hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ProXpress SL-C3010 fargelaserskriver - legge i papir

Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du legger papir i skriveren for Samsung ProXpress SL-C3010 fargelaserskriver.
  forsiktig:
 • Bruk av utskriftsmateriale som ikke oppfyller disse spesifikasjonene kan føre til problemer eller kreve reparasjoner. Slike reparasjoner dekkes ikke av Samsungs garanti eller serviceavtaler.
 • Kontroller at du ikke bruker inkjet-fotopapir med denne skriveren. Dette kan føre til skade på skriveren.
 • Bruk av brennbart utskriftsmateriale kan føre til brann.
 • Bruk kun angitt utskriftsmateriale.
 • Kontroller at du ikke bruker inkjet-fotopapir med denne skriveren. Dette kan føre til skade på skriveren.
  advarsel:
Bruk av brennbare materialer eller fremmedlegemer i skriveren kan føre til overoppheting av enheten, og i sjeldne tilfeller kan det føre til brann.
merknad:
Bildene i denne brukerhåndboken samsvarer kanskje ikke med skriveren. Dette avhenger av modell og installerte funksjoner.
  forsiktig:
Hvis du ikke justerer denne skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjøring av papir.

Legge papir i skuffen

Bruk følgende deler for å legge papir i skriveren.

Endre størrelsen på papiret i skuffen

Du må justere papirskinnene for å utvide papirskuffen, slik at de kan legge i lengre papirstørrelser, for eksempel papir i Legal-størrelse. Hvis du vil endre størrelsen på papirskuffen til en annen størrelse, må du justere papirlengdeskinnen tilsvarende.
  Figur : Eksempel på skuff
 1. Forlengelseshendel for skuff
 2. Papirlengdeskinne
 3. Papirbreddeskinne
Figur : Slik trykker du på knappen
merknad:
Trykk på knappen som vist og trekk ut skuffen.
Du endrer papirinnstillingen som er angitt i skriveren fra Samsung Easy Printer Manager-programmet eller SyncThru™-webtjenesten.
 • Hvis skriveren er koblet til lokalt, kan du angi skriverens innstillinger fra Samsung Easy Printer Manager > Avansert innstilling > Enhetsinnstillinger.
 • Hvis skriveren er koblet til nettverket, kan du angi skriverens innstillinger fra SyncThru™-webtjenesten > Innstillinger-kategorien > Maskininnstillinger.
Bruk kontrollpanelet for å endre papirinnstillingen som er angitt i skriveren.
 • Velg Meny > Systemoppsett > Papiroppsett > Papirstørrelse eller Papirtype på kontrollpanelet.
Bruk skriverdriveren for å endre papirinnstillingen som er angitt i skriveren.
 • Angi papirtypen i vinduet for Utskriftsinnstillinger > kategorien Papir > Papirtype.

Skrive ut på spesialmedier

Papirinnstillingen i skriveren og driveren må samsvare for å skrive ut uten feilmeldingen Papir samsvarer ikke.
merknad:
 • Når du bruker spesialmedier, anbefaler vi at du mater ett ark om gangen.
 • Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra skriveren avhengig av dens alternativer eller modell.
Se tabellen for bruk av spesialmedier i skuffen:
Typer
Skuff 1
Tilleggsskuff
Universalskuff
Vanlig
·
·
·
Tykt
·
·
·
Tykkere
·
·
Tynt
·
·
·
Bond
·
·
·
Farge
·
·
Kort
·
·
·
Etiketter
·
·
Konvolutt
·
·
Forhåndstrykt
·
·
Resirkulert
·
·
·
Bomull
·
·
Arkiv
·
·
·
Brevhode
·
·
·
Hullet
·
·
·
Glanset foto
·
·
·
(·: Støttes, tom: Støttes ikke)

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...