hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP Color LaserJet Managed E55040 - Bytte ut kassettene

Innføring

Følgende informasjon inneholder opplysninger om tonerkassetter for produktet og fremgangsmåte for hvordan du erstatter dem.

Informasjon om tonerkassett

Produktet viser når det er lite og svært lite igjen i en tonerkassett. Den faktiske gjenværende levetiden til tonerkassetten kan variere. Du bør ha en ny tonerkassett klar, slik at du kan skifte kassetten når utskriftskvaliteten ikke lenger er tilfredsstillende.
Hvis du vil kjøpe tonerkassetter eller kontrollere hvilke tonerkassetter som er kompatible med produktet, kan du gå til HP SureSupply via koblingen www.hp.com/go/suresupply. Bla til bunnen av siden, og kontroller at land/område er riktig.
Produktet bruker fire farger og har én tonerkassett for hver farge: gul (Y), magenta (M), cyan (C) og svart (K). Tonerkassettene er på innsiden av frontdekselet.
merknad:
Tonerkassetter med høy kapasitet inneholder mer toner enn standardkassetter, slik at de kan skrive ut flere sider. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
Ikke ta tonerkassetten ut av innpakningen før du skal bruke den.
  forsiktig:
Unngå skade på tonerkassetten. Utsett den ikke for lys i mer enn noen få minutter. Hvis tonerkassetten må tas ut av produktet over en lengre periode, må du dekke til den grønne bildetrommelen.
Illustrasjonen nedenfor viser tonerkassettkomponentene.
  Figur : Tonerkassettkomponenter
 1. Håndtak
 2. Bildetrommel
 3. Beskyttende lag
 4. Minnebrikke
  forsiktig:
Hvis du får toner på klærne, bør du tørke det av med en tørr klut og vaske klærne i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
merknad:
Du finner informasjon om hvordan du resirkulerer brukte tonerkassetter, i tonerkassettboksen.

Ta ut og sette inn nye tonerkassetter

 1. Åpne frontdekselet.
  Figur : Åpne dekselet
 2. Ta tak i håndtaket til den brukte tonerkassetten, og dra den ut for å åpne den.
  Figur : Ta ut tonerkassetten
 3. Pakk ut den nye tonerkassetten fra det beskyttende laget ved å rive av plaststripene og åpne pakken. Ta vare på all emballasje, slik at du kan bruke det til å resirkulere den brukte tonerkassetten.
  Figur : Ny tonerkassett
 4. Fjern beskyttelsesdekselet fra tonerkassetten.
  Figur : Fjern beskyttelsesdekselet
 5. Hold tonerkassetten i håndtaket, samtidig som du støtter undersiden med den andre hånden. Juster tonerkassetten med sporet i skriveren, og skyv den inn i produktet.
  merknad:
  Unngå å ta på den grønne bildetrommelen. Fingeravtrykk på bildetrommelen kan føre til feil på utskriftene.
  Figur : Sett inn tonerkassetten
 6. Lukk frontdekselet.
  Figur : Lukk dekselet
 7. Pakk den brukte tonerkassetten i esken som den nye kassetten lå i, eller bruk en stor pappeske og fyll den med flere kassetter som du vil resirkulere. Se den vedlagte resirkuleringsveiledningen for å få informasjon om resirkulering.
  I USA følger det med en forhåndsbetalt adresseetikett i esken. I andre land/regioner kan du gå til www.hp.com/recycle for å skrive ut en forhåndsbetalt adresseetikett.
  Lim den forhåndsbetalte adresseetiketten på esken, og returer den brukte kassetten til HP slik at den kan resirkuleres.
  Figur : Resirkuler den brukte kassetten

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...