hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung SCX-340x laser-MFP - Legge inn papir i skuffen

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger papir i skuffen.

Oversikt over skuff

For å endre størrelsen må brukerne justere papirskinnene.
  Figur : Papirskuff
 1. Papirbreddeskinne
 2. Skuff
  forsiktig:
Hvis du ikke justerer denne skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjøring av papir.

Legge papir i skuffen

merknad:
Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra skriveren avhengig av dens alternativer eller modell. Sjekk skrivertypen.
 1. Åpne skuffen. Juster deretter skuffestørrelsen i henhold til papirstørrelsen du skal legge inn.
   Figur : Åpne skuff, juster skinner
  1. Utskuff
  2. Breddeskinner
 2. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før papiret legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 3. Legg papiret med siden det skal skrives ut på, opp.
  Figur : Legg i papir
  • Ikke skyv papirbreddeskinnen for langt slik at papiret fordreies.
  • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til fastkjørt papir eller papiret kan bli brettet.
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
   Figur : Riktig skinnejustering
 4. Klem papirbreddeskinnen og skyv den til kanten på papirbunken uten å bøye den.
  Figur : Breddeskinner, klem
 5. Når brukere skriver ut et dokument, må de angi papirtype og -størrelse for skuffen.
  merknad:
  Innstillingene fra skriverdriveren overstyrer innstillingene på kontrollpanelet.
  1. For å skrive ut i et program, åpne et program og start utskriftsmenyen.
  2. Åpne Utskriftsinnstillinger.
  3. Trykk på fanen Papir i Utskriftsinnstillinger, og velg riktig papirtype. Hvis brukere for eksempel ønsker å bruke en etikett, angi papirtypen til Etikett.
  4. Velg Velg automatisk (eller Manuell mater) i papirkilde, og trykk på OK.
  5. Start utskriften fra programmet.

Manuell mating i skuffen

Skuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter.

Tips om bruk av manuell mating i skuffen

 • Hvis brukere velger Papir > Kilde > Manuell mater fra skriverdriveren, må de trykke på OK hver gang for å skrive ut en side.
 • Legg bare i én type, størrelse og vekt av utskriftspapiret om gangen i skuffen.
 • For å forebygge papirstopp, må du ikke legge i papir under utskrift når det fortsatt er papir i skuffen.
 • Legg inn utskriftspapir med forsiden ned med den øvre kanten inn mot flerfunksjonsskuffen først og deretter midt i skuffen.
 • Bare legg i det tilgjengelige papiret for å forebygge papirstopp og sikre utskriftskvaliteten.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i skuffen.
 • Følg retningslinjene for å legge i papir ved utskrift på spesialpapir.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...