialogboksen Personverninnstillinger:
 • Ja, tillatt at denne informasjonen sendes til HP.
 • Nei, ikke send denne informasjonen til HP
 • Jeg er ikke sikker, spør meg om det på nytt senere
Hvis Ja, tillat denne info som sendes til HP er valgt, vil HPs spesialtilbudsprogram være aktivert.
Hvis Nei, ikke send denne informasjonen til HP er valgt, vil HPs spesialtilbudsprogram være deaktivert.
Hvis du vil endre hvorvidt HPs spesialtilbudsprogram er aktivert, kan du bruke innstillingene som er tilgjengelige i dialogboksen for SNP varslingsinnstillinger.
For å aktivere eller deaktivere HPs spesialtilbudsprogram, velg eller opphev La spesiell enhetsinformasjon og tilbud vises i dialogboksen for SNP varslingsinnstillinger.

Bruk Enhetsinnstillings -kategorien i Egenskaper-siden for å aktivere eller deaktivere SNP

SNP kan være aktiveres eller deaktiveres fra Innstillinger på enheten-kategorien på driveren med HP UPD v4.7 eller nyere. Før HP UPD v4.7 ble lansert, kunne SNP bare deaktiveres fra SNP-dialogboksen. Når SNP ble deaktivert, kunne den ikke aktiveres gjennon SNPdialogboksen.
Aktivering eller deaktivering av SNP krever følgende elementer:
 • Skriverens automatiske konfigurasjon er aktivert og fungerer. Skriverens automatiske konfigurasjon kan deaktiveres i HP UPD versjon v4.7 eller nyere gjennom retningslinjer med HP UPD eller Active Directory grupperetningslinjer. Se og administrere HP UPD med Active Directory grupperetningslinjer for mer informasjon. SNP kan deaktiveres ved å bruk av HP driverkonfigurasjonsverktøy før installeringen. Se administrere SNP med driverkonfigurasjonsverktøy.
 • Produktet støtter SNP-funksjonalitet
 • Produktet er ikke et PCL3 produktet
Følg denne fremgangsmåten for å aktivere eller deaktivere SNP fra Enhetsinnstillinger:
 1. Åpne mappen enheter og skrivere, høyreklikk på HP UPD, og velg deretter Egenskaper.
 2. Klikk på fanen Enhetsinnstillinger .
 3. Under Installerbare alternativer, angi Skriverstatusvarsling for å aktivere eller deaktivere.
 4. Klikk på OK.
  Figur : Aktivere eller deaktivere Skriverstatusvarsling
Følgende forhold beskriver mulige forhold som kan aktivere eller deaktivere Skriverstatusvarsling i innstillinger for driver Enhetsinnstillinger .
 • Når retningslinjer for HP UPD eller AD er definert for SNP og SNP er aktivert, er Skriverstatusfeltvarsling kombinasjonsboks i brukergrensesnitt Enhetsinnstillinger er satt til Aktivere. Brukeren kan endre denne innstillingen.
 • Hvis SNP er deaktivert via SNP pop-up eller via brukergrensesnitt Enhetsinnstillinger, er ingen SNP pop-up synlige for den køen og Skriverstatusvarsling kombinasjonsboks er satt til Deaktivert. Brukeren kan aktivere SNP pop-up ved å velge Aktivere i kombinasjonsboksen Skriverstatusvarsling
 • Hvis SNP er deaktivert gjennom INSTALL.EXE, HP UPD eller noen av retningslinjene(HP UPD, AD), Skriverstatusvarsling kombinasjonsboksen i Enhetsinnstillinger brukergrensesnitt er satt til Deaktivere. I tillegg er Enhetsinnstillinger brukergrensesnitt kombinasjonsboks for Skriverstatusvarsling nedtonet slik at brukeren ikke kan overskrive retningslinje-innstillinger

Bruk pop-up-vinduet for å aktivere/deaktiver SNP

Det er mulig å endre virkemåten til SNP-er i pop-up-vinduet ved hjelp av Varslingsinnstillinger -kategorien. For å vise innstillinger for varsling, klikker du på koblingen for Varslingsinnstillinger når pop-up-vinduet er synlig.
merknad:
Varslingsinnstillingskategorien vises bare i pop-up-vinduet i et miljø der ingen Administrerte utskriftsretningslinjer er synlig i nettverket.
Alternativer som er tilgjengelige for konfigurasjonen er som følger:
 • Aktivert. Gjør det mulig for brukeren å velge om pop-up-vinduer vises basert på tilstanden til skriverstatus. Velg mellom tre nivåer av alvorlighetsgrad når du vil at pop-up-vinduene skal vises.
 • Deaktivert: Lar brukeren permanent deaktivere popup-vinduet for alle skrivertilstander.

Administrere SNP med HP-driverkonfigurasjonsverktøy.

HP driverkonfigurasjonsverktøy er et program som Information Technology (IT)) administratorer kan bruke til å konfigurere HP UPD før distribusjon og innstallering av et operativssystem Det er mest nyttig når du konfigurerer HP UPD for flere arbeidsstasjoner eller skriverservere for utskriftskøer som bruker samme konfigurasjon.
Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere SNP-adferd på HP UPD:
 1. Last ned og åpne driverkonfigurasjonsverktøyet.
  Åpne www.hp.com/go/upd og velg Last ned programvaren. Velg en produktet (hvilket som helst) og operativsystem(hvilket som helst) og last ned Printer Administrator Resource Kit (PARK) som inneholder driverkonfigurasjonsverktøy.
  merknad:
  Avhengig av hvordan HP UPD -driveren er installert, kan det åpne en melding som sier at endringene til HP UPD kan ugyldiggjøre den digitale signaturen, og Microsoft kan vise en advarselsmelding. Varslingen er helt normalt. Klikk på OK for å fortsette.
 2. Klikk på Fil, Åpne og bla gjennom til katalogen der HP UPD er plassert.
 3. Velg CFG- filen for HP UPD og klikk på Åpne.
 4. Klikk på Enhetsinnstillinger og utvide listeoppføringen Skriverstatusvarsling ved å klikke på +.
  merknad:
  Endre en driver .CFG-filen bryter driversignaturen (WHQL). Du kan også endre innstillingene for driver uten å ødelegge signaturen ved å lagre endringene som en. CFM-fil. *.CFM filen kan brukes under installasjon av driveren ved bruk av INSTALL.EXE med alternativet /gcfm eller ved å kopiere filen til windows\system32\spool\drivers\w32x83\3 (for 32-bits systemer) eller windows\system32\spool\drivers\x64 (for 64-bits systemer) før installasjon.
 5. Velg ønskede pop-up alternativer.
 6. Klikk på Fil og Lagre som. Lagre filen som en .cfm fil med samme navn som den opprinnelige filen og samme mappe som den opprinnelige filen.
For mer informasjon om konfigurasjonsverktøy for HP-driveren, kan du se HP Driver Pre-Configuration Support Guide.

Administrere SNP med HP UPD (HP UPD)

I motsetning til andre skriverdrivere, kan HP UPD kontrolleres av HP UPD (HP UPDs). En HP UPD er en XML-fil som kontroller driveres operasjonsmodus i et bestemt skrivermiljøet. I tillegg kan HP UPD-er også administrere virkemåten til SNP ved hver utskriftsoperasjon. HP UPD -verktøyet (HP UPD) gir utskriftsadministratorer muligheten til å opprette HP UPD for å oppnå ønsket SNP-opplevelse. HP MPA er inkludert i HP PARK, som er tilgjengelig på www.hp.com/go/upd.
Redigere retningslinjer, eller opprette nye retningslinjer, og gjør de ønskede endringene for å påvirke skrive-klientens SNP-oppførsel.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...