hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OfficeJet Pro 6700-skrivere - "Papirstopp"-feil

Dette dokumentet er for OfficeJet 6700 Premium e-All-in-One-skrivere.
Under en utskriftsjobb stopper skriveren mating av papir og en Papirstopp-feilmelding vises på skriverens kontrollpanel. Dette indikerer at det kan være fastkjørt papir inne i skriveren.
merknad:
En papirstopp-melding kan være ekte eller falsk. Det kan hende at skriveren rapporterer om papirstopp selv om dette ikke er tilfelle. Fremgangsmåten nedenfor brukes ved både ekte og falsk papirstopp.

Video av fjerning av en papirstopp

Videoen nedenfor viser hvordan du fjerner en papirstopp.
merknad:
Denne videoen viser en HP OfficeJet 6700 Premium e-All-in-One-skriverserien (H711), men fremgangsmåten er den samme for skriveren din.

Trinn 1: Se etter fastkjørt papir

Papirstopp kan oppstå på flere steder i skriveren. Hvis du ikke finner det fastkjørte papiret i et område, fortsetter du til neste område til du finner det fastkjørte papiret.
  forsiktig:
Hvis du prøver å fjerne fastkjørt papir fra fronten på skriveren, kan du skade utskriftsmekanismen. Fjern alltid fastkjørt papir fra baksiden av skriveren nrå det er mulig.
Hvis du har sjekket og når du fjerner fastkjørt papir fra hvert område i skriveren, og problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 2: Kontroller at vognen kan bevege seg fritt

Kontroller at vognen beveger seg uhindret langs hele skriveren.
 1. Slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Åpne blekkpatrondekselet.
  Bilde: Fingersporet på siden av skriveren.
 3. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 4. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
    advarsel:
  Du må koble fra strømledningen for å kunne flytte vognen for hånd og tilbakestille papirmatingsmekanismen uten risiko for elektriske støt.
 5. Bruk en lommelykt for å undersøke om papir eller gjenstander hindrer vognen, og fjern eventuelt papir eller gjenstander.
    forsiktig:
  Hvis papiret rives i stykker når du fjerner det fra valsene, kontrollerer du valsene og hjulene for å se om det finnes papirrester inne i produktet. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra skriveren, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast.
 6. Flytt vognen manuelt ved å få tilgang gjennom blekkpatrondekselet.
  • Hvis vognen står fast på høyre side i skriveren, flytter du vognen til venstre side av skriveren.
  • Hvis vognen har satt seg fast på venstre side i skriveren, skyver du den til høyre side.
  • Hvis vognen sitter fast i midten av skriveren, flytt vognen til høyre side av skriveren.
 7. Fjern løst papir eller hindringer som du finner.
 8. Pass på at vognen kan bevege seg fritt langs bredden av skriveren. Skyv vognen til venstre side i skriveren og skyv den deretter til høyre side.
 9. Lukk blekkpatrondekselet.
 10. Koble til strømledningen igjen på baksiden av skriveren, og slå deretter på skriveren.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.

Trinn 3: Rengjør papirmatevalsene

Støv, papirfibre og andre rester kan hopes opp på papirmatingsvalsene og forårsake papirstopp og problemer med papirmating. Rengjør valsene inne i skriveren, og prøv deretter å skrive ut igjen.
 1. Slå av skriveren, og trekk deretter ut strømledningen.
    advarsel:
  Koble fra strømledningen før du håndterer skriveren innvendig, for å unngå risiko for skade eller elektrisk støt.
 2. Trykk de to knappene i endene av dupleksenheten, og trekk deretter dupleksenheten mot deg for å fjerne den.
  Bilde: Ta ut dupleksenheten.
 3. Fukt en ren, lofri klut lett med destillert vann. Klem så mye som mulig av vannet ut av kluten.
 4. Trykk kluten mot valsene i skriveren, og roter dem oppover med fingrene. Påfør et moderat mengde trykk for å fjerne støv eller skitt.
  Bilde: Rengjør valsene
 5. Fukt en ren, lofri klut lett med destillert vann. Klem så mye som mulig av vannet ut av kluten.
 6. Press kluten mot de utvendige valsene, og drei dem deretter oppover med fingrene. Påfør et moderat mengde trykk for å fjerne støv eller skitt.
  Bilde: Utvendige valser i dupleksenheten.
 7. Trykk ned de to tappene på enden av dupleksenheten for å åpne dekselet.
  Bilde: Trykk på tappene for å åpne dupleksenheten.
 8. Rengjør valsene inne i dupleksenheten på samme måte som du rengjorde de andre valsene.
  Bilde: Interne valser i dupleksenheten.
 9. La valsene tørke helt (ca. 10 minutter).
 10. Lukk dekselet på dupleksenheten.
 11. Skyv dupleksenheten forsiktig inn i skriveren til den smekker på plass. Ikke trykk på knappene på slutten av dupleksenheten mens du fester den.
  Bilde: Fest dupleksenheten.
 12. Koble til strømledningen igjen på baksiden av skriveren, og slå deretter på skriveren.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.

Trinn 4: Tilbakestill skriveren

Noen ganger vises det en melding om papirstopp, selv om det ikke er fastkjørt papir i skriveren (falsk papirstopp). Tilbakestill skriveren, for å prøve å fjerne feilen med falsk papirstopp, og prøv deretter å skrive ut igjen.
 1. Slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Vent til skriveren er inaktiv og er stille før du fortsetter.
 3. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 4. Dra strømledningen ut av stikkontakten.
 5. Vent i minst 60 sekunder.
 6. Sett strømledningen i stikkontakten igjen.
  merknad:
  HP anbefaler å koble til skriveren direkte til stikkontakten i veggen.
 7. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 8. Slå på skriveren dersom den ikke slås på automatisk.
 9. Vent til skriveren er inaktiv og stille før du fortsetter.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.

Trinn 5: Få utført service på skriveren

Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...