hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung SCX-340x Laser MFP - legge i originaldokumenter

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger papir i skuffen.
Bruk skannerglasset eller dokumentmateren for å legge i en original for å kopiere, skanne og sende en faks.
merknad:
Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra skriveren avhengig av dens alternativer eller modell. Sjekk skrivertypen.

På skannerglasset

Bruk skannerglasset til å kopiere eller skanne originaler. Dette gir den beste skannekvaliteten, spesielt for fargede eller gråskalert bilder. Sørg for at det ikke er noen originaler i dokumentmateren. Hvis det oppdages en original i dokumentmateren, vil skriveren prioritere den fremfor en original på skannerglasset.
 1. Løft og åpne skannerlokket.
  Figur : Skannerlokk, åpent
 2. Legg originalen med forsiden ned på skannerglasset. Juster den etter registreringsveilederen i øverste venstre hjørnet på glasset.
  Figur : Plassere originalen, forsiden ned
 3. Lukk skannerlokket.
merknad:
 • Hvis lokket er skannerlokket er åpent under kopiering, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruket.
 • Støv på skannerglasset kan føre til svarte flekker på utskriften. Alltid hold det rent.
 • Hvis brukere kopierer en side fra en bok eller et blad, løft skannerlokket til hengslene fanges av stopperen, og lukk deretter lokket. Hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm, start kopieringen med skannerlokket åpent.
  forsiktig:
 • Vær forsiktig så du ikke knuser skannerglasset. Du kan bli skadet.
 • Ikke stikk hendene inn når du lukker skannerlokket. Skannerlokket kan falle ned på hendene dine og føre til skader.
 • Ikke se på lyset fra i skanneren mens du kopierer eller skanner. Det er skadelig for øynene.

I dokumentmateren

Ved hjelp av dokumentmater kan du laste opp til 40 papirark (80 g/m2, 20 lbs. brevpapir) for én jobb.
 1. Åpne dekselet til dokumentmater.
  Figur : Deksel til dokumentmater, åpne
 2. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før originalene legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 3. Legg originalen med forsiden opp i dokumentmaterens innskuff. Kontroller at bunnen på stabelen av originaler samsvarer med papirstørrelsen angitt på dokumentinnskuffen.
  Figur : Legge i original, forsiden opp
 4. Juster dokumentmaterens breddeskinner etter papirstørrelsen.
  Figur : Breddeskinner, justere
  merknad:
  Støv på dokumentmaterens glass kan føre til svarte striper på utskriften. Alltid holde glasset rent.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...