hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

HP LaserJet Pro M14-M17 - Fjerne fastkjørt papir

Innføring

Følgende informasjon forklarer hvordan du fjerner fastkjørte papir fra skriveren.

Fastkjøringer

Papiret kan sette seg fast på følgende steder i produktet:
1
Interne områder
2
Innskuff
3
Utskuff
merknad:
Fastkjøringer kan skje på flere steder.

Er det ofte papirstopp på skriveren?

Følg denne fremgangsmåten for å løse problemer med hyppig papirstopp. Hvis det første trinnet ikke løser problemet, fortsetter du med neste trinn til du har løst problemet.
 1. Hvis papir har kjørt seg fast i skriveren, må du fjerne det fastkjørte papiret og deretter skrive ut en konfigurasjonsside for å teste skriveren.
 2. Kontroller at skuffen er konfigurert for riktig papirtype og -størrelse. Juster papirinnstillinger om nødvendig.
  1. Skriv ut en konfigurasjonsside for å finne IP-adressen eller vertsnavnet.
   1. Trykk på og hold inne Fortsett/Avbryt-knappen til Klar-lampen begynner å blinke.
   2. Slipp Fortsett/Avbryt-knappen .
  2. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet nøyaktig slik det vises på skriverens konfigurasjonsside, i adressefeltet i nettleseren. Trykk på Enter på tastaturet. Den innebygde webserveren åpnes.
   Figur : Eksempel på en IP-adresse i et nettleservindu
   merknad:
   Hvis nettleseren viser en melding om at det kanskje ikke er trygt å besøke nettstedet, velger du alternativet for å fortsette til nettstedet. Datamaskinen skades ikke av å besøke dette nettstedet.
  3. Klikk på kategorien System og deretter på Papiroppsett-siden.
  4. Velg papirtypen som ligger i skuffen.
  5. Velg papirstørrelsen som ligger i skuffen.
 3. Slå av skriveren, vent 30 sekunder og slå den på igjen.
 4. Skriv ut et renseark som fjerner overflødig toner fra innsiden av skriveren.
  1. Åpne HP Printer Assistant.
   • Windows 10: Klikk på Alle apper, og klikk på HP i Start-menyen, og velg deretter navnet på skriveren.
   • Windows 8.1: Klikk på pil ned nederst til venstre i startskjermen, og velg deretter skrivernavnet.
   • Windows 8: Høyreklikk på et ledig område på Start-skjermen, klikk på Alle apper på applinjen, og velg deretter skrivernavnet.
   • Windows 7: Klikk på Start fra skrivebordet, velg Alle apper, klikk på HP, klikk på mappen for skriveren, og velg deretter navnet på skriveren.
  2. Velg Skriv ut i HP Printer Assistant, og velg deretter HP Device Toolbox.
  3. Klikk på Service i kategorien Systemer.
  4. Klikk på Start i Rengjøringsmodus-området for å begynne rengjøringen.
 5. Skriv ut en konfigurasjonsside for å teste skriveren.
  1. Trykk på og hold inne Fortsett/Avbryt-knappen til Klar-lampen begynner å blinke.
  2. Slipp Fortsett/Avbryt-knappen .
Hvis ingen av disse trinnene løser problemet, kan det hende at skriveren trenger service. Ta kontakt med HPs kundestøtte.

Fjerne fastkjørt papir fra innskuffen

  forsiktig:
Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel pinsett eller nebbtang, til å fjerne fastkjøringer. Skade som er forårsaket av skarpe gjenstander, dekkes ikke av garantien.
Når du skal fjerne fastkjørt utskriftsmateriale, drar du det rett bort fra produktet. Hvis du drar fastkjørt utskriftsmateriale ut av produktet i vinkel, kan det skade produktet.
 
merknad:
Det er mulig at noen av trinnene nedenfor ikke er nødvendige, avhengig av hvor det fastkjørte papiret befinner seg.
 1. Åpne skriverkassettdekslet og ta ut skriverkassetten.
  Figur : Åpne skriverkassettdekselet
 2. Ta bunken med utskriftsmateriale ut av innskuffen.
  Figur : Fjern utskriftsmateriale i skuff 1
 3. Bruk begge hendene til å ta tak i den siden av det fastkjørte utskriftsmaterialet som er mest synlig (også midten), og dra det forsiktig ut fra produktet.
  Figur : Fjern fastkjørt utskriftsmateriale
 4. Sett skriverkassetten inn igjen, og lukk kassettdekslet.
  Figur : Sett skriverkassetten inn igjen

Fjerne fastkjørt papir inne i produktet

 1. Åpne skriverkassettdekslet og ta ut skriverkassetten.
  Figur : ta ut skriverkassetten
    forsiktig:
  Du bør ikke utsette skriverkassetten for lys, dette for å unngå skade på den. Dekk den til med et papirark.
 2. Hvis du kan se det fastkjørte papiret, griper du det forsiktig og drar det sakte ut av produktet.
  Figur : fjerne fastkjørt papir
 3. Sett skriverkassetten inn igjen, og lukk kassettdekslet.
  Figur : sette inn igjen skriverkassetten

Fjerne fastkjørt papir fra utmatingsområder

  forsiktig:
Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel pinsett eller nebbtang, til å fjerne fastkjøringer. Skade som er forårsaket av skarpe gjenstander, dekkes ikke av garantien.
 1. Åpne skriverkassettdekslet og ta ut skriverkassetten.
  Figur : Skriverkassett montert på nytt
 2. La skriverdekslet stå åpent, bruk begge hendene og ta tak i den siden av utskriftsmaterialet som er mest synlig (gjelder også midten), og dra det forsiktig ut fra skriveren.
  Figur : fjerne det fastkjørte papiret
 3. Sett skriverkassetten inn igjen, og lukk kassettdekslet.
  Figur : bytte skriverkassetten

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...