hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung CLX-330x fargelaser-MFP - legge i originaler

Dette dokumentet forklarer hvordan du legger papir i skuffen.
Bruk skannerglasset eller dokumentmateren for å laste en original for kopiering, skanning og sending av faks.
merknad:
Illustrasjonene i denne brukerhåndboken kan avvike fra skriveren avhengig av dens alternativer eller modell. Sjekk skrivertypen.

På skannerglasset

Bruk skannerglasset for kopiering eller skanning av originaler. Du får den beste skannekvaliteten, spesielt for fargede bilder eller gråskalabilder. Sørg for at det ikke er noen originaler i dokumentmateren. Hvis det oppdages en original i dokumentmateren, vil skriveren prioritere den fremfor en original på skannerglasset.
 1. Løft og åpne skannerdekselet.
  Figur : Skannerdeksel, åpent
 2. Legg originalen med forsiden ned på skannerglasset. Juster den etter registreringsveilederen i øverste venstre hjørnet på glasset.
  Figur : Plasser originaldokumentet, forsiden ned
 3. Lukk skannerdekselet.
merknad:
 • Hvis skannerdekselet er åpent under kopiering, kan det påvirke kopikvaliteten og tonerforbruket.
 • Støv på skannerglasset kan føre til svarte flekker på utskriften. Hold det alltid rent.
 • Hvis brukere kopierer en side fra en bok eller et blad, løft skannerdekselet til hengslene fanges av stopperen, og lukk deretter dekselet. Hvis boken eller bladet er tykkere enn 30 mm, start kopieringen med skannerdekselet åpent.
  forsiktig:
 • Vær forsiktig så du ikke knuser skannerglasset. Du kan bli skadet.
 • Ikke stikk hendene inn når du lukker skannerdekselet. Skannerdekselet kan falle ned på hendene dine og føre til skader.
 • Ikke se på lyset inne i skanneren mens du kopierer eller skanner. Det er skadelig for øynene.

I dokumentmateren

 1. Bøy eller vift kanten på papirbunken for å skille sidene før originalene legges i.
  Figur : Bøy eller vift papiret
 2. Legg originalen med forsiden opp i dokumentmaterens innskuff. Kontroller at bunnen på stabelen av originaler samsvarer med papirstørrelsen angitt på dokumentinnskuffen.
  Figur : Legg i originaler, forsiden opp
 3. Juster dokumentmaterens breddeskinner etter papirstørrelsen.
  Figur : Breddeskinner, justere
  merknad:
  Støv på dokumentmaterens glass kan føre til svarte striper på utskriften. Hold alltid glasset rent.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...