hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP OfficeJet Pro 4650-skrivere - "Papirstopp"- feil

Dette dokumentet er for HP 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658 All-in-One-skrivere.
Under en utskriftsjobb stopper skriveren mating av papir og en Papirstopp-feilmelding vises på skriverens kontrollpanel.
merknad:
En papirstopp-melding kan være ekte eller falsk. Det kan hende at skriveren rapporterer om papirstopp selv om dette ikke er tilfelle. Fremgangsmåten nedenfor brukes ved både ekte og falsk papirstopp.
Hvis skriveren har en automatisk dokumentmater (ADM), ser kanskje skriveren ikke lik ut som skriveren i bildene, men fremgangsmåten er den samme.

Videooversikt

Denne videoen viser hvordan du automatisk og manuelt fjerner ekte og falske papirstopper på HP OfficeJet 4650-skriveren.

Trinn 1: Se etter fastkjørt papir

Det er ulike områder der fastkjørt papir kan blokkeres. Fjern eventuelt fastkjørt papir fra ett område, og prøv deretter å skrive ut igjen. Hvis feilen vedvarer, kan du sjekke neste område for fastkjørt papir.
Hvis du har sjekket og når du fjerner fastkjørt papir fra hvert område i skriveren, og problemet vedvarer, fortsetter du til neste trinn.

Trinn 2: Kontroller at vognen kan bevege seg fritt

Kontroller at vognen beveger seg uhindret langs hele skriveren.
 1. Slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Ta forsiktig tak i håndtakene på hver side av skriveren, og åpne blekkpatrondekselet til det klikker på plass.
  Blekkpatronvognen flyttes til midten av skriveren.
  Bilde: Å åpne blekkpatrondekselet.
 3. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 4. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 5. Bruk en lommelykt for å undersøke om papir eller gjenstander hindrer vognen, og fjern eventuelt papir eller gjenstander.
    forsiktig:
  Hvis papiret rives i stykker når du fjerner det fra valsene, kontrollerer du valsene og hjulene for å se om det finnes papirrester inne i produktet. Hvis du ikke fjerner alle papirrester fra skriveren, er det stor sannsynlighet for at mer papir kjører seg fast.
 6. Flytt vognen manuelt ved å få tilgang gjennom blekkpatrondekselet.
  • Hvis vognen står fast på høyre side i skriveren, flytter du vognen til venstre side av skriveren.
  • Hvis vognen har satt seg fast på venstre side i skriveren, skyver du den til høyre side.
  • Hvis vognen sitter fast i midten av skriveren, flytt vognen til høyre side av skriveren.
 7. Fjern alt papir eller hindringer som du finner.
 8. Pass på at vognen kan bevege seg fritt langs bredden av skriveren. Skyv vognen til venstre side i skriveren og skyv den deretter til høyre side.
 9. Lukk blekkpatrondekselet.
  Bilde: Lukke blekkpatrondekselet.
 10. Koble til strømledningen igjen på baksiden av skriveren, og slå deretter på skriveren.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.

Trinn 3: Bruk automatiserte verktøy for å rengjøre sideflekker

Rengjøre sideflekker med et automatisert verktøy kan bidra til å fjerne fastkjørt papir.
 1. Kontroller at skriverens har vanlig hvitt papir.
 2. På skriverens kontrollpanel sveiper du på skjermen til venstre, og trykk deretter på Oppsett.
 3. Trykk på Verktøy.
 4. Sveip opp på skjermen, og trykk deretter Rengjør sideflekker.
  Skriveren mater sakte ut et blankt ark.
 5. Vent til skriveren løser ut den tomme siden.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.

Trinn 4: Rengjør papirmatevalsene manuelt

Støv, papirfibre og andre rester kan hopes opp på papirmatingsvalsene og forårsake papirstopp og problemer med papirmating. Rengjør valsene inne i skriveren, og prøv deretter å skrive ut igjen.
 1. Ta forsiktig tak i håndtakene på hver side av skriveren, og åpne blekkpatrondekselet til det klikker på plass.
  Blekkpatronvognen flyttes til midten av skriveren.
  Bilde: Å åpne blekkpatrondekselet.
 2. Vent til vognen er inaktiv og stille før du fortsetter.
 3. Slå av skriveren.
 4. Trekk ut strømledningen på baksiden av skriveren.
 5. Koble fra USB-kabelen hvis den ikke allerede er koblet fra.
 6. Finn papirbanedekselet i området bak blekkpatrontilgangsområdet.
  Bilde: Eksempel på papirbanedekselet.
 7. For å fjerne papirbanedekselet, klyp tappene sammen, og løft opp.
   Bilde: Fjerne papirbanedekselet igjen.
  1. Klyp tappene sammen
  2. Løft opp
 8. Fukt en ren, lofri klut lett med destillert vann. Klem så mye som mulig av vannet ut av kluten.
 9. Trykk kluten mot valsene i skriveren, og roter dem oppover med fingrene.
  Trykk forsiktig for å fjerne støv og skitt.
  Bilde: Eksempel på valser inne i skriveren
 10. La valsene tørke helt (ca. 10 minutter).
 11. Sett på plass papirbanedekselet.
  Bilde: Sette på plass papirbanedekselet.
 12. Lukk blekkpatrondekselet.
 13. Koble til strømledningen igjen på baksiden av skriveren, og slå deretter på skriveren.
 14. Koble USB-kabelen til skriveren igjen om nødvendig.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn.

Trinn 5: Tilbakestill skriveren

Noen ganger vises det en melding om papirstopp, selv om det ikke er fastkjørt papir i skriveren (falsk papirstopp). Tilbakestill skriveren for å prøve å fjerne feilen med falsk papirstopp, og prøv deretter å skrive ut igjen.
 1. Slå på skriveren dersom den ikke allerede er på.
 2. Vent til skriveren er inaktiv og er stille før du fortsetter.
 3. Med skriveren slått på, trekker du ut strømledningen på baksiden av produktet.
 4. Dra strømledningen ut av stikkontakten.
 5. Vent i minst 60 sekunder.
 6. Sett strømledningen i stikkontakten igjen.
  merknad:
  HP anbefaler å koble til skriveren direkte til stikkontakten i veggen.
 7. Koble til strømledningen på baksiden av skriveren.
 8. Slå på skriveren dersom den ikke slås på automatisk.
 9. Vent til skriveren er inaktiv og stille før du fortsetter.
Prøv å skrive ut. Hvis feilen vedvarer, fortsett til neste trinn for å få reparert skriveren.

Trinn 6: Få utført service på skriveren

Reparer eller bytt ut HP-produktet hvis du har fullført alle foregående trinn.
For å se om produktet er fortsatt har gyldig garanti, kan du gå til nettstedet for garantisjekk http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakt HPs kundestøtte for å avtale en reparasjon eller utskifting. Hvis du er i Stillehavsregionen i Asia, Kontakt HPs kundestøtte for å finne et lokal servicesenter i ditt område.
Reparasjonsavgifter kan tilkomme for produkter uten garanti.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...