hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ProXpress SL-C2670 fargelaser-MFP - skifte ut beholderen for avfallstoner

Dette dokumentet forklarer hvordan du skifter ut beholderen for avfallstoner.
Når levetiden til beholderen for avfallstoner er utløpt, vises en melding om beholder for avfallstoner på skjermvisningen til kontrollpanelet. Dette indikerer at beholderen for avfallstoner må byttes ut. Kontroller beholderen for avfallstoner for skriveren din.
merknad:
 • Tonerpartikler kan frigjøres inne i skriveren, men det betyr ikke at skriveren er skadet. Kontakt en servicerepresentant når det oppstår problemer med utskriftskvaliteten.
 • Når du trekker beholderen for avfallstoner ut av skriveren, må du være forsiktig slik at du ikke mister den.
 • Husk å legge beholderen for avfallstoner på et jevnt underlag slik at toneren ikke renner ut.
  forsiktig:
Ikke vipp eller snu beholderen på hodet.

Skift ut beholderen for avfallstoner

Følg denne fremgangsmåten for å skifte beholderen for avfallstoner.
 1. Slå enheten av (1), og koble deretter fra strømledningen (2).
  Slå av skriveren, og vent et par minutter for at skriveren skal kjøle seg ned.
  Figur : Slik slår du av skriveren (1), kobler fra strømledningen (2)
 2. Åpne dekselet til beholderen for avfallstoner.
  Figur : Slik åpner du dekselet til beholderen for avfallstoner
 3. Trekk beholderen for avfallstoner ut av skriveren ved å trykke på utløserknappen slik det vises.
  Figur : Slik trekker du beholderen for avfallstoner ut ved å trykke på utløserknappen (1), og trekke beholderen ut
 4. Ta den nye beholderen for avfallstoner ut av esken, og sett deretter beholderen forsiktig tilbake i skriveren.
  Figur : Slik tar du den nye beholderen fra esken, og setter den tilbake i skriveren
    forsiktig:
  Ikke vipp eller snu beholderen på hodet.
 5. Ta en ny beholder for avfallstoner ut av emballasjen.
 6. Koble strømledningen til skriveren (1), og slå deretter enheten på igjen (2).
  Figur : Slik kobler du strømledningen til skriveren igjen (1) og deretter slår skriveren på (2)

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...