hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Managed E50045 - Legg papir i skuff 2, 3, 4 og 5

Innføring

Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du legger papir i skuff 2 og i de valgfrie 550-arks skuffene (delenummer F2A72A). Disse skuffene kan ta opptil 550 ark med papir på 75 g/m2.
merknad:
Du legger papir i 550-arks skuffene på samme måte som i skuff 2. Bare skuff 2 vises her.
merknad:
Papirskinnene kan være låst før bruk og er kanskje ikke justerbare.
  forsiktig:
Du må ikke utvide med mer enn én papirskuff om gangen.
 1. Åpne skuffen.
  merknad:
  Ikke åpne skuffen mens den er i bruk.
  Figur : Åpne skuffen
 2. Juster papirbreddeskinnene før du legger i papir ved å klemme på justeringslåsene og justere skinnene til størrelsen på papiret som brukes.
  Figur : Juster skinnene
 3. Juster papirlengdeskinnen ved å klemme på justeringslåsen og justere skinnene til størrelsen på papiret som brukes.
  Figur : Juster skinnene
 4. Hvis du vil legge i papir i Legal-størrelse, klemmer du inn spaken til venstre for midten av baksiden på skuffen og forlenger baksiden på skuffen til riktig papirstørrelse.
  merknad:
  Dette trinnet gjelder ikke for andre papirstørrelser.
 5. Legg papir i skuffen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir retning på papiret, kan du se Papirretning for skuff 2 og 550-arks skuffene.
  merknad:
  Ikke juster papirskinnene tett inntil papirbunken. Juster dem til hakkene eller markeringene i skuffen.
  merknad:
  Juster papirskinnene til riktig størrelse og ikke legg for mye papir i skuffen for å hindre fastkjørt papir. Kontroller at toppen av bunken er under indikatoren for full skuff, slik det vises i forstørrelsen på illustrasjonen.
  Figur : Legg inn papir
 6. Lukk skuffen.
  Figur : Lukk skuffen
 7. Konfigurasjonsmeldingen for skuffene vises på skriverens kontrollpanel.
 8. Hvis papirstørrelsen og -typen som vises ikke er riktig, velger du Endre for å velge en annen papirstørrelse eller -type.
  For papir med egendefinert størrelse angir du X- og Y-målene for papiret når meldingen vises på skriverens kontrollpanel.
  Figur : X- og Y-mål

Papirretning for skuff 2 og 550-arks skuffene

Tabellen nedenfor viser hvordan du legger i papir når du har papir som må ligge i en bestemt retning.
merknad:
Innstillingene for Alternativ brevhodemodus påvirker hvordan du legger i bredhodepapir eller forhåndstrykt papir. Dette alternativet er deaktivert som standard. Når du bruker denne modusen, legger du i papir på samme måte som for automatisk tosidig utskrift. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Bruk Alternativ brevhodemodus.
Papirtype
Enkeltsidig utskrift
Tosidig utskrift og alternativ brevhodemodus
Brevhodepapir, forhåndstrykt papir eller hullark
Forsiden ned
Øverste del av arket fremst i skuffen
Forsiden opp
Nederste del av arket mot forsiden av skuffen

Bruk Alternativ brevhodemodus

Bruk funksjonen Alternativ brevhodemodus for å legge i brevhodepapir eller forhåndstrykt papir i skuffen på samme måte som for alle jobber, uansett om du skriver ut på én eller begge sider av arket. Når du bruker denne modusen, legger du i papir på samme måte som for automatisk tosidig utskrift.
Hvis du vil bruke funksjonen, aktiverer du den ved hjelp av menyene på skriverens kontrollpanel.

Aktivere Alternativ brevhodemodus ved hjelp av menyene på skriverens kontrollpanel

 1. På startskjermbildet på skriverens kontrollpanel sveiper du fra høyre til venstre til Innstillinger-menyen vises. Trykk på Innstillinger-ikonet for å åpne menyen.
 2. Åpne disse menyene:
  • Administrer skuffer
  • Alternativ brevhodemodus
 3. Velg Aktivert, og velg deretter Lagre eller OK.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...