hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung SCX-4200 Laser MFP - legge i papir

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger papir i papirskuffen.
Innskuffen har plass til maksimalt 250 ark på 20 pund (75 g/m2) med vanlig papir.

Legge inn papir i papirskuffen

Bruk følgende trinn for å legge papir i skuffen.
 1. Fjern papirskuffen fra skriveren.
  Figur : Fjern papirskuffen
 2. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før de legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 3. Legg inn papirbunken i papirskuffen med utskriftssiden ned.
  Figur : Legg papir i skuffen
  merknad:
  Hvis du vil justere papirskinnene for papir med en annen størrelse, kan du gå til Endre størrelsen på papiret i innskuffen.
 4. Følg nøye med på papirgrensemerket på begge innervegger i papirskuffen. Legger du i for mye papir, kan det føre til papirstopp.
  Figur : Merke for papirgrense
 5. Sett papirskuffen tilbake i skriveren, og skyv den på plass.
  Figur : Sett skuffen inn igjen
  merknad:
  Etter at du har lagt i papir, konfigurerer du skriveren for papirtype og -størrelse. Innstillingene fra skriverdriveren overstyrer innstillingene på kontrollpanelet.

Endre størrelsen på papiret i innskuffen

Juster papirskinnene for å utvide innskuffen, slik at du kan legge i lengre papirstørrelser, for eksempel papir i Legal-størrelse.
 1. Trykk på og åpnet skinnelåsen (1), og skyv deretter papirlengdeskinnen helt ut for å forlenge papirskuffen til maksimal lengde (2).
  Figur : Forlenge papirskuffen
 2. Når du har lagt inn papir i innskuffen, klemmer du den fremre papirlengdeskinnen og skyver den til den berører kanten på papirbunken.
  Figur : Justere papirlengdeskinnen
  For papir som er mindre enn letter-størrelse, juster fremre papirlengdeskinne slik at den berører papirbunken.
  Figur : Justere fremre papirlengdeskinne
 3. Klem papirbreddeskinnen som vist, og skyv den inn mot papirbunken til den berører kanten av bunken.
  Figur : Justere papirbreddeskinne
  merknad:
  • Ikke skyv breddeskinnene så mye at papiret vrir seg.
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan det føre til fastkjørt papir.
   Figur : Riktig posisjon for papirskinnene

Legge papir i den manuelle materen

Bruk den manuelle materen til å skrive ut transparenter, etiketter, konvolutter eller postkort i tillegg til raskt å skrive ut på papirtyper eller -størrelser som for øyeblikket ikke er i innskuffen.
Tips om bruk av den manuelle materen:
 • Legg utskriftsmateriale med forsiden opp med den øvre kanten inn mot den manuelle materen først og deretter midt i skuffen.
 • Legg bare inn spesifisert utskriftsmateriale for å forebygge papirstopp og sikre utskriftskvaliteten.
 • Når du skriver ut på medier i størrelse 76 x 127 mm (3 x 5 tommer) fra den manuelle materen, må du åpne bakdekselet under utskrift.
 • Åpne bakdekselet nå du skriver ut transparenter. Hvis ikke, kan papiret rives når det forlater skriveren.
Følg instruksjonene for å legge papir i universalskuffen.
 1. Legg inn et ark med utskriftsmateriale i midten av den manuelle materen, med siden det skal skrives ut på, vendt opp.
  Figur : Bruke den manuelle materen
  Legg inn på følgende måte, avhengig av papirtype:
  • Konvolutter: legg inn en konvolutt med klaffsiden ned og med frimerkeområdet øverst til venstre.
  • Transparenter: legg inn et ark med utskriftssiden opp og toppen med den selvklebende stripen inn i skriveren først.
  • Etiketter: legg inn et ark med utskriftssiden opp og den øverste kortsiden inn i skriveren først.
  • Forhåndstrykt papir: legg inn et ark med designsiden opp og den øverste kortsiden mot skriveren.
  • Kort: legg inn et ark med utskriftssiden opp og kortsiden inn i skriveren først.
 2. Juster skinnene for den manuelle materen til bredden på utskriftsmaterialet uten å bøye det.
  Figur : Justere den manuelle materens skinner
 3. Etter å ha lagt i papir, angi papirtype og -størrelse for den manuelle materen.
  merknad:
  Innstillingene fra skriverdriveren overstyrer innstillingene på kontrollpanelet.
 4. Du kan om nødvendig åpne dekselet på baksiden for å skrive ut spesialmedier.

Skrive ut på spesialmedier

Når du skriver ut på spesialmedier, må du ta i betraktning følgende informasjon for hver papirtype.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...