hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ProXpress SL-C2620 fargelaserskriver - legge papir i skuffen

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger papir i skuffen.

Oversikt over skuff

For å endre størrelsen må brukerne justere papirskinnene.
  Figur : Papirskuff
 1. Forlengelseshendel for skuff
 2. Papirlengdeskinne
 3. Papirbreddeskinne
merknad:
For papir i Legal-størrelse: Trykk på knappen som vist og trekk ut skuffen.
Figur : Justering av skuff
Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra skriveren avhengig av dens alternativer eller modell. Sjekk skrivertypen.
  forsiktig:
Hvis du ikke justerer denne skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjøring av papir.

Legge papir i skuffen

merknad:
Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra skriveren avhengig av dens alternativer eller modell. Sjekk skrivertypen.
 1. Dra ut papirskuffen.
  Figur : Papirskuff, fjerne
 2. Klem på papirbreddeskinnen og papirlengdehendelen for å finne dem i riktig papirstørrelsspor som er merket nederst i skuffen for å justere størrelsen.
  Figur : Justere papirskinnene
 3. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før papiret legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 4. Når du har lagt i papir i skuffen, klemmer du på papirbreddeskinnene og papirlengdeskinnen.
   Figur : Justere papirskinnene
  1. Papirlengdeskinne
  2. Papirbreddeskinne
  merknad:
  • Ikke skyv papirbreddeskinnen for langt slik at papiret fordreies.
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
   Figur : Riktig justering av skinnen
  • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til fastkjørt papir eller papiret kan bli brettet.
   Figur : Papir som ikke er krøllet eller bøyd
 5. Sett skuffen tilbake i skriveren.
  Figur : Papirskuff, sette inn
 6. Angi papirtype og størrelsen på skuffen når du skriver ut et dokument.

Universalskuff

Universalskuffen brukes til spesielle størrelser og typer utskriftsmaterialer, for eksempel postkort, notatkort og konvolutter.

Tips om bruk av universalskuffen

 • Legg bare én type, størrelse og vekt av utskriftspapiret om gangen i universalskuffen.
 • For å forebygge fastkjørt papir, må du ikke legge i papir under utskrift når det fortsatt er papir i universalskuffen. Dette gjelder også andre typer utskriftspapir.
 • Legg alltid i den spesifiserte papirtypen, for å unngå fastkjørt papir og problemer med utskriftskvaliteten.
 • Flat ut eventuelle krøller på postkort, konvolutter og etiketter før du legger dem i universalskuffen.
 1. Trykk for å frigjøre universalskuffen, og skyv den ned for å åpne.
  Figur : Universalskuff, åpne
 2. Legg i papir.
  Figur : Papir, legge i
 3. Klem papirbreddeskinnene i universalskuffen og juster dem etter papirets bredde. Ikke bruk for mye makt, det vil føre til at papiret bøyer seg og etterfølgende fastkjørt papir eller forskyvning.
  Figur : Justere papirskinnene
  • Brukeren må følge hjelpelinjene for innlasting ved utskrift med spesialpapir.
  • Hvis papirene overlapper når du skriver ut med universalskuffen, åpner du skuff 1 og fjerner overlappende papir. Prøv deretter å skrive ut på nytt.
 4. Angi papirtype og -størrelse for universalskuffen når du skriver ut et dokument.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...