hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLX-330x fargelaser-MFP - legge papir i skuffen

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger papir i skuffen.

Oversikt over skuff

For å endre størrelsen må brukerne justere papirskinnene.
  Figur : Papirskuff
 1. Papirdeksel
 2. Skinnelås
 3. Papirlengdeskinne
 4. Papirbreddeskinne
  forsiktig:
Hvis du ikke justerer denne skinnen, kan det føre til papirjustering, bildeforskyvning eller fastkjøring av papir.

Legge papir i skuffen

merknad:
Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra skriveren avhengig av dens alternativer eller modell. Sjekk skrivertypen.
 1. Dra ut papirskuffen.
  Figur : Papirskuff, fjerne
 2. Åpne dekselet for papir.
  Figur : Papirdeksel, åpent
 3. Trykk på og lås opp skinnelåsen i skuffen, og trekk ut skuffen manuelt. Juster deretter papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
   Figur : Juster skuffen
  1. Skinnelås
  2. Trekk skuffen ut
  3. Breddeskinne
 4. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før papiret legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 5. Legg papiret med siden det skal skrives ut på, opp.
  Figur : Papir, legge i
  For papir som er mindre enn Letter-størrelse, trykker du på og låser opp skinnelåsen i skuffen og skyver skuffen inn manuelt. Juster deretter papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
   Figur : Justering av skuff (mindre)
  1. Skinnelås
  2. Skyv skuffen inn
  Figur : Juster skinnene
  For papir som er lengre enn Legal, trykker du på og låser opp skinnelåsen i skuffen og trekker ut skuffen manuelt. Juster deretter papirlengdeskinnen og papirbreddeskinnen.
   Figur : Justering av skuff (større)
  1. Skinnelås
  2. Trekk skuffen ut
  Figur : Juster skinnene
  merknad:
  • Ikke skyv papirbreddeskinnen for langt slik at papiret fordreies.
  • Ikke bruk papir med krøllete forkant. Det kan føre til fastkjørt papir eller papiret kan bli brettet.
  • Hvis papirbreddeskinnen ikke justeres, kan dette føre til fastkjørt papir.
   Figur : Riktig justering av skinnen
 6. Klem papirbreddeskinnen og skyv den til kanten på papirbunken uten å bøye den.
  Figur : Breddeskinner, klem
 7. Lukk dekselet for papir.
  Figur : Deksel for papir, lukke
 8. Sett inn papirskuffen.
  Figur : Papirskuff, sette inn
 9. Angi papirtype og størrelsen på skuffen når du skriver ut et dokument.
Skuffen er forhåndsinnstilt til Letter- eller A4-størrelse, avhengig av land/region. Hvis du vil endre størrelsen til A4 eller Letter, må du justere hendelen og papirbreddeskinnen riktig.
 1. Trekk skuffen ut av skriveren. Åpne dekselet for papir og fjern om nødvendig papir i skuffen.
 2. Hvis du vil endre størrelsen til Letter, tar du tak i hendelen på baksiden av skuffen og roterer den med klokken.
  Figur : Roter hendelen
 3. Klem på papirbreddeskinnen, og skyv den til kanten av hendelen.
  Figur : Breddeskinne, klem
  merknad:
  Hvis du vil endre størrelsen til A4, flytter du først papirbreddeskinnen mot venstre, og dreier hendelen mot klokken. Hvis brukeren bruker makt på hendelen, kan det skade skuffen.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...