hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ML-216x, ML-216xW laserskrivere - fjerne fastkjørt papir

Dette dokumentet viser hvordan du fjerner fastkjørt papir i skriveren.
Når det oppstår papirstopp, lyser statuslampen på kontrollpanelet oransje. Bruk instruksjonene i dette emnet for å finne og fjerne fastkjørt papir.
  forsiktig:
Slå av skriveren før du fjerner fastkjørt papir
merknad:
Fordi skrivermodeller og oppsett varierer, kan illustrasjonene som er brukt i dette dokumentet se litt annerledes i forhold til skriveren din.

Fjerne fastkjørt papir

Papir kan kjøre seg fast i flere deler av skriveren. Gå til den aktuelle delen for å fjerne det fastkjørte papiret.
  forsiktig:
For å unngå at papiret revner, må du sørge for å trekke ut det fastkjørte papiret sakte og forsiktig. Følg instruksjonene i avsnittene nedenfor for å fjerne fastkjørt papir.

Tips for å unngå fastkjørt papir

  • Påse at de justerbare skinnene er riktig plassert.
  • Ikke overfyll skuffen. Kontroller at papirnivået er under skuffens markering for papirkapasitet.
  • Ikke fjern papir fra skuffen mens utskrift pågår.
  • Bøy, vift gjennom og rett ut papiret før du legger det i.
  • Ikke bruk krøllete, fuktig eller svært bøyd papir.
  • Ikke bland ulike papirtyper i samme skuff.
  • Bruk bare anbefalte utskriftsmedier (se "Spesifikasjoner for utskriftsmedier" i brukerhåndboken).

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...