hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ML-1630 laserskriver - legge i papir

Dette dokumentet inneholder instruksjoner om hvordan du legger papir i skriveren for Samsung Xpress SL-M3015 laserskriver.
Legg utskriftsmaterialet du bruker for de fleste utskriftsjobbene i skuffen. Skuffen har plass til maksimalt 100 ark på 75 g/m2 (20 pund bond) med vanlig papir.
merknad:
Bildene i denne brukerhåndboken samsvarer kanskje ikke med skriveren. Dette avhenger av modell og installerte funksjoner.

Legge papir i skuffen

Bruk følgende trinn for å legge papir i skuffen.
 1. Trykk på knappen for å åpne skuffen, og skuffen spretter ut. Trekk skuffen helt ut.
  Figur : Slik trykker du på knappen for å løse ut skuffen
  merknad:
  Hvis skuffen ikke lukkes ordentlig, trekker du skuffen halvveis ut, og prøver igjen.
 2. Legg i papiret med siden du vil skrive ut på, ned.
  Figur : Slik legger du papiret med siden det skal skrives ut på, ned
 3. Juster skuffen med sporet, og skyv den inn i skriveren.
  Figur : Slik justerer du skuffen med sporet
 4. Etter å ha lagt i papir, angi papirtype og -størrelse for skuffen. Se programvaredelen for PC-utskrift.
  merknad:
  Du kan legge i tidligere utskrevet papir. Den utskrevne siden må ligge med forsiden opp og med en kant som ikke er bøyd foran. Snu arket dersom du opplever problemer med papirmating. Vær oppmerksom på at utskriftskvaliteten ikke er garantert.

Endre størrelsen på papiret i skuffen

Du må justere papirskinnene for å utvide papirskuffen, slik at de kan legge i lengre papirstørrelser, for eksempel papir i legal-størrelse. Hvis du vil endre størrelsen på papirskuffen til en annen størrelse, må du justere papirlengdeskinnen tilsvarende.
  Figur : Slik justerer du papirskinnene
 1. Papirlengdeskinne
 2. Papirbreddeskinne
Følg trinnene for å endre papirstørrelsen i skuffen.
 1. Justere papirlengdeskinnen til ønsket papirlengde. Den er forhåndsinnstilt til Letter- eller A4-størrelse, avhengig av land/region. For å legge i en annen størrelse holder du i spaken og flytter lengdeskinnen til den aktuelle posisjonen.
  Figur : Slik justerer du papirbreddeskinnen
  merknad:
  • Skuffen er forhåndsinnstilt til Letter- eller A4-størrelse, avhengig av land/region.
  • Hvis du vil endre størrelsen til Letter, tar du tak i hendelen på baksiden av skuffen og roterer den med klokken.
   Figur : Slik endrer du papirstørrelse
 2. Når du har lagt papir i skuffen, klem papirbreddeskinnen som vist og skyv den mot papirbunken til den berører kanten av bunken. Ikke trykk skinnen for tett inntil kanten på papiret; Skinnen kan bøye papiret.
  Figur : Slik legger du papir i skuffen
  merknad:
  • Ikke skyv breddeskinnene så mye at papiret vrir seg.
  • Hvis papirbreddeskinnene ikke justeres, kan det føre til papirstopp.
   Figur : Slik justerer du papirbreddeskinnene riktig

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...