hp-support-head-portlet

Handlinger
Laster inn...
HPs kundestøtte - kunnskapsbase

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-share-print-widget-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger
Laster inn...

Samsung ML-1630 laserskriver - skifte ut tonerkassetten

Dette dokumentet forklarer hvordan du skifter ut tonerkassetten for Samsung ML-1630 laserskriver.
 • Statuslampen blinker raskt og den tonerrelaterte meldingen på skjermen viser når tonerkassetten må skiftes ut.
 • Skriveren slutter å skrive ut.
På dette tidspunktet må tonerkassetten skiftes ut.

Skifte ut tonerkassetter

Følg denne fremgangsmåten for å skifte ut tonerkassettene.
 1. Slå av skriveren, og vent et par minutter for at skriveren skal kjøle seg ned.
 2. Trykk på spaken til toppdekselet for å åpne det.
  Figur : Slik trykker du på spaken til toppdekselet
 3. Ta tak i håndtakene på tonerkassetten og trekk den mot deg for å fjerne kassetten fra skriveren.
  Figur : Slik griper du håndtakene på tonerkassetten
 4. Ta en ny tonerkassett ut av emballasjen.
  Figur : Slik tar du ut en ny tonerkassett fra esken
    forsiktig:
  • Ikke bruk skarpe gjenstander som kniv eller saks til å åpne tonerkassettpakken. Du kan skade overflaten av tonerkassetten.
  • For å unngå skade må du ikke utsette tonerkassetten for lys i mer enn noen få minutter. Dekk den til med et papirark for beskyttelse, hvis nødvendig. 5 Holde på sidekantene av toneren
 5. Ta tak i kanten av tonerkassetten, og rist den fra side til side for å fordele toneren jevnt.
  Figur : Slik holder du og rister forsiktig fra side til side
 6. Plasser tonerkassetten på et flatt underlag, som vist, og fjern papiret som dekker tonerkassetten.
  Figur : Slik plasserer du tonerkassetten for å fjerne papiret som dekker den
    forsiktig:
  • Ikke berør den grønne overflaten, OPC-trommelen eller fremsiden av tonerkassettene med hendene eller andre gjenstander. Bruk håndtaket på hver kassett for å unngå å berøre dette området.
  • Hvis du lar toppdekselet være åpent i mer enn noen minutter, kan OPC-trommelen bli utsatt for lys. Dette skader OPC-trommelen. Lukk toppdekselet hvis installasjonen må stoppes av ulike årsaker.
  merknad:
  Hvis du får toner på klærne, tørker du den av med en tørr klut og vasker plagget i kaldt vann. Bruker du varmt vann, smitter toneren av på stoffet.
 7. Sett tonerkassetten på plass.
  Figur : Slik setter du tonerkassetten på plass
 8. Hold toppdekselet og lukk det sakte og forsiktig, til dekselet er ordentlig låst.
  Figur : Slik holder du toppdekselet mens du lukker det sakte
  merknad:
  Hvis toppdekselet ikke er helt lukket, vil ikke skriveren fungere.
    forsiktig:
  Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene, toppdekselet er svært tungt.

hp-feedback-input-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-feedback-banner-portlet

Handlinger
Laster inn...

hp-country-locator-portlet

Handlinger
Laster inn...
Land/område: Flag Norge

hp-detect-load-my-device-portlet

Handlinger
Laster inn...