hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Managed E50045 - Installere minne-DIMM-er

Installere minne-DIMM-er

Dette dokumentet beskriver hvordan du installerer den valgfrie minne-DIMM-en.
  forsiktig:
Elektrostatisk sensitive (ESD) deler. Berør alltid metallplaten på produktet for å jorde produktet før du berører en del som er følsom for statisk elektrisitet.
 1. Fjerne minne-DIMM-boksen. Bekreft at innholdet i boksen samsvarer med denne illustrasjonen.
  Figur : Minne-DIMM
 2. Slå av skriveren, koble strømledningen fra stikkontakten, og koble deretter fra eventuelle USB- eller nettverkskabler.
 3. Ta av dekselet til formateringsenheten ved å skyve det mot bakre del av skriveren.
  Figur : Ta av dekselet til formateringsenheten
 4. For skrivere med den valgfrie harddisken (HDD) installert: Ta ut harddisken ved å løsne låsekontakten (bildeforklaring 1) for deretter å klemme sammen holderen (bildeforklaring 2) for å løsne den.
  Figur : Løsne harddisken
 5. For skrivere med den valgfrie harddisken installert: Drei kontaktenden på harddisken ut og bort fra formateringsenheten (bildeforklaring 1), og fjern deretter harddisken ved å skyve den (bildeforklaring 2).
  Figur : Ta ut harddisken
 6. Ta ut DIMM-en av pakningen.
  Figur : Ta ut DIMM-en av pakningen
 7. Juster kontakten på DIMM-enheten i forhold til kontakten på formateringsenheten (bildeforklaring 1), og installer deretter DIMM-enheten ved å skyve den inn i formateringsenheten (bildeforklaring 2). Kontroller at DIMM-enheten er satt ordentlig inn i kontakten.
  merknad:
  DIMM-enheten kan bare settes inn i én retning på formateringsenheten.
  Figur : Sett inn DIMM-enheten
 8. For skrivere med den valgfrie harddisken (HDD) installert: Før du fortsetter må du merke deg hvor sporet (bildeforklaring 1) i metallplaten er, der tappen for harddiskholderen (bildeforklaring 2) må installeres.
    forsiktig:
  Denne delen av metallplaten er en utsparing (bildeforklaring 1). Ikke dytt den så hardt at den løsner når du installerer harddisken.
  Figur : Finn sporet i metallplaten
 9. For skrivere med den valgfrie harddisken installert: Sett holdertappen for harddisken i sporet på metallplaten (bildeforklaring 1), og drei deretter kontaktenden (bildeforklaring 2) på harddisken mot formatereren.
  Figur : Installere harddisken
 10. For skrivere med den valgfrie harddisken installert: Kontroller at låsekontakten (bildeforklaring 1) festes, og at avstandsstykket (bildeforklaring 2) låses til sporet i formatereren (det kan være du må knipe låsemekanismen for å få den til å sitte i sporet).
  Figur : Installere harddisken
 11. Sett på plass dekselet til formateringsenheten ved å skyve det mot skriveren.
  Figur : Sett på plass dekselet til formatereringsenheten

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...