hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ProXpress SL-M4080 laser-MFP - Legge inn papir

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger papir i papirskuffen.
merknad:
Illustrasjonene kan avvike fra det du ser på din skriver, avhengig av alternativer eller modell. Sjekk skrivertypen din.

Oversikt over papirskuffen

Juster papirskinnene for å endre størrelsen på papiret i skuffen.
  Figur : Oversikt over papirskuffen
 1. Papirlengdeskinne
 2. Papirnivåindikator
 3. Papirbreddeskinne
 4. Merke for papirgrense
merknad:
Hvis du ikke justerer denne skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjørt papir.
Trykk på knappen som vist, og dra ut skuffen å justere mellom Legal-, A4- eller Letter-størrelse.
Figur : Juster etter papirstørrelse
Papirmengdeindikator viser mengden papir i skuffen.
  Figur : Indikator for papirkapasitet
 1. Full
 2. Tom

Legge inn papir i skuff 1 / ekstraskuffer

Bruk følgende trinn for å legge papir i skuffen.
 1. Fjern papirskuffen fra skriveren.
  Figur : Fjern papirskuffen
 2. Klem papirbreddeskinnen og papirlengdehendelen til riktig papirstørrelsesspor som er merket nederst i skuffen.
  Figur : Juster papirlengdehendelen
 3. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før de legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 4. Når du har lagt i papir i skuffen, klemmer du på papirbreddeskinnene og papirlengdeskinnen.
   Figur : Legg inn papir og juster skinnene
  1. Papirlengdeskinne
  2. Papirbreddeskinne
  merknad:
  • Ikke skyv breddeskinnene så mye at papiret vrir seg.
  • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til fastkjørt papir eller papiret kan bli brettet.
   Figur : Riktig posisjon for papirskinnene
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan det føre til fastkjørt papir.
   Figur : Riktig posisjon for papirskinnene
 5. Sett skuffen inn igjen.
  Figur : Sett skuffen inn igjen
 6. Når du skriver ut et dokument, må du angi papirtype og -størrelse for skuffen.

Legge i papir i universalskuffen

Papirskuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter.
Tips til bruk av flerfunksjonsskuffen:
 • Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftsmaterialet om gangen i skuffen.
 • For å forebygge papirstopp må du ikke legge inn papir under utskrift når det fortsatt er papir i flerfunksjonsskuffen. Dette gjelder også andre typer utskriftsmateriale.
 • Legg bare inn spesifisert utskriftsmateriale for å forebygge papirstopp og sikre utskriftskvaliteten.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i den manuelle materen.
Følg instruksjonene for å legge papir i universalskuffen.
 1. Trykk på trykkutløseren for flerfunksjonsskuffen.
  Figur : Trykk på trykkutløserknappen
 2. Åpne skuffen (1) og brett ut flerfunksjonsskuffens forlenger (2).
  Figur : Brett ut flerfunksjonsskuffens forlenger
 3. Legg i papir.
  Figur : Legg i papir
 4. Klem papirbreddeskinnene i universalskuffen og juster dem etter papirets bredde. Ikke bruk for mye makt, ellers bøyes papiret, noe som kan føre til papirstopp eller forskyvning.
  Figur : Justere papirbreddeskinnene
  merknad:
  • Når du skriver ut på spesialmedier, må du følge retningslinjene for å legge inn medier.
  • Hvis papiret overlapper når du skriver ut med flerfunksjonsskuffen, må du åpne skuff 1 og fjerne de overlappende papirene. Prøv å skrive ut på nytt.
 5. Angi papirtype og -størrelse for universalskuffen.

Skrive ut på spesialmedier

Papirinnstillingen i skriveren og driveren må samsvare. Dette vil forhindre en feilmelding om at papiret ikke samsvarer.
 • Du kan endre papirinnstillingen i maskinen fra Samsung Easy Printer Manager™-programmet eller SyncThru™-webtjenesten.
  • Hvis skriveren er koblet til lokalt, kan du angi skriverinnstillingene fra Samsung Easy Printer Manager > Avansert innstilling > Enhetsinnstillinger.
  • Hvis skriveren er koblet til nettverket, kan du angi skriverinnstillingene fra SyncThru™-webtjenesten > Innstillinger-fanen > Maskininnstillinger.
 • Du kan angi den ved hjelp av Maskinoppsett > Skuffinnstillinger > Innstillinger > velg ønsket skuff > Papirstørrelse eller Papirtype på kontrollpanelet.
Se tabellen over hvilke spesialmedier som kan brukes i skuffen.
Typer
Skuff 1
Ekstraskuffer
Flerfunksjonsskuff
Vanlig
Y
Y
Y
Tykt
Y
Y
Y
Tykkere
Y
Y
Y
Tynt
Y
Y
Y
Bond
Y
Y
Y
Farge
Y
Y
Y
Kort
Y
Y
Y
Etiketter
Y
Y
Y
Konvolutt
Y
Y (bare skuff 2)
Y
Forhåndstrykt
Y
Y
Y
Bomull
Y
Y
Y
Resirkulert
Y
Y
Y
Arkiv
Y
Y
Y
Brevhode
Y
Y
Y
Hullet
Y
Y
Y
(Y: støttet, tomt: ikke støttet

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...