hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - Flere alternativer når du fakser

Flere alternativer når du fakser

Følgende innstillinger er tilgjengelige i listen over Alternativer når du fakser.
merknad:
Listen nedenfor inneholder det overordnede settet med alternativer som er tilgjengelig for HP LaserJet Enterprise MFP-skrivere. Noen alternativer er ikke tilgjengelige på alle skrivere.
Originalsider
Du kan angi om originaldokumentet er skrevet ut på én side eller begge sider.
Oppløsning
Velg oppløsning for skannede bilder. Velg en høyere oppløsning for klarere bilder. Når oppløsningen økes, øker imidlertid også størrelsen.
Originalstørrelse
Angi papirstørrelsen for originaldokumentet.
Retning på innhold
Angi om originaldokumentet skal skrives ut med stående eller liggende papirretning.
Bildejustering
Skarphet: Gjør bildet klarere eller mykere. Hvis du for eksempel øker skarpheten, kan teksten se skarpere ut, men hvis du reduserer skarpheten, kan fotografiene se jevnere ut.
Mørkhet: Øke eller redusere mengden hvitt og svart i fargene i skannede bilder.
Kontrast: Øke eller redusere forskjellen mellom den mørkeste og den lyseste fargen på siden.
Bakgrunnsrens: Fjerne utydelige farger fra bakgrunnen til skannede bilder. Hvis originaldokumentet for eksempel skrives ut på farget papir, kan du bruke denne funksjonen for å gjøre bakgrunnen lysere uten at det påvirker mørkheten til bildet.
Automatisk tone: Bare tilgjengelig for Flow-skrivere. For originaldokumenter som har minst 100 tegn med tekst øverst på siden, kan skriveren registrere hvilken kant som er øverst på siden og den snur dermed de skannende bildene i forhold til dette. Hvis noen av sidene er opp-ned i forhold til andre sider, vil det ferdige skannede bildet ha alle sidene med riktig side opp. Hvis noen av sidene har liggende retning, roterer skriveren bildet slik at toppen av siden er på toppen av bildet.
Optimaliser tekst/bilde
Optimaliser jobben etter typen bilde som skannes: tekst, grafikk eller bilder.
Slett kanter
merknad:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle fastvareversjoner. Det kan hende du må oppdatere skriverens fastvare for å bruke denne funksjonen.
Du kan fjerne skannefeil som mørke rammer, stiftemerker eller hullemaskinmerker ved å «slette» de bestemte kantene på skannejobben.
Utelatelse av tomme sider
Unngå at tomme sider i originaldokumentet blir tatt med i det skannede bildet. Denne funksjonen er nyttig hvis du skanner et dokument som er skrevet ut på begge sider, slik at du kan unngå tomme sider i det skannede dokumentet.
Registrering av dobbeltmating
Aktiver eller deaktiver registrering av dobbeltmating. Hvis dette er aktivert, stopper skanningen når skriveren registrerer at mer enn én side om gangen mates inn i dokumentmateren. Hvis dette er deaktivert, fortsetter skanningen når en dobbeltmatingsfeil registreres og kan dermed skanne sider som er klistret sammen, originaler med selvklebende lapper eller tykt papir.
Varsling
Velg om du vil sende varsler om statusen til skannejobber. Skriveren kan skrive ut varselet, eller sende det i en e-post.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...