hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP PageWide Enterprise MFP, HP PageWide Managed MFP - Innstillinger for strømsparing

Innføring

Konfigurer innstillinger for dvale for å redusere strømforbruket når skriveren er inaktiv.

Start tidsuret for hvilemodus og konfigurer at skriveren skal bruke 2 watt eller mindre

Hvilemodus påvirker hvor mye strøm skriveren bruker, aktiv tid / hvilemodustid, hvor raskt skriveren går i hvilemodus, og hvor raskt skriveren aktiveres (våkner) fra hvilemodus.
Du kan konfigurere skriveren til å bruke maksimalt 2 watt når den er i hvilemodus ved å angi tidspunkter i innstillinger både for Hvilemodus etter inaktivitet og Automatisk av etter hvile.
 1. Velg Innstillinger på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne følgende menyer:
  • Generelt
  • Strøminnstillinger
  • Innstillinger for hvilemodus
 3. Velg Hvilemodus etter inaktivitet for å angi hvor mange minutter skriveren må være inaktiv før den går i hvilemodus. Angi aktuell tidsperiode.
 4. Velg Automatisk av etter hvile for å sette skriveren i en dypere strømsparingsmodus etter en bestemt periode i hvilemodus. Angi aktuell tidsperiode.
  merknad:
  Som standard våkner skriveren fra automatisk av når den registrerer aktivitet utenom USB eller Wi-Fi. Du kan angi den til å våkne kun med av-/på-knappen ved å velge Slå av (bare oppvåkning med av-/på-knapp).
 5. Velg Ferdig for å lagre innstillingene.

Angi hvilemodusplan

Bruk Hvilemodusplan-funksjonen for å konfigurere skriveren til å våkne opp eller starte hvilemodus automatisk på bestemte tidspunkter.
 1. Velg Innstillinger på startskjermbildet til skriverens kontrollpanel.
 2. Åpne disse menyene:
  • Generelt
  • Strømsparingsinnstillinger
  • Hvilemodusplan
 3. Trykk på Ny hendelse-knappen, og velg deretter typen hendelse du vil legge til planen: Aktiveringshendelse eller hvilehendelse.
 4. For en aktiverings- eller hvilehendelse konfigurerer du klokkeslettet og ukedagene for hendelsen. Velg Lagre for å lagre innstillingen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...