hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ProXpress SL-M3320-M3325, SL-M3820-M3826, SL-M4020-M4025 laserskriver - Legge inn papir

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger papir i papirskuffen.
merknad:
Illustrasjonene kan avvike fra det du ser på din skriver, avhengig av alternativer eller modell. Sjekk skrivertypen din.

Oversikt over papirskuffen

Juster papirskinnene for å endre størrelsen på papiret i skuffen.
  Figur : Oversikt over papirskuffen
 1. Skuffeforlenger
 2. Papirlengdeskinne
 3. Papirbreddeskinne
merknad:
Hvis du ikke justerer denne skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjørt papir.
Papirmengdeindikator viser mengden papir i skuffen.
  Figur : Indikator for papirkapasitet
 1. Full
 2. Tom
Tosidigenheten er forhåndsinnstilt til Letter/LGL- eller A4-størrelse, avhengig av land. Endre papirstørrelsen ved å justere skinnene i henhold til instruksjonene.
 1. Fjern tosidigenheten.
  Figur : Fjern tosidigenheten
 2. Justere papirførerne.
  Figur : Juster papirførerne

Legge inn papir i skuff 1 eller tilleggsskuffen

Bruk følgende trinn for å legge papir i skuffen.
 1. Fjern papirskuffen fra skriveren.
  Figur : Fjern papirskuffen
 2. Klem papirbreddeskinnen og papirlengdehendelen til riktig papirstørrelsesspor som er merket nederst i skuffen.
  Figur : Juster papirlengdehendelen
  Figur : Justere papirbreddeskinne
 3. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før de legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 4. Når du har lagt i papir i skuffen, klemmer du på papirbreddeskinnene og papirlengdeskinnen.
  Figur : Legg inn papir og juster skinnene
  merknad:
  • Ikke skyv breddeskinnene så mye at papiret vrir seg.
  • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til fastkjørt papir eller papiret kan bli brettet.
   Figur : Riktig posisjon for papirskinnene
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan det føre til fastkjørt papir.
   Figur : Riktig posisjon for papirskinnene
 5. Sett skuffen inn igjen.
  Figur : Sett skuffen inn igjen
 6. Når du skriver ut et dokument, må du angi papirtype og -størrelse for skuffen.

Legge inn papir i flerfunksjonsskuffen (eller den manuelle materen)

Papirskuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter.
Tips om bruk av flerfunksjonsskuffen (eller den manuelle materen):
 • Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftsmaterialet om gangen i skuffen.
 • For å forebygge papirstopp, må du ikke legge i papir under utskrift når det fortsatt er papir i den manuelle materen.
 • Legg bare inn spesifisert utskriftsmateriale for å forebygge papirstopp og sikre utskriftskvaliteten.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i den manuelle materen.
Følg instruksjonene for å legge inn papir i flerfunksjonsskuffen (eller den manuelle materen).
  • M332xND/M382xD-seriene: Trykk på trykkutløseren på flerfunksjonsskuffen (eller den manuelle materen), og åpne den.
   Figur : Trykk på trykkutløserknappen
   Figur : Åpne skuffen
  • M382xND-/M382xDW-/M402xND-serien: Trykk på trykkutløseren på flerfunksjonsskuffen (eller den manuelle materen), åpne skuffen (1) og løft opp papirstøtten (2).
   Figur : Trykk på trykkutløserknappen
   Figur : Åpne skuffen og papirstøtten
  • For andre modeller: Åpne papirskuffen for manuell mating.
 1. Legg i papir.
  Figur : Legg i papir
 2. Klem papirbreddeskinnene i flerfunksjonsskuffen eller den manuelle materen sammen og juster dem i henhold til bredden på papiret. Ikke bruk for mye makt, ellers bøyes papiret, noe som kan føre til papirstopp eller forskyvning.
  Figur : Justere papirbreddeskinnene
  merknad:
  • Når du skriver ut på spesialmedier, må du følge retningslinjene for å legge inn medier.
  • Hvis papiret overlapper når du skriver ut med flerfunksjonsskuffen (eller den manuelle materen), må du åpne skuff 1 og fjerne de overlappende papirene. Prøv å skrive ut på nytt.
 3. Angi papirtype og -størrelse for flerfunksjonsskuffen (eller den manuelle materen).

Skrive ut på spesialmedier

Papirinnstillingen i skriveren og driveren må samsvare. Dette vil forhindre en feilmelding om at papiret ikke samsvarer.
Hvis du vil endre papirinnstillingen i skriveren, går du til Samsung Easy Printer Manager, velger Bytt til avansert modus > Enhetsinnstillinger.
Eller hvis skriveren støtter en visningsskjerm, angir du dette ved hjelp av Meny-knappen på kontrollpanelet.
Angi deretter papirtypen fra vinduet Utskriftsinnstillinger > Papir > Papirtype.
merknad:
Når du bruker spesialmedier, må du mate ett ark om gangen.
Se tabellen over hvilke spesialmedier som kan brukes i skuffen.
Typer
Skuff 1
Valgfri skuffa
Flerfunksjonsskuff (eller manuell mater)
Vanlig
Y
Y
Y
Tykt
Y
Y
Y
Tykkere
Y
Tynt
Y
Y
Y
Bond
Y
Y
Y
Farge
Y
Kort
Y
Y
Y
Etiketter
Y
Transparent
Y
Konvolutt
Y
Forhåndstrykt
Y
Bomull
Y
Resirkulert
Y
Y
Y
Arkiv
Y
Y
Y
a. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når ekstraskuffen er installert.
(Y: støttet, tomt: ikke støttet

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...