hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ML-2950-2956 laser-MFP - Legge inn papir

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger papir i papirskuffen.
merknad:
 • Bruk av utskriftsmateriale som ikke oppfyller disse spesifikasjonene kan føre til problemer eller kreve reparasjoner. Slike reparasjonen dekkes ikke av HPs garanti eller serviceavtaler.
  .
 • Kontroller at du ikke bruker inkjet-fotopapir med denne skriveren, for det kan føre til skader.
 • Bruk av brennbart utskriftsmateriale kan føre til brann.
 • Bruk angitt utskriftsmateriale.
  advarsel:
Bruk av brennbare materialer eller fremmedlegemer i skriveren kan føre til overoppheting av enheten, og i sjeldne tilfeller kan det føre til brann.

Oversikt over papirskuffen

Juster papirskinnene for å endre størrelsen på papiret i skuffen.
  Figur : Papirskuffskinner
 1. Skuffeforlenger
 2. Papirlengdeskinne
 3. Papirbreddeskinne
merknad:
Hvis du ikke justerer skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjøring av papir.
Papirmengdeindikator viser mengden papir i skuffen.
  Figur : Indikator for papirkapasitet
 1. Full
 2. Tom

Legge papir i skuffen

Bruk følgende trinn for å legge papir i skuffen.
merknad:
Ikke legg papir i den manuelle materen når du skriver ut med skuffen. Det kan føre til papirstopp.
 1. Fjern papirskuffen fra skriveren.
 2. Ved bruk av skuffeforlengerskinnen (1) juster skuffens størrelsen til papirstørrelsen som legges i (2).
  Figur : Juster forlengerskinnen
 3. Juster deretter papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
  Figur : Juster papirlengde- og -breddeskinnene
 4. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før de legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 5. Legg papiret i skuffen.
  Figur : Legg i papir
 6. Juster skuffeforlengeren (1), papirlengdeskinnen (2) og papirbreddeskinnen etter papirstørrelsen.
  Figur : Juster papirførerne
  merknad:
  • Ikke skyv papirbreddeskinnen for langt slik at mediet bøyes.
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan det føre til papirstopp.
   Figur : Riktig plassering av papirskinnene
  • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til fastkjørt papir eller papiret kan bli brettet.
   Figur : Ikke bruk papir med krøll
 7. Sett skuffen inn igjen.
  Figur : Sett skuffen inn igjen
 8. Åpne utskriftsstøtten.
  Figur : Åpne utskriftsstøtten

Legge papir i den manuelle materen

Den manuelle materen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter.
Tips om bruk av den manuelle materen:
 • Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftsmaterialet om gangen i skuffen.
 • Hvis du velger Manuell mater for papirkilde i programmet, må du trykke på knappen Utskriftsskjerm eller Demoside eller WPS hver gang du skriver ut en side. Legg bare én type, størrelse og vekt av av utskriftsmaterialet om gangen i den manuelle skuffen.
 • For å forebygge papirstopp, må du ikke legge i papir under utskrift når det fortsatt er papir i den manuelle materen.
 • Legg utskriftsmateriale med forsiden opp midt i skuffen slik at den øvre kanten går inn i den manuelle materen først.
 • Legg bare i det tilgjengelige papiret, for å forebygge papirstopp og sikre utskriftskvaliteten.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i den manuelle materen.
 • Ved utskrift på spesialpapir må du følge retningslinjene for å legge i papir.
 • Hvis papiret overlapper når du skriver ut med den manuelle materen, må du åpne skuffen og fjerne papirene. Prøv å skrive ut på nytt.
 • Når papir ikke mates godt under utskrift, skyver du papiret inn manuelt til det begynner å mates automatisk.
 • Når skriveren er i strømsparingsmodus, mater den ikke papir fra den manuelle materen. Vekk skriveren ved å trykke på av/på-knappen før du bruker den manuelle materen.
Følg instruksjonene for å legge papir inn i den manuelle materen.
 1. Åpne dekselet på den manuelle materen.
  Figur : Åpne dekselet
 2. Forleng den manuelle materens skinner så de er bredere enn utskriftsmaterialet.
  Figur : Utvid materskinnene
 3. Juster skinnene for den manuelle materen til bredden på utskriftsmaterialet uten å bøye det.
  Figur : Justere den manuelle materens skinner
 4. Åpne utskriftsstøtten.
  Figur : Åpne utskriftsstøtten

Skrive ut på spesialmedier

Typer spesialmedier vises i Skriverinnstillinger. For å få den høyeste utskriftskvaliteten må du velge riktig medietype fra vinduet Utskriftsinnstillinger > fanen Papir > Papirtype.
Hvis du for eksempel ønsker å skrive ut på etiketter, velger du Etiketter som Papirtype.
merknad:
 • Når du bruker spesialmedier, må du mate ett ark om gangen.
 • Skriv ut spesialmedier med forsiden opp. Hvis spesialmedier blir skrevet ut med krøller, folder eller svarte streker, må du åpne dekselet på baksiden og prøve å skrive ut igjen. La det bakre dekselet være åpent under utskrift.
Se tabellen over hvilke spesialmedier som kan brukes i skuffen.
Typer
Skuff
Manuell mater
Vanlig
Y
Y
Tykt
Y
Y
Tykkere
Y
Tynt
Y
Y
Bond
Y
Y
Farge
Y
Kort
Y
Y
Etiketter
Y
Transparent
Y
Konvolutt
Y
Tykk konvolutt
Y
Forhåndstrykt
Y
Bomull
Y
Resirkulert
Y
Y
Arkiv
Y
Y
(Y: støttet, tomt: ikke støttet

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...