hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ML-216x, ML-216xW laserskrivere - legge i papir

Dette emnet inneholder instruksjoner for hvordan du legger papir i papirskuffen, mater papir manuelt og skriver ut på spesialmedier.

Legge papir i skuffen (automatisk mating)

Bruk følgende trinn for å legge papir i skuffen.
 1. Åpne skuffen og juster papirbreddeskinnen til mediestørrelsen du legger i.
  merknad:
  Hvis du ikke justerer papirbreddeskinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjøring av papir.
  Figur : Slik justerer du papirbreddeskinnen
 2. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før de legges i.
  Figur : Slik bøyer eller vifter du kanten på papirbunken
 3. Plasser papiret i skuffen med siden det skal skrives ut på, opp. Åpne utskuffen.
  Figur : Slik legger du i papir og åpner utskuffen
 4. Klem på papirbreddeskinnen, og skyv den til kanten av papirbunken. Skinnen skal berøre papirbunken uten at den får papiret til å bøye seg.
  Figur : Slik flytter du papirbreddeskinnen mot kanten av papirbunken
merknad:
Når du skriver ut et dokument, må du angi papirtype og -størrelse for skuffen i skriverdriveren. Velg alternativet for å skrive ut i programmet > velg Utskriftsinnstillinger > velg kategorien Papir > velg papirstørrelse og -type.

Legge i og skrive ut medier (manuell mating)

Skuffen brukes til spesielle størrelser og utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter. Når du bruker spesialmedier, bør du mate én side om gangen i skuffen.
Tips om bruk av manuell mating:
 • Bare bruk anbefalt utskriftsmateriale for skriveren for å unngå fastkjørt papir og problemer med utskriftskvaliteten.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i skuffen.
 • Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftsmaterialet om gangen i skuffen.
 • De fleste typer utskriftsmateriale legges med forsiden opp med den øvre kanten inn mot skuffen først og deretter midt i skuffen.
 • For å forebygge fastkjørt papir, må du ikke legge i medier under utskrift.
Legge i og skrive ut med manuell mating
 1. Legg spesialmediet eller papiret i skuffen.
 2. Klem på papirbreddeskinnene og juster dem til papirets bredde. Ikke bruk for mye makt, det vil føre til at papiret bøyer seg og etterfølgende fastkjørt papir eller forskyvning.
 3. Åpne utskriftsstøtten.
 4. For å skrive ut fra et program, start programmet og åpne utskriftsmenyen.
 5. Avhengig av programmet, kan du åpne Utskriftsinnstillinger.
 6. Velg kategorien Papir i Utskriftsinnstillinger, og velg riktig papirtype.
  Hvis du for eksempel ønsker å bruke en etikett, angi papirtypen til Etikett.
 7. Velg Manuell mater i papirkilde, og trykk på OK.
 8. Start utskriften fra programmet. Hvis papiret ikke mates riktig under utskrift, skyver du papiret inn manuelt til det begynner å mates automatisk.
 9. Hvis du skal skrive ut flere kopier av dokumentet, legger du i det neste arket etter at den første siden er ferdig med å skrive ut. Trykk på Print Screen-knappen på skriverens kontrollpanel. Gjenta dette for hver side som skal skrives ut.

Skrive ut på konvolutter, etiketter, kort og forhåndstrykt papir

Se følgende avsnitt for spesifikk informasjon om å skrive ut på konvolutter, etiketter, kort/egendefinert papirstørrelse eller forhåndstrykt papir. Når du skriver ut på spesialmedier, kan du bruke instruksjonene i forrige avsnitt til å mate ett ark om gangen.
merknad:
Papirinnstillingen i skriveren og driveren må samsvare for å skrive ut uten feilmeldingen Papir samsvarer ikke. Hvis du vil endre papirinnstillingen i skriveren, går du til Samsung Easy Printer Manager og velger Bytt til avansert modus > Enhetsinnstillinger.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...